​Piața energiei din România a trecut printr-o serie de schimbări majore în cursul anului 2020 și 2021 nu pare să fie un an plictisitor.

Andrei PetreFoto: act | Botezatu Estrade Partners

Ce s-a întâmplat în 2020?

La 1 iulie 2020, piața de gaze naturale a fost complet liberalizată pentru categoria clienților casnici. De la 1 ianuarie 2021, a fost complet liberalizată și piața de energie electrică, prețurile pentru consumatori nemaifiind reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei („ANRE”), scopul fiind acela de a asigura creșterea concurenței între furnizori, precum și oferta de pachete de produse energetice.

În prezent, toți clienții casnici au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale pentru a obține cel mai bun preț și cele mai bune servicii care se potrivesc profilului lor de consum.

Sectorul energiei a cunoscut o activitate importantă și în ceea ce privește operațiunile de fuziuni si achiziții („M&A”) acolo unde un fond de investiții a ajuns la un acord privind achiziţia portofoliului CEZ, prezent inclusiv pe piața de distribuție, iar alte două societăți de furnizare au fost implicate într-un proces intra-grup de fuziune prin absorbție.

Începând cu 30 iulie 2020, în contextul liberalizării pieței de gaze naturale a fost introdusă o nouă taxă, numită „windfall tax”, impusă furnizorilor de gaze naturale către clienții casnici pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației. Această taxă reprezintă 90% din suma rezultată din diferența dintre prețul real de achiziție și prețul practicat înainte de liberalizarea pieței (cel reglementat de 68 lei/MWh), o abordare neclară şi discutabilă în economia de piaţă.

O altă schimbare majoră a reprezentat-o modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 („Legea energiei”), în special prin mărirea semnificativă a cuantumului amenzilor ce pot fi aplicate operatorilor economici, amenzile ajungând în foarte multe cazuri până la 10% din cifra de afaceri anuală.

Ce provocări va aduce 2021?

Odată cu liberalizarea completă a piețelor de gaze naturale și energie electrică pentru clienții casnici, este de așteptat ca 2021 să aducă un control sporit și un val de investigații din partea autorităților având competențe în domeniul energiei, în special Consiliul Concurenței, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor („ANPC”) și, bineînțeles, ANRE.

Consiliul Concurenței a anunțat că va monitoriza cu atenție piața de energie, în strânsă colaborare cu ANRE și ANPC, pentru a îmbunătăți accesul consumatorilor la informații relevante și a preveni potențiale acțiuni menite să împiedice consumatorii să își schimbe furnizorii actuali. În prezent, Consiliul Concurenței are în derulare o investigație sectorială în contextul liberalizării activității de furnizare a gazelor naturale către clienții casnici.

De asemenea, Consiliul Concurenței a recomandat ANPC încă de anul trecut verificarea condițiilor generale de furnizare a gazelor naturale în vederea identificării posibilelor clauze cu caracter abuziv sau, după caz, a unor practici înșelătoare din partea furnizorilor de gaze naturale. Ca urmare, la finalul lui 2020, ANPC aplica deja amenzi pentru presupuse practici comerciale înşelătoare în ofertele unui furnizor. Este de așteptat ca ANPC să continue să monitorizeze piața și în 2021, urmând să acorde o atenție sporită modului în care furnizorii comunică către consumatori informații în legătură cu procesul de liberalizare și de schimbare a furnizorului.

În ceea ce privește ANRE, aceasta şi-a înmulțit acțiunile de control

Investigațiile efectuate de către ANRE s-au intensificat: de la începerea activității sale în 2018, departamentul de specialitate al ANRE a efectuat investigații vizând 33 de producători și furnizori de energie electrică și gaze naturale, finalizând 17 investigații, cu alte 16 investigații în desfășurare care se așteaptă să fie finalizate în 2021 - 12 pe piața angro de energie electrică și 4 pe piața angro de gaze naturale. ANRE a sancționat 11 operatori economici cu amenzi în cuantum total de 6.600.000 lei.

Conform datelor publice, în ultima perioadă, ANRE s-a concentrat pe verificarea suspiciunilor de manipulare a pieței, sancționând după astfel de verificări 7 furnizori de energie cu amenzi în valoare totală de 3.000.000 lei.

După cum am menționat, sancțiunile ce pot fi aplicate de ANRE pentru faptele săvârșite începând cu 25 septembrie 2020 au fost majorate semnificativ putând ajunge până la 10% din cifra de afaceri de multe ori cu o baza de pornire de minimum 2% sau 5% în contradicţie flagranta cu principiul proporţionalităţii sancţiunilor. ANRE a primit, de asemenea, acces la sistemele ACER și poate acum să analizeze și să utilizeze pentru investigațiile sale datele colectate de agenția europeană.

Ce oportunități poate aduce 2021?

Pe lângă finalizarea a numeroase investigații, 2021 poate fi și un an al oportunităților de investiții și dezvoltare în domeniul energiei. Modificările legislative privind zona de disţribuţie umbresc însă acest orizont.

Green deal. Sectorul energiei din surse regenerabile poate beneficia de oportunități importante ca urmare a strategiei Uniunii Europene pentru o economie durabilă. În prezent, schema națională de ajutor de stat este regândită pentru a fi compatibilă cu Pactul verde european („European Green Deal”), astfel încât finanțarea să fie utilizată cu prioritate pentru susținerea transformărilor economice legate de schimbările climatice.

Investiții. În ceea ce privește investițiile, conform proiectului de strategie energetică al Guvernului pentru 2020-2030, România intenționează să investească peste 22 miliarde euro în sectorul energetic până în 2030. ANRE a adoptat unele măsuri în vederea stimulării realizării de investiții în infrastructura de rețea pentru care se pot atrage fonduri europene nerambursabile, stabilind că rata reglementată a rentabilității aplicată investițiilor care se vor pune în funcţiune începând cu data de 1 februarie 2021, realizate de operatoriii de distribuţie prin co-finanțare din fonduri europene nerambursabile, se majorează cu 2% peste cea de 6,39% aprobată pentru această perioadă de reglementare, ajungând astfel la 8,39%.

Potențialul acestor oportunități este însă umbrit de o serie de modificări negative la nivel legislativ.

De exemplu, operatorii sunt în prezent obligați să investească în rețele în absența unor criterii clare care să aibă în vedere eficiența economică; un alt exemplu legat : modificările aduse dispozițiilor privind racordarea gratuita a unei categorii mari de consumatori, atât în cazul segmentului de gaze naturale, cât și al celui de energie electrică, au fost adoptate fără realizarea în prealabil a unei analize economice și incluzând în multe cazuri termene de realizare complet irealiste, sub sancțiunea unor amenzi calculate prin raportare la cifra de afaceri.

În plus faţă de legalitatea si constituţionalitatea discutabilă a multor dintre aceste modificări aceste prevederi nesocotesc principii economice de bază şi, dcă nu sunt reanalizate şi modificate de noul Parlament ceea ce credem că se impune, vor avea un efect de bumerang ducând la o creştere importantă a tarifelor de distribuţie în detrimentul tuturor consumatorilor.

Articol semnat de Andrei Petre, Associate, act Botezatu Estrade Partners