<-- Dosare Juridice - ONV LAW -->

Dosare Juridice - Prosumator

Prosumatorii ar putea vinde în sfârșit energie în rețea. Ce înseamnă pentru piață și la ce ne putem aștepta în viitor?

de Ștefan Buda     Botezatu si Asociatii | TheCounsel


Stefan Buda
Foto: Botezatu si Asociatii | TheCounsel
Știai că nu doar furnizorul tău de electricitate îți poate vinde energie, ci că și tu poți să-i vinzi lui? Și că asta nu vă pune pe poziții opuse, ci dimpotrivă, complementare? Fie că ești proprietarul unui apartament sau al unei case, sau că locuiești cu chirie, indiferent de zona în care locuiești, merită acum să te gândești să devii prosumator, în ce fel poți beneficia de programele de finanțare și cum poți să creezi micro-rețele locale în beneficiul comunității în care locuiești. De ce nu? Ai putea, de exemplu, în viitor alimenta cu lumină „curată” școala în care învață copilul tău.

În urma ultimelor modificări din lege de la sfârșitul anului 2018, consumatorii casnici care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, au posibilitatea să vândă energia pe care o produc acasă, în exces față de propriul consum.

De asemenea, Administrația Fondului de Mediu (AFM) pune la bătaie pentru fiecare prosumator finanțări de până la 20.000 de lei, reprezentând 90% din totalul investiției (se estimează că vor beneficia de finanțare aproximativ 30.000 de proiecte).

După trei prelungiri succesive, AFM a finalizat, în cele din urmă la data de 5 aprilie 2019 procesul pentru înscrierea instalatorilor de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, iar începând cu 12 martie 2019, sunt aplicabile și câteva modificări în ceea ce privește condițiile pentru validarea instalatorilor.

La data de 4 aprilie 2019 AFM a lansat pentru prima dată Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru locuințe izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Mai mult, conform unui proiect de modificare a legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prosumatorii ar putea scăpa de obligația de a obține autorizația de construire pentru montarea de panouri fotovoltaice. Însă, propunerea legislativă de modificare a Legii 50/1991 este încă în dezbatere, aflându-se pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, după ce în 7 mai 2019 nu a fost votată în Plenul Camerei, fiind retrimisă către comisii pentru raport suplimentar, cu termen până la data de 14 mai 2019.

Ce s-a întâmplat mai exact?

Procesul pentru a deveni prosumator a fost simplificat în mod considerabil.

Regimul autorizării și avizării ca prosumator (denumit anterior „consumator activ”) a fost cu mult simplificat prin Ordonanța de urgență nr. 24/2017, prosumatorii putând să-și desfășoare activitatea fără înregistrarea și autorizarea funcționării ca furnizori de energie electrică.

În plus, pe 28 decembrie 2018, a fost aprobat un pachet de reglementări menit să faciliteze comercializarea energiei electrice produse de prosumatori, care detaliază condițiile pentru a deveni prosumator, după cum urmează:

(i) regulile de comercializare a energiei electrice, produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor;

(ii) a fost aprobat Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum;

(iii) au fost aprobate condițiile tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea.

Dar ce este, de fapt un prosumator?

E simplu, acesta este un client final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate de bază nu este producerea energiei electrice, care consumă, care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, care poate fi inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție de tip închis.

Termenul de prosumator include, în afară de generarea de energie electrică, și generarea de energie termică și de răcire.

Așadar, prosumatorul e, în plus față de consumator, și un mic producător de energie care are prin vânzarea energiei de care nu are nevoie si posibilitatea de a-și optimiza consumul și a reduce costurile.

Cine poate fi prosumator?

Prosumator poate fi orice persoană fizică, indiferent de faptul că deține sau nu proprietatea, instalațiile sau echipamentele folosite. De exemplu, atât proprietarul unei case, cât și chiriașul unui apartament dintr- un bloc pot deveni prosumatori.

În principiu, prosumatorul acționează pentru consumul propriu, acesta devenind producător al bunurilor consumate. Categoria prosumatorilor include și entitățile care produc o cantitate de energie apropiată de cantitatea de consum, chiar dacă cele două procese nu sunt paralele – spre exemplu, se produce energie mai ales în timpul zilei, dar atunci se consumă relativ puțin pentru uzul propriu, surplusul de producție fiind revândut altor consumatori, iar în perioada în care se consumă cea mai mare parte a energiei, producția este cu mult inferioară necesităților.

Persoanele juridice pot fi și ele prosumatori. Prosumatorii pot fi grupuri de persoane fizice sau gospodării și întreprinderi agricole care pot funcționa în forme organizate precum asociații, fundații, cooperative, care produc energia în instalații mici aflate în curțile caselor sau pe imobilele de locuințe și clădirile cu destinație economică (mini turbine eoliene, panouri fotovoltaice, colectoare solare, pompe de căldură).

Prosumatori pot fi și întreprinderile mici, inclusiv cele sociale (adică persoanele juridice de drept privat care respectă principiile economiei sociale). De asemenea, orașele și autoritățile locale pot fi și ele prosumatori.

Cum poți deveni prosumator?

Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică către furnizorii de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte.

Pentru a deveni prosumator, trebuie să te adresezi distribuitorului tău de energie electrică, unde poți demara procesul de racordare a instalației la rețeaua de electricitate și de emitere, a certificatului de racordare, împreună cu o serie de documente. Trebuie să trimiți operatorului tău de distribuție:

- Informații despre echipamentele de măsurare a energiei electrice,

- Pentru persoane fizice, dacă aleg finanțarea AFM, o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că acesta accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu iar pentru persoane juridice, un certificat constatator RECOM care să ateste că persoana juridică nu are ca activitate principală producerea de energie electrică.

Cu cine se încheie contractul de vânzare a energiei?

În final, în baza certificatului de racordare, prosumatorii solicită furnizorilor de energie electrică cu care au încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în instalațiile prosumatorului. Contractul se încheie cu respectarea contractului- cadru aprobat de ANRE.

Furnizorul de energie electrică al prosumatorului este obligat să achiziționeze energia electrică, iar distribuitorul de energie electrică este obligat să facă posibilă racordarea prosumatorului în 30 zile de la data cererii acestuia.

Întreaga procedură ar trebui să dureze, prin urmare 30 de zile la distribuitor și 10 zile la furnizor, dar în practică pot exista întârzieri.

Ce finanțează AFM?

AFM finanțează, în limita a 20.000 RON cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice și TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Cum se calculează prețul de vânzare a energiei și câți bani primesc prosumatorii pe energia vândută?

Prețul primit de prosumatori este egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior. Prosumatorii beneficiază de o regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea. Energia injectată în rețea va apărea cu minus pe facturile de electricitate.

În anul 2018, prețul mediu ponderat al unui MWh pe Piața pentru Ziua Următoare a fost de 223,24 lei/MWh. Asta înseamnă că în 2019 se vor plăti de către furnizori 223,24 lei/MWh sau câte 22,324 bani pentru fiecare kWh vândut în rețea.

Dacă în urma regularizării, suma pe care furnizorul o datorează este sub 100 lei, ea este reportată pe următoarea factură. Dacă este mai mare, furnizorul este obligat să vireze suma în contul prosumatorului în termen de 15 zile.

Exceptare de la obligații fiscale. Prosumatorii persoane fizice sunt scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentului vândut furnizorilor. În plus, sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi, pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Când ne putem aștepta ca piața de prosumatori să funcționeze la potențialul maxim?

Programul de montare a celulelor fotovoltaice care este următoarea etapă a programului de finanțare AFM, va fi lansat în apropierea datei de 1 mai, acesta având un buget alocat de 130 de milioane de euro, fonduri ce vor fi repartizate de Ministerul Dezvoltării.

Urmează, în scurt timp, validarea de către AFM a listei cu instalatorii autorizați, urmând ca începând cu lunile mai – iunie, românii să poată beneficia, în sfârșit de finanțare AFM. Conform AFM, numărul instalatorilor care s-au înscris în programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică este de aproximativ 300 la nivel național. Rămâne de văzut dacă acest număr este de ajuns pentru a satisface posibila cerere de pe piață, sau se va ajunge la blocaje pe piața instalării de panouri fotovoltaice.

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat și un al doilea program de finanțare privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru locuințe izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019, în condițiile în care în România sunt peste 12.000 de locuințe izolate fără acces la electricitate.

Finanțarea nerambursabilă, acordată de AFM în cadrul acestui program, este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie.

La ce ne putem aștepta în viitor?

În România există un interes crescând pentru tehnologiile care produc energie din surse regenerabile, dovadă fiind numărul mare de cereri înregistrate, numeroasele asociații și grupuri pe rețele de socializare, dar și suma importantă pe care autoritățile o pun la dispoziție sub forma programelor de finanțare.

Având în vedere avantajele economice ale prosumerismului (legate în principal de utilizarea mai bună a resurselor energetice locale și activarea comunităților locale) ar trebui, într-un viitor apropiat, să se ajungă la posibilitatea de a genera acest tip de energie fără a mai necesita mecanisme de sprijin suplimentare.

Este de așteptat ca tot mai multe proiecte imobiliare să se dezvolte având integrate diverse sisteme inteligente bazate pe producerea de energie regenerabilă și că vor implementa soluții cat mai prietenoase cu mediul înconjurător, dar și, de ce nu, generatoare de economii.

Având în vedere trendurile actuale în piața de energie, putem estima că o parte din prosumatori vor dori, să vândă energia electrică vecinilor care nu și-au instalat panouri fotovoltaice, de exemplu în rețeaua din cartierul rezidențial în care locuiesc, contribuind astfel la dezvoltarea de micro rețele.

O astfel de soluție a fost implementată în New York - Brooklyn Microgrid fiind o rețea a rezidenților Brooklyn și a proprietarilor de afaceri care susțin energia locală din surse regenerabile (solare) și care doresc să fie pionieri în schimbarea modului în care achiziționează și vând energie. Rețeaua conectează prosumatorii din Brooklyn, cu persoane care doresc să achiziționeze energie verde produsă local.

Participanții la o astfel de mini piață accesează piața locală a energiei prin intermediul unei aplicații mobile. În aplicație, membrii comunității locale pot alege să cumpere energie locală produsă din surse regenerabile de la prosumatori și / sau energie din rețea. Prosumatorii pot vinde practic surplusul de energie pe piață pentru consumatori care licitează pentru aceasta.

Anticipăm că și în România, un fenomen spre care se îndreaptă piața este producerea locală, așa-zisa generare distribuită și că imboldul dat prosumatorilor poate duce la crearea de micro-rețele alimentate local, cel puțin parțial din surse de energie regenerabilă.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


9655 vizualizari

 • -2 (10 voturi)    
  Sa vinzi energie la 25% din pretul de achizitie. (Luni, 13 mai 2019, 10:39)

  Lok [utilizator]

  Pai nu iti mai scoti banii de pe instalatie veci. Ori reusesti sa consumi curentu cumva acasa ori mai bine nu faci prostia sa cumperi instalatia.
  • 0 (4 voturi)    
   esti partizan (Luni, 13 mai 2019, 14:04)

   jorj_bv [utilizator] i-a raspuns lui Lok

   Instalatia o faci pentru curent gratis.
   Dar daca produci mai mult decat iti trebuie, poti baga intr-un boiler sau ceva.
   Poate daca ai o masina electrica, orice altceva cu baterii nu merita ca se strica in timp - randamentul scade inca din prima zi.
   Dar iti ofera posibilitatea de a reduce cheltuielile si de a fi verde.
   • +1 (5 voturi)    
    Nu exista (Luni, 13 mai 2019, 14:58)

    unins [utilizator] i-a raspuns lui jorj_bv

    "curent gratis". Curentul pe care-l vei produce l-ai platit cu varf si indest atunci cand ai cumparat instalatia. Si vei mai plati costurile uriase de intretinere a instalatiei.
 • -2 (4 voturi)    
  Sunt idei care merită reţinute. (Luni, 13 mai 2019, 12:15)

  asavreau [utilizator]

  Ca idee de afacere pentru un om inteligent,dar comod în a îşi promova produsele,este o oportunitate.Eşti producător şi nu contează cu cât vinde cel care cumpără de la tine.Afacerile sunt un joc al riscului câştigat de cei curajoşi şi inteligenţi.
 • +2 (10 voturi)    
  Cea mai mare teapa ! (Luni, 13 mai 2019, 12:47)

  gv [utilizator]

  Chestia asta ca e mare "afacere" sa devii prosumer e cea mai mare teapa imaginabila.
  Marea smecherie e ca tu vinzi energia catre furnizorii de energie electrica (cand ai surplus) la un pret de circa 20 de bani/kw, iar atunci cand nu produci suficient (seara sau cand e innorat), cumperi de la ei aceeasi energie cu circa 60-70 de bani/kw, deci dai de 3 ori mai mult.
  La final de luna, cand tragi linie, daca produci 300 kW in luna respectiva, si consumi 150 kW, in loc sa iesi pe plus din vanzarea energiei, de fapt iesi dator cu circa 50% din valoarea facturii de 150 kW.
  Totul e o teapa uriasa pentru prosumeri, singura varianta avantajoasa fiind daca te dotezi cu acumulatori, caz in care iti asiguri consumul integral si nu mai cumperi nimic de la ei. Dar acumulatorii au un pret extrem de mare si o durata de viata mica (circa 5-6 ani).
  • +2 (10 voturi)    
   re: gv (Luni, 13 mai 2019, 13:15)

   si_eu [utilizator] i-a raspuns lui gv

   Domnul meu, sunteti intr-o grava eroare: nu platiti 60-70 bani/KWh furnizorului lui ii platiti vreo 30 bani/KWh, restul sunt tarifele reglementate de sistem, transport, distributie, contributie pentru cogenerare pentru inalta eficienta, certificate verzi si acciza; adica platiti ca sa va vina curentu' acasa. Referitor la ceea ce incasati ...incasati ce incaseaza si ceilalti producatori: pretul de baza al energiei pe care o produceti (fara tarife reglementate); aruncati un ochi pe OPCOM si-o sa vedeti ca nici ceilalti nu incaseaza mai mult de 20-30 bani/KWh; diferenta e a retelistilor si a statului Greu cu curentu' asta...
   • 0 (0 voturi)    
    Nu ma intereseaza cui platesc, conteaza totalul. (Marţi, 14 mai 2019, 10:35)

    gv [utilizator] i-a raspuns lui si_eu

    Nu ma intereseaza cui platesc cei 70 bani/kW, important e ca sunt pe factura, nu-mi pasa ca pretul energiei e doar 30 bani si 40 bani sunt alte taxe, conteaza pretul final.
    Per total, cu o instalatie de 3 kW nu ai cum sa amortizezi mai mult de 50-60 de lei pe luna, deci maxim 700 de lei pe an. Iar o instalatie fotovoltaica functioneaza maxim 20 de ani, deci obtii maxim 14.000-15.000 de lei, fata de costul total al instalatiei si al proiectului, de circa 25.000 de lei.
  • +1 (5 voturi)    
   calcule de pe banca (Luni, 13 mai 2019, 14:01)

   jorj_bv [utilizator] i-a raspuns lui gv

   Din ce consumi, o parte se consuma in casa deci nici nu incasezi , dar nici nu platesti.
   Plus, daca ai un contact care favorizeaza consumul noaptea, reduci desul de mult costul in afara orelor de varf.
  • +1 (5 voturi)    
   Vaaaiii... (Luni, 13 mai 2019, 14:59)

   TurmentatuTheThird [utilizator] i-a raspuns lui gv

   Cât de greu poate fi să te uiți pe o factură, dacă ești pe piata liberă? Dar nu, întâi trebuie să comentăm și să aruncăm cu noroi într-o idee care e implementată și funcționează de mult timp în țări mult mai dezvoltate economic.

   Din factura mea precedentă: prețul de achiziție de pe piața liberă e de 0.314 RON/kWh. Restul facturii e alcătuit din: abonament, servicii transport, certificate... blah blah blah.

   Apropo, fă-ți singur un calcul, dacă instalația de ~4 kWp costă ~ 24.000 RON, statul îți dă 20.000 RON înapoi, costul unui kWh e de 0.23 RON, ținând cont că în medie sunt ~1200/1500h de soare de an, cam în câți ani o să ai return of investement? Trebuie algebră de clasa a III-a. Asta neținând cont de cât consumi tu (adică am luat în considerare worst case scenario, în care vinzi tot ce produci, și consumi din rețea). Nu mai pun în calcul faptul că prețul energiei tot crește.

   (Probabil nemții sunt proști, de asta fiecare hambar mai mare e acoperit de panouri solare chiar și în cătunele uitate de lume. Musk e un idiot că și-a pus panouri solare pe toată fabrica. Gata sarcasmul)
  • +1 (3 voturi)    
   Daca ai surplus fata de ce consumi, (Luni, 13 mai 2019, 15:03)

   Leo55 [utilizator] i-a raspuns lui gv

   fara acumulatori (f scumpi si cu durata de viata redusa) oricum s-ar pierde, asa ca tot ar fi bine sa iei ceva fie si numai 25%.
   Vara mai ales cand consumul e redus si energia abundenta poti sa bagi o gramada inapoi in retea, iar ceea ce consumi tu iese pe gratis. Oricum trebuie facut un calcul si vazut daca una peste alta se merita. A respinge apriori fara o minima analiza nu e o dovada de intelepciune.
   • 0 (0 voturi)    
    re:leo55 (Marţi, 14 mai 2019, 8:54)

    si_eu [utilizator] i-a raspuns lui Leo55

    Nu se pierde nimic, energia produsa intra in sistem, iar pana acum acoperea o parte din consumul propriu tehnologic al distribuitorului; de asta, in momentul in care va intra in vigoare legea, prosumerii vor avea si ceva de castigat
 • +1 (1 vot)    
  amestec de informatii (Luni, 13 mai 2019, 16:33)

  edw [utilizator]

  Cred ca se face o mare eroare. In articol sunt amestecate informatiile.
  Guvernul a aprobat programul de finantare pentru casele izolate, care este un program diferit de cel de Prosumer. Cel de Prosumer a ramas inca neaprobat !
  • 0 (0 voturi)    
   ai dreptate (Marţi, 21 mai 2019, 12:57)

   AndreiRusu [anonim] i-a raspuns lui edw

   AFM isi bate joc efectiv de oamenii care isi amana investitiile pentru a beneficia de acest program.
   Ultima amanare anuntat a fost pentru inceputul lui Aprilie. De atunci absolut nimic, au pus doar un link care ar trebui sa duca spre lista instalatorilor autorizati, dar surpriza - acel link duce defapt la pagina principala a AFM...
   https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_instalatori.php
   Efectiv bataie de joc
 • +4 (4 voturi)    
  E ok (Luni, 13 mai 2019, 17:48)

  Coco_papagal [utilizator]

  legea. Sa vedem implementarea! Pretul de vanzare este corect. Diferenta de 2/3 dintre vanzare si achizitie este a distribuitorului. Cine crede ca este mare, sa faca un calcul pt solutia cu acumulatori iar apoi va intelege. Granturile sunt destul de generoase si ele. Ca extra masura impotriva importurilor de fotovoltaice as da legi pt sustinerea producatorilor de panouri fotovoltaice si accesorii.
 • +2 (2 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 14 mai 2019, 8:16)

  [anonim]Abonare la comentarii cu RSS

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by