​Curtea Constituţională a admis, joi, cu unanimitate de voturi, sesizarea formulată de USR şi Forţa Dreptei în legătură cu legea care ar fi permis ca medicii și profesorii universitari să poată ocupa până la vârsta de 70 de ani funcţii de conducere - manager și director medical - în spitalele publice. În acest moment, funcțiile de conducere din spitale pot fi ocupate de persoane cu vârsta de până la 67 de ani.

SpitalFoto: Gan Hui / Dreamstime.com

Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 150/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Anunțul Curții Constituționale:

I. În ședința din data de 2 noiembrie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și de deputați neafiliați și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi a Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

În esență, Curtea a reţinut că legea a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, consacrat de art.61 alin.(2) și art.75 din Constituţie, întrucât, pe de o parte, există deosebiri majore de conţinut juridic între formele supuse dezbaterii celor două Camere ale Parlamentului şi, implicit o configuraţie semnificativ diferită a legii faţă de forma avută în vedere de Camera de reflecţie, iar, pe de altă parte, se constată o abatere de la obiectivul urmărit de iniţiatorul proiectului de lege, constând în asigurarea accesului imediat şi nediscriminatoriu la servicii conexe actului medical al pacienţilor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.