​Medicii de familie care aleg să profeseze în mediul rural ar urma să primească stimulente financiare, bolnavii cronici ar urma să beneficieze de consultaţii la distanță pentru monitorizarea stării lor de sănătate, iar pacienții care au suferit un atac vascular cerebral ar urma să beneficieze de îngrijiri medicale la domiciliu - sunt câteva dintre noutățile cuprinse în proiectul contractului cadru al CNAS pe anul 2023. Noul contract, ce urmează să fie aprobat de Guvern, va intra în vigoare la data de 1 iulie.

La medicFoto: Dreamstime.com

Principalele noutăți din contractul cadru pe anul 2023 - sursa: Casa Națională de Asigurări de Sănătate:

  • Întărirea rolului medicului de familie în sistemul de sănătate, mai ales în depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației, prin acordarea de consultaţii preventive tuturor persoanelor înscrise pe lista acestuia;
  • Impulsionarea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a unui număr mai mare de medici de familie, prin modificarea numărului optim de persoane înscrise pe listele acestora, în scopul facilitării accesului populaţiei la serviciile de asistenţă medicală primară;
  • Creşterea accesului persoanelor defavorizate din mediul rural la servicii de asistenţă medicală primară prin extinderea stimulării financiare a medicilor de familie care aleg să practice în acest mediu;
  • Lărgirea accesului persoanelor la servicii medicale oferite în sistem ambulatoriu şi de spitalizare de zi, pentru a reduce presiunea asupra spitalelor;
  • Posibilitatea acordării la distanţă a unor consultaţii pentru monitorizarea bolilor cronice;
  • Completarea pachetului de îngrijiri medicale la domiciliu pentru pacienții care au suferit un atac vascular cerebral;
  • Introducerea dispozitivelor compresive în lista dispozitivelor decontate din bugetul CNAS;
  • Reglementarea schemei de adopție a produselor biosimilare la 50% din pacienții aflaţi în terapie cu medicamente biologice, pentru creșterea accesului la tratamente decontate din bugetul CNAS (De exemplu, această reglementare ar permite tratarea a încă 5 pacienți faţă de cei aflați în prezent în terapia celulara oncologică CAR-T);
  • Renunţarea la limitarea teritorială a acordării îngrijirilor medicale la domiciliu si a celor paliative, astfel încât pacientul să primească serviciile medicale la locația declarată, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență, având în vedere faptul că de multe ori pacienții imobilizați la pat sunt nevoiți să locuiască în perioada respectivă împreună cu rudele, într-un alt judeţ.

„Prin intermediul proiectului noului Contract-cadru supus dezbaterii publice propunem introducerea unor măsuri care stimulează segmentul de prevenţie în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate, măsuri care vor reaşeza şi reorienta preocupările de menţinere a sănătăţii şi depistare precoce a bolilor, atât ale furnizorilor cât şi ale populaţiei. Suntem convinşi că prin investiţia în medicina preventivă, în timp vom putea culege roadele beneficiilor reflectate în starea de sănătate a populaţiei”, a declarat Adela Cojan, președintele CNAS.

Până la data de 26 februarie, toți cei interesați pot transmite observații şi propuneri referitoare la proiectul de act normativ, pe adresa de e-mail indicată pe site-ul CNAS. Ulterior, pe aceeaşi temă vor fi organizate consultări și negocieri cu organismele reprezentative din domeniul medical, conform unui calendar care va fi de asemenea publicat pe site-ul CNAS, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Proiectul noului Contract-cadru, care va fi supus aprobării Guvernului pentru a intra în vigoare de la data de 1 iulie 2023, a fost publicat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), în secţiunea „Informații publice”, sub-secțiunea „Transparență decizională”.

În prima parte a lunii martie urmează să fie publicat în transparență decizională și proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului cadru, mai precizează CNAS.

Foto: Dreamstime.com.