Un proiect de ordin care schimbă regulile de vizitare a pacienților internați a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății și prevede un program zilnic de vizitare între orele 15.00-20 și pe toată durata zilei în weekend, durata vizitei fiind de cel mult de 30 de minute. În cel mult două ore de la internarea rudelor, aparținătorii trebuie să primească informații despre starea acestora, mai prevede documentul.

SpitalFoto: Grandmaisonc | Dreamstime.com

În cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia în care aceştia sunt internaţi, aparținătorii au dreptul de a-i vizita indiferent de oră. În cazul copiilor internaţi în secţiile de terapie intensivă, se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre părinți, dacă se solicită acest lucru.

Ordinul de ministru privind stabilirea programului de vizite în spitale, pus în dezbatere publică, prevede:

 • Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 15:00 – 20:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 – 20:00.
 • Durata vizitei este limitată la 30 de minute.
 • În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei de risc efectuate de către DSP, în secțiile/compartimentele fără risc programul de vizită poate fi limitat la maxim 15 minute, iar în secțiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.
 • Programul de vizită la nivelul unității sanitare poate fi suspendat în situațiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic crescut, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Nu este permis accesul vizitatorilor care prezintă semne clinice de infecții acute.

În cel mult două ore de la internarea pacientului aparținătorii trebuie să primească informații de la spital, la cerere

În timpul vizitei, vizitatorii au următoarele obligații:

 • a) să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției. Echipamentul de protecție va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;
 • b) să respecte instrucțiunile personalului unității sanitare privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

 • La internare, unitatea sanitară alocă fiecărui pacient un cod numeric unic care va fi comunicat aparținătorilor. Furnizarea telefonică către aparținători a informațiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului numeric unic.
 • Unitățile sanitare au obligația, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, de a elabora proceduri și de a implementa un sistem de informare a aparținătorilor pacienților, care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparținătorilor, telefonic/sms, la cerere, următoarele informații: secția/compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant și numărul de telefon apelabil pentru informații despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Pacienții de la ATI pot fi vizitați zilnic

 • Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic.
 • În situația în care programul de vizită este suspendat sau în situația în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secțiile/compartimentele au obligația de a asigura informarea telefonică zilnică a aparținătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/personalul desemnat, despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.
 • Pentru pacienţii internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparținătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.
 • Prin excepţie, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră.
 • În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur aparținător, cu acordul medicului curant.
 • În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului.
 • În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unui însoțitor poate fi permanent, cu respectarea măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

Părinții copiilor sub 14 ani îi pot însoți permament, la cerere

 • În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre aparținători, dacă se solicită acest lucru.
 • În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.
 • În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.
 • Programul de vizite se afișează la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor, precum și pe site-ul unității sanitare.
 • Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice, cu excepția taxelor legate de parcare.
 • Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie cauză de încetare a contractului de management, conform prevederilor art. 184 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi celor al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.

(Sursa: Dreamstime.com)