​Ministerul Sănătății organizează concurs pentru funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), structura care va gestiona construcția spitalelor regionale și a spitalelor cu bani din PNRR.

Spitalul regional din IasiFoto: Ministerul Sanatatii

Instituția condusă de Alexandru Rafila a publicat în transparență decizională proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de președinte și vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) are ca obiective principale preluarea, continuarea și finalizarea celor 3 proiecte de construcție a spitalelor regionale - Iași, Cluj și Craiova - și preluarea a cel puțin 3 proiecte de construcție de unități spitalicești din lista de 25 de investiții în infrastructura publică nouă prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

ANDIS va avea maximum 80 de angajați și va funcționa în aceeași clădire cu Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății arăta, în această primăvară, în Ordonanța de Urgență privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, că „pentru eficientizarea implementării proiectelor de construcție a celor trei spitale regionale, este necesară gestionarea acestora de către o entitate specializată exclusiv în dezvoltarea infrastructurii de sănătate”.

În acest moment, ANDIS este condusă de un președinte interimar - Adrian George Popa.

Cum se va desfășura concursul pentru șefia ANDIS

Cum arată condițiile de concurs, potrivit proiectului de Ordin publicat în transparență decizională de Ministerul Sănătății:

Ministrul Sănătății numește prin Ordin componenţa comisiei de evaluare şi componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinte al ANDIS, cu cel puțin 3 zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului privind concursul în vederea ocupării funcției respective.

Concursul se va desfășura în două etape, după cum urmează:

 • a) evaluarea dosarelor de concurs ale tuturor participanţilor şi stabilirea clasamentului acestora pe baza criteriilor de evaluare de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ministrului sănătăţii;
 • b) susţinerea de către primii cinci candidaţi clasaţi în urma evaluării prevăzute la lit. a) de interviuri şi prezentarea proiectelor de management ale acestora în faţa comisiei de evaluare şi a Consiliului de supraveghere al ANDIS.

Comisia de evaluare va fi formată din președinte, doi membri și un secretar, numiți prin Ordin al ministrului Sănătății.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar, numiţi prin ordin al ministrului Sănătății. Secretarul nu evaluează dosarele și candidații.

Concursul va fi anunțat de Ministerul Sănătății în două publicații naționale și pe site-ul instituției cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Participanții la concursul în vederea ocupării funcției de președinte și vicepreședinte al ANDIS vor prezenta, ca parte a dosarului de concurs, proiectul propriu de management, care, în situația în care participantul este numit în funcția de președinte sau vicepresedinte al ANDIS, va constitui baza pentru stabilirea planului de acțiune strategică a ANDIS.

Susţinerea proiectului de management de către candidaţi va avea loc la data prevăzută în anunţul de concurs, dar nu mai târziu de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Condiții ce trebuie îndeplinite de către candidații la concursul pentru ocuparea posturilor de președinte și vicepreședinte:

 • a) să deţină cetăţenia română;
 • b) să cunoască limba română, scris şi vorbit, precum şi o limbă de circulaţie internaţională, nivel intermediar, scris şi vorbit;
 • c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea funcţiei, atestată pe bază de examen medical, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • e) să aibă studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, în una dintre următoarele specializări: administraţie publică, medicină, inginerie, arhitectură, economie, drept;
 • f) să nu fi suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) să nu se afle în perioada de interdicţie de trei ani de a ocupa funcţii sau demnităţi publice, prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) să nu se încadreze în dispoziţiile art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare;
 • i) să aibă experienţă în specialitatea studiilor de cel puţin 5 ani şi experienţă în domeniul gestionării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri rambursabile sau nerambursabile de cel puţin 2 ani.