​Copiii cu handicap grav care au primit succesiv două certificate de încadrare în grad de handicap grav, fiecare cu termenul maxim de valabilitate permis de lege - 2 ani, vor putea primi certificat de handicap valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani, fără să mai fie nevoiți să se prezinte periodic în fața comisiilor de evaluare.

Copil cu dizabilitatiFoto: DreamsTime

Prevederea apare într-un Ordin comun al Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Sănătății, publicat în Monitorul Oficial.

Certificate de handicap obținute mai ușor - ce prevede Ordinul comun al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și al Ministerului Sănătății:

Secțiunea a 4-a - Termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap:

 • (1) Termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap la copii se stabileşte în funcţie de situaţia concretă a copilului şi nu este determinat de termenele de valabilitate ale documentelor de evaluare anexate cererii de evaluare complexă şi încadrare în grad de handicap.
 • (2) Criteriile determinante pentru stabilirea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap la copii sunt următoarele:
 • a) durata stabilită în anexa nr. 1 în aprecierea deficienţei/afectării funcţionale în cazul anumitor boli/afecţiuni şi, în acest caz, termenul de valabilitate se calculează în funcţie de reperele menţionate în criteriile medicale respective;
 • b) împlinirea vârstei de 18 ani şi, în acest caz, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni;
 • c) consemnarea îngrijirilor paliative în certificatul medical tip A5, însoţit obligatoriu de documentul medical adiţional specific îngrijirii paliative, şi, în acest caz, termenul de valabilitate este până la 18 ani, pentru bolile prevăzute în anexa nr. 3;
 • d) acordarea a două certificate consecutive cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare şi, în acest caz, termenul de valabilitate al celui de-al treilea certificat este până la 18 ani, dacă bolile întrunesc criteriile biopsihosociale specifice prevăzute în nr. 4.
 • (3) În orice alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (2) se are în vedere cu prioritate posibilitatea de a acorda termenul maxim de 2 ani şi, atunci când acest lucru nu este posibil, se pot utiliza următoarele criterii orientative pentru stabilirea unui termen de valabilitate sub durata de 2 ani:
 • a) realizarea unui consult suplimentar medical şi/sau psihologic care nu poate avea loc în perioada de 60 de zile prevăzută de art. 7 alin. (3) şi art. 19 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • b) realizarea unor investigaţii suplimentare pentru determinarea stadiului bolii sau al complicaţiilor, care ar putea modifica propunerea de grad de handicap şi care nu pot avea loc în perioada de 60 de zile prevăzută la art. 7 alin. (3) şi art. 19 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • c) boli aflate în dinamică rapidă, fie în sensul reabilitării, fie în sensul evoluţiei spre agravare - situaţie stabilită de medicul din SEC pe baza documentelor medicale şi/sau a consultării medicilor de familie şi de specialitate;
 • d) vârsta sub 3 ani a copilului, având în vedere faptul că pentru această grupă de vârstă dinamica bolilor, precum şi dezvoltarea copilului, corelate cu potenţialul de reabilitare, sunt crescute comparativ cu ale altor grupe de vârstă;
 • e) nicio măsură din planul de abilitare-reabilitare nu a fost implementată.

Cine poate obține certificat de handicap valabil până la vârsta de 18 ani

Criteriile biopsihosociale specifice pentru eliberarea unui certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate până la 18 ani, după acordarea a două certificate consecutive cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare, sunt cuprinse în anexa nr. 4:

I. Boli apreciate cu deficienţă/afectare completă pe baza criteriilor medicale din anexa nr. 1 la ordin pentru care se acordă gradul grav, prin corelarea cu calificatorii limitării de activitate şi ai restricţiilor de participare, conform algoritmului prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordin:

 • 1. Boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale:
 • a) Cecitate absolută
 • b) Cecitate relativă
 • c) Ochi unic cu AV sub 1/25
 • d) Surdomutitate
 • e) Cofoză bilaterală
 • f) Surdocecitate
 • 2. Tulburări cronice de metabolism şi nutriţie:
 • a) Fenilcetonurie cu afectare psihică
 • b) Diabet zaharat insulinodependent (tip 1)
 • 3. Boli osteoarticulare: amputaţii congenitale sau dobândite ale membrelor superioare şi inferioare, totale, unilaterale sau bilaterale, protezate şi neprotezate
 • 4. Boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului: epidermoliza buloasă
 • 5. Boala canceroasă aflată în perioada de urmărire postterapeutică
 • II. Criterii biopsihosociale specifice pentru tulburările psihice retard mintal şi TSA - concomitent întrunite:
 • 1. Retard mintal/TSA apreciate cu deficienţă/afectare completă pe baza criteriilor medicale din anexa nr. 1 la ordin pentru care se acordă gradul grav, prin corelarea cu calificatorii limitării de activitate şi ai restricţiilor de participare, conform algoritmului prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordin;
 • 2. Cele două certificate consecutive cu gradul de handicap grav cu durata de 2 ani fiecare sunt acordate după împlinirea vârstei de 7 ani.
 • III. Criteriile sociale şi psihosociale care sunt parte integrantă a criteriilor biopsihosociale specifice, menţionate la pct. I şi II, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin pentru grupele de vârstă de la 4 ani în sus, iar rezultatul aplicării lor conduce la aprecierea unor limitări de activitate şi restricţii de participare de la complete la uşoare.

Gabriela Firea: Părinții copiilor cu probleme majore de sănătate vor scăpa de drumurile repetate

Părinții copiilor care au probleme majore de sănătate vor scăpa de drumurile repetate – și, de cele mai multe ori, dificile și obositoare - în fața comisiilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap grav, pentru că, pentru multe dintre aceste afecțiuni, valabilitatea certificatelor de handicap se prelungește până la 18 ani, declară ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea.

„Concret, în cazul în care unui copil cu dizabilități îi sunt eliberate succesiv două certificate de încadrare în grad de handicap grav, fiecare dintre ele având termenul maxim de valabilitate permis de lege, adică doi ani, autoritățile îi vor elibera acestuia un certificat valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani”, spune Gabriela Firea.

Gabriela Firea

„Până acum, demersul de obținere a acestor certificate trebuia reluat de părinți din doi în doi ani, ceea ce știm că le crea reale probleme acestora. De acum încolo, părinții copiilor cu afecțiuni grave - precum boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale, tulburări cronice de metabolism și nutriție, amputații congenitale sau dobândite ale membrelor, boli ale structurii pielii, afecțiuni onologice în perioada de urmărire posterapeutică - nu mai sunt nevoiți să mai meargă în fața comisiei pentru protecția copilului, pentru a obține un nou certificat de încadrare în grad de handicap grav. Decizia comisiei de a emite un certificat de încadrare în grad de handicap grav valabil până în momentul în care copilul împlinește vârsta de 18 ani se bazează acum pe o serie de criterii biopsihosociale, toate incluse în ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Familiei”, explică ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

„Suntem alături atât de toți copiii încercați de viață cât și de părinții lor și sperăm ca, odată cu apariția cadrului legal pentru aplicarea acestor prevederi, să reușim să eliminăm măcar această grijă a lor și stresul mersului la aceste evaluări, care, în astfel de cazuri, erau complet inutile”, este mesajul Gabrielei Firea.

Foto: Dreamstime.com, Guvernul României.