​Moașele vor putea ocupa în premieră postul de director de îngrijiri dintr-un spital, nu doar asistentele medicale, prevede un Ordin al Ministerului Sănătății publicat în Monitorul Oficial. Ordinul modifică metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Asistente medicaleFoto: Profimedia Images / Mahjoub Yassine / Arhivă: ddp USA

Ordinul Ministerului Sănătății a fost publicat în Monitorul Oficial.

Ce se modifică:

"Având în vedere prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • „c) pentru directorul de îngrijiri:
  • 1. sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali cu grad principal;
  • 2. dețin gradul principal de cel puțin doi ani;
  • 3. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.”