​Introducerea contribuției personale, măsura prin care statul ar fi urmat să acopere o parte din costul unei consultații medicale în regim ambulatoriu sau al unei investigații paraclinice la spital sau clinică privată, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie, a fost prorogată pentru anul 2025 printr-o Ordonanță de Urgență publicată în Monitorul Oficial în ultima zi a anului trecut. Prin introducerea contribuției personale, pacientul plătește doar diferența dintre tariful decontat de Casa de Asigurări de Sănătate şi tariful practicat de spitalul privat, nu prețul intergal perceput de spitalul privat. De asemenea, spitalul privat trebuie să informeze pacientul, transparent, dinainte, în legătură cu aceste costuri - să îi ofere un deviz estimativ.

Spital privatFoto: Hotnews

Contribuția personală pe scurt:

  • La 1 iulie anul trecut a intrat în vigoare în România contribuția personală pentru internarea în spitale private.
  • La 1 ianuarie anul acesta urma să intre în vigoare contribuția personală pentru consultații în cabinetul medicului în regim ambulatoriu și cea pentru analize și investigații medicale (paraclinice). Măsura a fost însă prorogată pentru anul 2025 printr-o Ordonanță de Urgență publicată în Monitorul Oficial în ultima zi a anului trecut.
  • Prorogarea măsurii pentru anul 2025 a stârnit nemulțumirea Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), care atrage atenția asupra riscului de limitare a accesului la servicii medicale, mai ales în contextul pandemiei.

Ce este contribuția personală și cum funcționează

Contribuţia personală (coplata) înseamnă că pacientul care alege să se trateze la privat plătește doar diferența dintre tariful decontat de CNAS și cel perceput de privat, nu prețul integral perceput de spitalul privat. La cerere, pacientul care alege să se trateze la privat primește un cost estimativ al serviciilor de spitalizare/serviciilor medicale înainte de internare. Oferta este valabilă doar un număr de zile, astfel încât pacientul să poată solicita și obține şi alte oferte de la alte spitale, pentru a putea să opteze pentru cea care îl avantajează. Contribuția personală a fost reglementată încă din anul 2018, dar termenul de aplicare a fost prorogat de câteva ori, preciza în vara anului trecut Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

"Implementarea treptată a contribuției personale suportate de asigurați în condițiile acordării serviciilor medicale în cadrul unor furnizori privați aflați în relație contractulă cu casele de asigurări de sănătate este soluția cea mai bună prin care ne asigurăm că pacienții nu vor fi afectați, ci va aduce beneficii celor care optează pentru accesarea serviciilor acordate în spitalele private, oferindu-le predictibilitate asupra costurilor. Practic, scoatem la suprafață costurile suportate de pacienți in spitalele private aflate în contract cu casele de asigurări și le oferim posibilitatea să aleagă unde vor să fie tratați, cunoscând care va fi valoarea contribuției personale pe care ar trebui să o suporte pentru a beneficia de internare într-un spital privat. După ce vom analiza efectele contribuției personale pentru serviciile în regim de spitalizare și vom corecta eventualele disfuncționalități de aplicare, anul viitor vom putea extinde implementarea contribuției personale și pentru unele servicii medicale acordate în regim ambulatoriu pentru specialități clinice și paraclinice, așa cum prevede Legea 95/2006", explica în vara trecută Adrian Gheorghe, președintele de la acel moment al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la intrarea în vigoare a contribuției personale pentru spitalizarea la privat.

Adrian Gheorghe, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Fostul președinte al CNAS, Adrian Gheorghe, explica, la momentul intrării în vigoare a contribuției personale pentru spitalizarea la privat, în iulie anul trecut, ce aduce nou această măsură:

  • "Vorbim despre contribuție personală și nu despre coplată. Contribuția personală reprezintă diferența dintre tariful decontat din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru rezolvarea unui caz și tariful perceput de un furnizor de servicii medicale private pentru rezolvarea acelui caz."
  • "Și în acest moment, o persoană care este asigurată în sistemul asigurărilor din România se poate trata la privat, dacă privatul este în contract cu casele de asigurări de sănătate. Contribuția personală nu aduce o noutate în acest plan, acest lucru este posibil și astăzi."
  • "Ce nu este posibil astăzi, dar această măsură va face posibil, acoperă un spectru mai larg. Ce nu este posibil astăzi este ca furnizorul privat să perceapă sume în plus față de ceea ce decontează CNAS din FNUASS pentru rezolvarea cazului. Asta nu înseamnă că nu se percep, pe căi legale, alte sume de către furnizorul privat, într-un fel justificat, deoarece tarifele decontate din Fond nu acoperă costurile reale. Însă există în acest moment o zonă gri, pe care au admis-o public inclusiv furnizorii privați, privind modul în care se percep aceste sume, în mod legal, care să acopere diferența dintre ce acoperă Fondul și costul real al serviciului oferit de furnizorul privat. Asta se întâmplă acum."
  • "Ce aduce cu adevărat nou măsura contribuției personale, de la 1 iulie, este transparență: mai exact, există un deviz estimativ, care are un format standard, pe care furnizorul privat va trebui să i-l ofere oricărui asigurat care va veni să se trateze și să detalieze foarte clar începând cu cât acoperă FNUASS și ce sume se percep în plus de către furnizorul privat, pe categorii de cheltuieli: medicamente, materiale sanitare, hrană, resursa umană și așa mai departe, astfel încât asiguratul va avea o imagine completă înainte de a lua decizia dacă să aleagă această opțiune sau nu va avea toate informațiile - cât decontează Casa și cât percepe spitalul privat în plus."
  • "Acest deviz estimativ va fi valabil 5 zile lucrătoare, timp în care pacientul se poate gândi, poate căuta alte oferte și poate lua decizia, în funcție de contextul său."
  • "Odată ce pacientul ia o decizie, nu poate merge mai departe decât dacă își oferă consimțământul scris că merge mai departe și alege oferta."
  • "Aceste măsuri aduc o mult mai mare transparență și ajută asiguratul care ia în considerare să se trateze la privat să aibă mai multă informație, astfel încât să ia cea mai bună decizie."

Furnizorii de servicii medicale private: "Există riscul limitării accesului la servicii medicale"

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED atrage atenția asupra riscului de limitare a accesului la servicii medicale prin prorogarea a două măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare în acest an: contribuţia personală pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate și posibilitatea încheierii de către casele de asigurări de sănătate a contractelor cu medicul specialist într-o specialitate clinică pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

Prin Ordonanța de Urgență adoptată la finalul anului, cele două măsuri au fost prorogate pentru 2025, respectiv 2023.

Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private

"Prorogarea termenului de aplicare a prevederilor cu privire la contribuţia personală, care poate fi plătită de asigurați, pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condițiile în care ei optează ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privați, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, este o măsură care are ca efect reducerea accesului la servicii medicale, întrucât furnizorii privați nu pot acoperi costurile reale pe care le implică unele analize și investigații. Implicit, discutăm despre o reducere a numărului furnizorilor care decid să încheie astfel de contracte sau o renunțare a contractării pentru serviciile în cazul cărora diferența dintre costul real și cel decontat este foarte mare. Este o situație pe care o aducem constant în atenția autorităților, în condițiile în care procesul de actualizare a tarifelor stagnează", consideră Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED.

PALMED critică argumentele oferite de autorități în nota de fundamentare: "Practic, autoritățile se bazează pe capacitatea sistemului medical privat de a prelua toți pacienții care, citez din nota de fundamentare, din cauza situației pandemice, fără să aloce și fondurile necesare pentru acoperirea costurilor acestor servicii", arată Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private consideră că argumentul oferit în nota de fundamentare, potrivit căruia, în lipsa acestei măsuri, pacientul ar putea fi pus în situația în care să acceseze "serviciile medicale la un moment ulterior și nu la momentul nevoii de astfel de servicii, ceea ce conduce în mod direct la agravarea stării de sănătate a asiguratului, respectiv prejudiciază cu efecte pe termen lung sănătatea populaţiei" este tocmai "cel care ar trebui să stea la baza unei creșteri a tarifelor decontate și o aplicare cât mai rapidă a celei de a doua măsuri prorogate prin aceeași ordonanță de urgență - posibilitatea ca medicul specialist să încheie un contract individual prin care dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, indiferent dacă unitatea medicală în care activează are sau nu un contract".

"Fără o creştere a tarifului pentru serviciile medicale, sistemul medical este pus constant în dificultate. Pe de o parte, sistemul public se vede în imposibilitatea de a-şi acoperi cheltuielile, având nevoie de un sprijin constant şi în creştere din partea Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate - FNUASS și a autorităților locale. Pe de altă parte, sistemul privat este discriminat în mod repetat, întrucât furnizorii privați de servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate nu au, în mod firesc şi normal, acces la FNUASS pentru a acoperi cheltuielile, dar nici nu pot face acest lucru prin încasarea unei sume care să acopere costul real, cu titlul de contribuţie personală, așa cum se întâmplă deja pentru serviciile medicale în regim de spitalizare continuă", arată reprezentanții PALMED.

"Creșterea tarifelor decontate duce la un acces mai bun al populației la servicii medicale, atât pentru prevenirea afecțiunilor - știut fiind faptul că 9 din 10 unităţi medicale care au capacitatea de a asigura prevenirea afecţiunilor sunt private - cât și pentru o monitorizare eficientă a pacienților cu boli cronice, ambele efecte conducând la degrevarea spitalelor publice și la scăderea, pe termen mediu și lung, a numărului de pacienți internați în regim de spitalizare continuă, fapt care conduce la o reducere a costurilor alocate de stat pentru tratamentul acestor bolnavi, implicit la o stare de sănătate mai bună a populației. În acest context, facem apel la factorii de decizie pentru demararea unor discuţii ample, care să conducă la rezolvarea problemei tarifelor mult prea mici, cu care se confruntă întreg sistemul sanitar", încheie reprezentanții Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.