​Fiecare român care plătește contribuția la asigurările de sănătate poate avea acces, la cerere, la lista tuturor decontărilor făcute de Casa de Asigurări de Sănătate în numele său, începând din acest moment. Casa de asigurări trebuie să dea răspunsul în termen de 45 de zile de la înregistrarea solicitării, iar solicitarea de informații privind decontările poate viza doar anul în curs. Legea adoptată în septembrie anul trecut de Parlament are, în sfârșit, și norme de aplicare. Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Casei de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea normelor metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial.

Card de sanatateFoto: AGERPRES

Practic, Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să comunice, la cerere, toate decontările făcute în numele unei persoane asigurate.

Plătitorii de asigurări de sănătate pot solicita date privind decontările făcute în numele lor pentru serviciile medicale, îngrijiri la domiciliu, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Proiectul de lege ce vizează transparentizarea decontărilor făcute de CNAS pentru fiecare asigurat fusese adoptat de Parlament în septembrie anul trecut. Legea a fost inițiată de deputatul USR Tudor Pop, membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

Tudor Pop (USR), inițiatorul legii

"Acceptăm, în sfârșit, faptul că avem o problemă uriașă cu decontările fictive. Și cu faptul că zeci de milioane de lei se duc în buzunarele mafiei din Sănătate și nu pe îngrijirea pacienților. Mi-aș fi dorit foarte mult să păstrăm în proiect opțiunea ca fiecare asigurat să primească și o scrisoare anuală cu totalitatea cheltuielilor, așa cum este de pildă în Austria. Este cea mai eficientă cale, dar mi-au fost aduse ca argumente costurile mari și incapacitatea administrativă de a face acest lucru", spunea Tudor Pop, inițiatorul legii, în septembrie anul trecut, când legea a fost adoptată de Parlament.

Cum soliciți date privind decontările făcute în numele tău. Pașii concreți prevăzuți în normele metodologice:

 • În vederea obținerii informațiilor, asiguratul completează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
 • Cererea este pusă la dispoziția asiguratului pe site-ul caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora.
 • Cererea, completată și semnată de persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate este luat în evidență asiguratul sau se transmite pe e-mail cu semnătură electronică calificată și este însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire.
 • În cazul cererilor care se depun la casele de asigurări de sănătate se verifică identitatea solicitantului.
 • În situația în care solicitantul optează pentru transmiterea listei prin intermediul poștei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării listei.
 • Lista cuprinde serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum și a contravalorii acestora, și are structura prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
 • Lista este pusă la dispoziția asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, personal sau prin e-mail, conform mențiunii acestuia din cererea depusă la casa de asigurări de sănătate, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate.
 • În situația în care lista este pusă personal la dispoziția asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal ala acestuia, acesta va menționa pe exemplarul cererii care va fi arhivat la casa de asigurări de sănătate numele în clar, data, semnătura, precum și textul "am primit informațiile solicitate".
 • În situația în care lista este pusă la dispoziția asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal ala acestuia prin e-mail, la exemplarul cererii care va fi arhivat la casa de asigurări de sănătate se atașează e-mailul prin care a fost trimisă lista.
 • Cererile ulterioare de furnizare a acelorași informații, pentru același an calendaristic, precum și cererile vizând alte perioade de timp decât anul calendaristic anterior formulării cererii se vor clasa, potrivit actelor normative în vigoare.
 • Listele transmise persoanelor asigurate potrivit dispozițiilor prezentelor norme metodologice vor fi arhivate în format electronic.
 • Casa de asigurări de sănătate are obligația înregistrării și gestionării cererilor asiguraților, precum și a transmiterii datelor solicitate în termenul prevăzut la art. 5. alin. 1 (45 de zile - n.red.).

Model de cerere care se depune la Casa de Asigurări de Sănătate:

Formular de răspuns:

Proiectul de lege a stat 2 ani în procedură parlamentară, iar Casa de Asigurări de Sănătate s-a opus adoptării lui

Proiectul de lege a stat aproape 2 ani în procedură parlamentară - a fost depus pe 29 noiembrie 2017 și a fost adoptat de legislativ pe 4 septembrie 2019.

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate s-au opus proiectului de lege, la dezbaterile din Parlament.

La dezbaterile din Comisia de Sănătate pe tema proiectului de lege, reprezentantii CNAS s-au opus inițiativei legislative care vizează transparentizarea decontărilor: "Casa Națională de Asigurări de Sănătate, reprezentată la ședinta Comisiei, a susținut în mod incredibil că asigurații își pot calcula singuri deconturile, pe baza bonurilor de la farmacie și pe baza biletului de externare din spital. Aceiași reprezentanți au recunoscut că Dosarul Electronic de Sănătate este nefuncțional - soft pentru care s-au plătit bani grei - problemă care se dorește a fi rezolvată într-un viitor indecis prin bani europeni. Iar în ceea ce privește primirea decontului prin poștă, reprezentanții au invocat o excepție, zugrăvind în culori dramatice o situație ipotetică în care un alt membru al familiei deschide plicul cu lista tuturor decontărilor, plic care nu îi este adresat", spunea Tudor Pop, în perioada în care proiectul de lege era dezbătut în Parlament.