Petru Șușca, managerul Spitalului Județean din Cluj, și profesorul Ștefan Florian, șeful disciplinei de Neurochirurgie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a UMF Cluj, au fost reclamați joi la Agenția Națională de Integritate de deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, pentru suspiciuni de incompatibilitate și conflict de interese.

Emanuel UngureanuFoto: AGERPRES

"Am depus astăzi o sesizare pentru o posibilă încălcare a legii în domeniul incompatibilității și a conflictului de interese, împotriva lui Petru Șușca, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj și a profesorului Ștefan Florian, șeful disciplinei de Neurochirurgie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a UMF Cluj!", a anunțat Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu afirmă că "pe scurt, conform ultimului raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, prietenul doamnei Sorina Pintea, Petru Șușca ar fi acționar unic al unui SRL și președinte al Asociației Maramureșenilor din Cluj-Napoca, situație în care, pretinde Corpul de Control, Șușca ar fi în situație de incompatibilitate și conflict de interese încălcând Legea 95/2006".

În ceea ce îl privește pe neurochirurgul Ștefan Florian, șeful disciplinei de Neurochirurgie din cadrul UMF Cluj, Emanuel Ungureanu îl acuză pe acesta că "și-a băgat cu tupeu maxim fiul, pe Alexandru Florian, asistent universitar, chiar în disciplina unde este șef și pe secția pe care o patronează ca pe propria moșie! Ștefan Florian a încălcat fără nicio jenă atât Legea Educației Naționale cât și Codul Deontologic al Cartei UMF. Despre onoare, cinste și etică, ce să povestim?"

Emanuel Ungureanu acuză faptul că "Ștefan Florian și Petru Șușca și-au protejat reciproc interesele în ultimii 5 ani cu beneficiile aferente despre care vom vorbi foarte curând! Cei doi au călcat în picioare legea de mai multe ori, vă ofer doar un exemplu, în 5 ani, Consiliul Medical al Spitalului a fost convocat de 2 ori, de fiecare dată pentru ca cei doi să-și apere camarila construită în Spitalul Județean de Urgență Cluj."

Emanuel Ungureanu vorbește și despre "presiuni îngrozitoare la Ministerul Sănătății ca cei doi să nu își piardă feuda pe care au tăiat și spânzurat după bunul plac": "În jurul lui Șușca și a lui Florian fac zid în aceste zile, nu la voia întâmplării, foști nomenclaturiști ai Partidului Comunist, voi da doar trei exemple, Stamatian, Buda și Boc, ei fac presiuni îngrozitoare la Ministerul Sănătății ca cei doi să nu își piardă feuda pe care au tăiat și spânzurat după bunul plac. Vom vedea până unde ține curajul ministrului Victor Costache... Un lucru este cert eu voi lupta cu toate resursele, ca deputat și vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților ca sistemul de sănătate să scape de feudalii de tip beuran și de nepotismele de tip Florian, Lucan, Iancu, figuri triste de baroni medicali!"

Plângerea depusă de Emanuel Ungureanu împotriva lui Petru Șușcă, managerul Spitalului Județean din Cluj:

"Către Agenția Națională de Integritate,

Prin prezenta, subsemnatul Ungureanu Emanuel Dumitru, vă sesisez o posibilă încălcare a legii de către Petru Șușca, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, în domeniul incompatibilităților și a conflictului de interese.

În urma concluziilor ultimului raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății privind verificarea efectuată la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca în perioada 13.05. 2019-17.05.2019, pe lângă alte multiple încălcări ale legilor în vigoare, în sarcina managerului acestei unități sanitare, Petru Șușcă, s-a reținut și o posibilă situație de incompatibilitate și conflict de interese între funcția de manager al spitalului și calitatea de asociat unic la un SRL la care este asociat unic dar și calitatea de președinte al Asociației Maramureșenilor din Cluj-Napoca.

În pagina 19 al acestui raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății se susțin următoarele:

'Din punct de vedere al obligațiilor în domeniul incompatibilităților şi al conflictului de interese, în baza competențelor comisiei mixte de control, s-au constatat următoarele:

Pe site-ul spitalului sunt afișate declarațiile de avere şi de interese ale personalului angajat. Din cuprinsul declarațiilor de interese ale managerului unității sanitare, publicate în anul 2018 şi anul 2019, reiese faptul că acesta deține simultan cu funcția de manager şi calitatea de asociat unic la societatea comercială ALBASTRUL IZEI S.R.L., precum şi calitatea de președinte al Asociației Maramureșenilor din Cluj – Napoca.

Comisia mixtă de control sesizează existenţa unor posibile stări de incompatibilitate în care se află managerul SCJU Cluj, care se încadrează în situațiile de incompatibilitate reglementate de art. 178 alin(1) lit. a) şi lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 178 - (1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

a)exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) şi alin. (6);

b) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului respectiv;

c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

e) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;

f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;

g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.'

În consecință, vă solicit să faceți investigațiile necesare, în baza atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate pentru a se stabili cu claritate dacă Petru Șușcă a încălcat legea în domeniul încompatibilităților și a conflictului de interese.

Vă rog să solicitați în integralitate Ministerului Sănătății Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății care cuprinde la paginile 19 și 26 suspiciunile de încălcare a legii de către managerul SCJUCJ, Petru Șușcă.

Vă mulțumesc.

Emanuel Ungureanu, deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților"

Plângerea depusă de Emanuel Ungureanu împotriva lui Ștefan Florian, șeful disciplinei de Neurochirurgie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a UMF Cluj:

"Către Agenția Națională de Integritate,

Prin prezenta, subsemnatul Ungureanu Emanuel Dumitru, vă sesisez o posibilă încălcare a legii de către Ștefan Florian, șeful secției de Neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, șeful discipliniei de Neurochirurgie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a UMF Cluj, fost președinte al Senatului UMF și fost membru al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, în domeniul incompatibilităților și a conflictului de interese.

Ștefan Florian este de peste 15 ani șeful disciplinei Neurochirurgie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie al UMF Cluj-Napoca.

În această calitate l-a angajat pe fiul lui, Ioan Alexandru Florian ca asistent universitar.

Această acțiune reprezintă o vădită stare de incompatibilitate și conflict de interese care nu a fost adusă la cunoștința Decanatului Facultății de Medicină din cadrul UMF Cluj, Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj al cărui membru a fost până de curând sau Senatului UMF al cărui președinte a fost Ștefan Florian până acum câteva săptămâni.

Prin angajarea fiului său, Ioan Alexandru Florian, șeful disciplinei de Neurochirurgie din cadrul UMF Cluj, Ștefan Florian, se face vinovat de încălcarea Legii Educației dar și a Cartei Universității de Medicină și Farmacie Cluj.

Legea Educatiei (1/2011)

ART. 130

(1) Instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară şi include obligatoriu:

a) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi;

b) prevederea că persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;

ART. 295

(1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea CNATDCU.

(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de către soţi, fini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate.

(5) Încălcarea prevederilor alin. (3) şi (4) duce la invalidarea concursului şi la penalizarea celor vinovaţi pe baza metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).

Carta UMF

TITLUL VII

REGULAMENT AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

DIDACTICE

PARTEA ÎNTÂI: ASISTENT UNIVERSITAR ŞI ŞEF DE LUCRĂRI / LECTOR

CAPITOLUL 1

PREVEDERI GENERALE

Art. 10

(1) Pentru ocuparea posturilor didactice trebuie respectate prevederile legale referitoare la incompatibilități.

TITLUL IX

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ

Art. 23

Conflictul de interese poate exista atât în relaţiile cu studenţii (examene, premii, burse de orice fel), cât şi în relaţie cu alţi membri ai comunităţii academice: comisii de promovare, activitate de cercetare (doctorat, granturi etc.), premii, burse, angajări, mobilităţi naţionale sau internaţionale.

Art. 24

În orice situaţie de conflict de interese, persoana în cauză are obligaţia de a aduce aceasta la cunoştinţa conducerii structurii universitare implicate şi de a se abţine de la implicarea în luarea oricărei decizii în care ar avea sau ar putea crea aparenţa conflictului de interese.

Vă rog deasemenea să verificați dacă s-a încălcat legea în domeniul incompatibilităților și a regimului conflictului de interese în cazul participării ca șef al comisiei de concurs de către Ștefan Florian, șef al secției de Neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj pentru ocuparea postului de manager de către, Petru Șușcă.

Conform informațiilor pe care le dețin, la organizarea celor doua concursuri pentru câștigarea postului de manager al Spitalului Județean Cluj de către Petru Șusca, șeful secției de Neurochirurgie al aceluiași spital, Ștefan Florian, a fost președintele Comisiei de Examinare a lui Petru Șușca căreia avea să îi devină subordonat. Cand s-a organizat unul dintre concursurile pentru ocuparea postului de manager, Petru ȘuȘca era manager iar Florian era șef de secție.

Adică avea contract de administrare semnat.

Ștefan Florian, ca șef de secție, era subordonat lui Șusca.

Ca șef de comisie de examinare (sau membru in comisie) a evaluat și a numit în funcția de manager pe cel căruia îi era subordonat.

Există posibilitatea ca Ștefan Florian să se fi suspendat din funcția de șef de secție pe o perioada limitată, cum ar fi perioada participării la concursul de manager al lui Petru Șușca, ceea ce nu îl exonerează de răspunderea încălcării legii. Cert este că, în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății care vizează Spitalul Județean de Urgență Cluj, din anul 2018 , Ștefan Florian, figurează ca șef al secției de Neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Vă rog să investigați aspectele semnalate mai sus în baza legii și să luați măsurile care se impun împotriva domnului Ștefan Florian și al altor persoane menționate care ar fi încălcat legea în domeniul incompatibilității și al conflictului de interese.

Vă mulțumesc,

Emanuel Ungureanu, deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din

Camera Deputaților"