​Un articol din legea sănătății care prevede că "persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată" a fost declarat neconstituțional de CCR.

Pacient in RomaniaFoto: Agerpres

Articol din legea sănătății care prevede că persoanele care "provoacă daune sănătății propriei persoane, din culpă", trebuie să acopere costurile tratamentului, declarat neconstituțional de CCR

Un articol din legea sănătății care prevede că "persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată" a fost declarat neconstituțional de CCR.

CCR a anunțat, joi, că "În ziua de 5 decembrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a sintagmei 'precum și daune sănătății propriei persoane' din cuprinsul art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: '(1)Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.' "

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma "precum şi daune sănătăţii propriei persoane" din cuprinsul art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 este neconstituțională.

Curtea Constuituțională a fost sesizată cu această excepție de neconstituționalitate de către Secția Civilă a Tribunalului Mureș.