​​Guvernul se pregătește să reintroducă coplata serviciilor medicale, "în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic" prin Ordonanță de Urgență. Proiectul de OUG a fost publicat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății și arată că "neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor."

Pacient in RomaniaFoto: Agerpres

UPDATE: Ministerul Sănătății susține, într-o informare emisă joi, ulterior apariției subiectului în presă, că "nu intenționează să introducă coplata pentru serviciile medicale acordate in unitățile sanitare de stat" și afirmă că "proiectul pus în dezbatere publică urmarește o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenței dintre tariful furnizorului privat și cel suportat de CNAS, cu informarea și acordul in prealabil al acestuia. Proiectul se află în dezbatere publică."

Coplata serviciilor medicale din spitale a mai fost introdusă în anul 2013, în mandatul de ministru al Sănătății al lui Eugen Nicolăescu. Pacienții plăteau, atunci, între 5 și 10 lei, o singură dată, la externarea din spital, iar treptat, numeroase categorii de pacienți și specialități medicale au fost exceptate de la plata ei. Introducerea coplății serviciilor medicale în ambulatoriul clinic de specialitate si ambulatoriul paraclinic ar reprezenta o premieră în țara noastră. Potrivit surselor HotNews.ro, în marea majoritate a spitalelor, coplata nu se mai aplică în acest moment.

În proiectul Ordonanței de Urgență nu se preciează despre ce sume este vorba - cât ar urma să coste coplata serviciilor medicale.

Proiectul Ordonanței de Urgență ce prevede reintroducerea coplății serviciilor medicale poate fi consultat integral în documentul atașat.

Proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, arată că "Având în vedere că statul are, pe de o parte, obligația de asigurare a sănătății publice, prin accesul populației la servicii medicale, și, pe de altă parte, obligația de a asigura utilizarea eficientă a fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potențialul maxim al sistemului public de sănătate din România, întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor cetățenilor în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare acoperirii costurilor reale ale servciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor, în considerarea faptului că statul are obligația respectării Constituției, ca și garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice, având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată."

Spital din România

Ce ar urma să se schimbe în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:

1. La articolul 230 alineatul (2), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale;

3. La articolul 237 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond și care pot atrage contribuția personală a pacientului sunt:...

Lista serviciilor medicale "care pot atrage contribuția personală a pacientului " nu apare în proiectul de act normativ, în acest moment.

1. Descrierea situaţiei actuale (potrivit proiectului de act normativ):

"Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au dreptul să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru.

Totodată, potrivit art. 237 din Legea nr. 95/2006 sunt enumerate strict serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond fără o reglementare expresă a acestor servicii respectiv contribuția personală a pacientului."

2. Schimbări preconizate (potrivit proiectului de act normativ):

"Prin modificările propuse prin acest proiect se crează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuția personală a pacienților în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriul paraclinic.

Aceste modificări se impun întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin prezentul act normativ ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor."

  • Ministerul Sănătății susține că "nu intenționează să introducă coplata pentru serviciile acordate in unitățile sanitare de stat"

Ministerul Sănătății a emis, joi, ulterior apariției în presă a subiectului, o informare în care arată că "nu intenționează să introducă coplata pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare de stat".

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, "proiectul pus în dezbatere publică urmarește o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenței dintre tariful furnizorului privat și cel suportat de CNAS, cu informarea și acordul in prealabil al acestuia. Proiectul se află în dezbatere publică."

  • Adrian Wiener (USR), medic și fost manager de spital: E un semnal clar că nu mai au bani

Intenția Guvernului de a reintroduce coplata serviciilor medicale prin Ordonanță de Urgență reprezintă "un semnal clar că nu mai au bani", iar "costurile cu sănătatea vor fi partajate cu populația", după ce sistemul sanitar a fost ani la rând "subfinanțat" și spitalele au supraviețuit doar prin "subpopularea cu personal, atât la nivel de medici, cât și la nivel de infirmiere și brancardieri", a declarat joi, pentru HotNews.ro, senatorul USR Adrian Wiener, membru al Comisiei de Sănătate din Senat, medic și fost manager al Spitalului Județean din Arad.

"Faptul că ei reintroduc coplata e un semnal clar că nu mai au bani. Este evident că măsurile care s-au luat vin după subfinanțarea cronică a sistemului, iar costurile cu sănătatea vor fi partajate cu populația", afirmă Adrian Wiener.

Adrian Wiener

El atrage atenția că sistemul de sănătate din România este subfinanțat de mulți ani, iar în spitale, deficiențele de personal au fost "compensate prin subpopularea cu personal, atât la nivel de medici, cât și la nivel de infirmiere și brancardieri. E vorba și despre personalul mediu, care ar trebui să asigure calitatea actului medical. Și așa supraviețuiesc spitalele, prin depopularea de personal."

În ceea ce privește cele 6 miliarde de lei anunțate pentru 2019 drept creștere a bugetului sănătății (o "creștere istorică", potrivit ministrului Sorina Pintea), senatorul Adrian Wiener explică: "CNAS spune că are un buget mai mare cu 18%, dar marea majoritate merge în programele naționale, pentru că sunt în urmă cu actualizarea listelor, taxa clawback crește, spre maxim istoric, iar excesul respectiv se duce spre zona de farma, mai puțin pentru funcționarea spitalelor. În ceea ce privește rectificările la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, sunt din ce în ce mai mari, ca să se poată închide bugetul. Pe de altă parte, OUG 114/2018 introduce o nouă categorie de oameni care vor fi exceptați de la plata CASS, care, însumați, înseamnă două miliarde de lei pe an care vor lipsi din FNUASS. În cel mai scurt timp, cu siguranță vor începe să se simtă aceste minusuri."

Citește și: