Restaurantele (pentru clienți) și instituțiile publice centrale și locale (pentru persoanele aflate în sediile lor) ar putea fi obligate prin lege să ofere gratuit apă potabilă, potrivit unui proiect de lege inițiat de senatorul USR Allen Coliban și deputatul USR Cornel Zainea. De asemenea, inițiativei legislative, toți angajatorii ar urma să fie obligați să le ofere apă potabilă angajaților.

Apa potabilaFoto: Captura YouTube

Proiectul de lege inițiat de cei doi parlamentari USR propune modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Inițiativa legislativă prevede ca la articolul 12 al legii, la capitolul VII, să se introducă următoarea prevedere:

"Capitolul VII - Accesul la apă destinată consumului uman

Art. 12 - (1) Au obligația de a furniza, la cerere și în mod gratuit, apă potabilă de la robinet:

a) autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale pentru persoanele prezente în sediile acestora;

b) operatorii economici care oferă servicii de alimentație publică pentru clienții proprii;

c) angajatorul pentru angajați.

(2) Prin serviciu de alimentație publică, în sensul alin. (1) litera b), se înțelege activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și băuturilor pentru consumul acestora în unități specializate.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) au obligația să afișeze într-un loc accesibil și vizibil publicului un anunț cu următorul conținut: "Această unitate oferă, la cerere și în mod gratuit, apă potabilă de la robinet". "

Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, consumul de apă îmbuteliată a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani în România, însă țara noastră se află pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește consumul apei de la robinet, arată statisticile Eurostat. România se alătură, astfel, trendului global alarmant de utilizare a plasticului, cu 60% mai mare decât cu un deceniu în urmă, arată inițiatorii proiectului de lege.

Inițiatorii proiectului mai arată, în expunerea de motive, că "accesul gratuit la apă potabilă poate reduce consumul apei îmbuteliate în România", iar "în condițiile în care România are cel mai mare consum de băuturi răcoritoare din regiune, cu o medie de 150 de litri de băuturi răcoritoare pe cap de locuitor pe an, încurajarea consumului de apă potabilă de la robinet poate contribui la prevenirea obezității și a altor probleme de sănătate generate de tendința de a consuma băuturi carbogazoase ce conțin zahăr".

Nu în ultimul rând, "consumul apei de la robinet în locul celei îmbuteliate va contribui la un impact pozitiv asupra mediului prin reducerea deșeurilor de plastic, ajutându-i în același timp atât pe furnizori, cât și pe beneficiari, să economisească bani".