​Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregăteşte un proiect de modificare a legislaţiei privind Dosarul Electronic de Sănătate, după ce Curtea Constituțională a decis că o serie de dispoziții din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, inclusiv sintagma "sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului", sunt neconstituționale. Potrivit CCR, legea referitoare la dosarul electronic de sănătate nu oferă garanţii cu privire la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, de natură medicală, cuprinse în dosarul electronic de sănătate.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)Foto: Agerpres

CNAS arată, într-un comunicat, că "la ora actuală juriştii instituţiei lucrează la proiectul unui act normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul punerii în acord a legislaţiei cu prevederile deciziei menţionate. Decizia Curţii Constituţionale nu implică închiderea sistemului informatic DES, ci revizuirea bazei legislative a acestuia, în sensul oferirii de garanţii suplimentare de respectare a dreptului pacienţilor la viaţă intimă, familială şi privată".

Elaborarea proiectului de revizuire a legislaţiei DES se va face cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precizează reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate.

"CNAS a luat act de motivarea deciziei Curţii Constituţionale referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate si doreşte ca prin actul normativ propus sa realizeze o reglementare care să nu mai genereze controverse şi să răspundă cât mai bine nevoilor pacienţilor şi a societăţii în general", a declarat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României, dispozițiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

CNAS intenţionează ca, după definitivarea proiectului, să propună actul normativ spre adoptare Guvernului, sub formă de Ordonanţă de Urgenţă.