11 dintre cei aproximativ 30 de medici ai Institutului ORL "Dorin Hociotă" din București (fostul Spital Panduri) au depus la conducerea unității medicale o petiție în care acuză o serie de posibile nereguli în unitatea medicală. Medicii semnatari reclamă, în petiție, o serie de posibile nereguli care, potrivit acestora, ar "expune pacienții operați la riscuri majore de periclitare a sănătății și chiar de deces, dar și cauzarea de disconfort pacienților", dar și probleme care țin de acordarea sporurilor și plata unor gărzi. Contactat de HotNews.ro, Andreea Natalia Marinescu, managerul spitalului, susține că posibilele nereguli semnalate de semnatarii petiției "Sunt lucruri neadevărate, punct."

Institutul ORLFoto: Institutul ORL Dorin Hociota

Semnatarii petiției susțin, printre altele, că pacienții ar fi riscat, timp de câțiva ani, "explozii sau arsuri la nivelul (în interiorul) căilor aeriene superioare în timpul efectuării laringoscopiilor suspendate cu laser CO2". Surse din Institutul ORL au declarat, pentru HotNews.ro, că această problemă, care ar fi persistat timp de 5 ani, ar fi fost remediată săptămâna trecută, la scurt timp după ce petiția a fost depusă la conducerea spitalului, iar documentul a fost transmis și presei.

Aceasta ar fi fost singura problemă care ar fi fost rezolvată imediat după depunerea petiției, în timp ce restul problemelor ar persista, au declarat surse din spital pentru HotNews.ro.

Textul integral al petiției semnate de cei 11 medici de la Institutul ORL este disponibil in documentul atasat.

Institutul ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"

Managerul spitalului: Sunt lucruri neadevărate, punct

Contactat de HotNews.ro, Andreea Natalia Marinescu, managerul Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă", susține că posibilele nereguli semnalate de semnatarii petiției "Sunt lucruri neadevărate, punct."

"Lucrurile spuse acolo sunt false și cu rea intenție. Nu există aceste probleme. Acele afirmații sunt false. Nu știu, este real ceea ce vă spun și punct. De unde să știu eu de ce s-au scris neadevăruri? Nu e pusă în pericol viața oamenilor, nu sunt incidente în blocul operator, și cu asta v-am răspuns", a declarat managerul spitalului pentru HotNews.ro, precizând că a oferit un punct de vedere în virtutea "dreptului de a nu afecta imaginea și prestigiul institutului și dreptului publicului de a fi informat corect"

Managerul Institutului ORL susține și că nemulțumirile angajaților spitalului ar fi pornit în special de la noua lege a salarizării și de la noul regulament al sporurilor.

Managerul Andreea Marinescu susține și că petiția este semnată de un număr de 8 medici, nesemnificativ în opinia sa, cu toate că pe document apar semnăturile a 11 dintre medicii spitalului.

Institutul ORL în București / Foto: Google Maps

Ce reclamă medicii: posibile riscuri pentru pacienți și sporuri neacordate

11 dintre cei peste 30 de medici ai spitalului au depus, pe data de 14 mai, la conducerea unității medicale, un memoriu în care arată că "Subsemnații, în calitatea noastră de angajați ca medici primari O.R.L., A.T.I. și Radiologie în cadrul 'I.F.A.C.F. O.R.L. Hociotă', în cadrul activității noastre profesionale ne confruntăm cu o serie de probleme / nereguli în legătură cu conducerea și/sau funcționarea acestei instituții spitalicești, care se răsfrâng în mod direct sau indirect, după caz, asupra activității noastre profesionale prezente și/sau viitoare și fac ca aceasta să fie afectată în mod serios și în detrimentul drepturilor și intereselor pacientului (beneficiar al serviciilor medicale oferite) și al nostru, ca profesioniști, generând anomalii în modul de desfășurare a activității noastre și situații potențiale și/sau iminente de risc profesional."

Potrivit semnatarilor, petiția a fost depusă și la Administrația Prezidențială, Guvern, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă București, Direcția Națională Anticorupție și la Curtea de Conturi.

Medicii semnatari reclamă, în petiție, o serie de posibile nereguli care, potrivit acestora, ar "expune pacienții operați la riscuri majore de periclitare a sănătății și chiar de deces, dar și cauzarea de disconfort pacienților", dar și probleme care țin de acordarea sporurilor și plata unor gărzi.

Una dintre cele mai grave acuzații aduse conducerii spitalului de către medicii semnatari ai petiției este "Expunerea pacienților operați la riscuri majore de periclitare a sănătății și chiar de deces, dar și cauzarea de disconfort pacienților, datorate: (1) echipamentului operator nefuncțional regăsit în sala de operații nr. 2 din cadrul instituției spitalicești angajatoare "I.F.A.C.F. O.R.L. "Hociotă"; Așadar, intervențiile chirurgicale care se desfășoară în sala de operații nr. 2 din cadrul spitalului nostru, în special (dar nu numai) laringoscopiile suspendate cu LASER CO2 pun în pericol serios sănătatea și chiar viața pacientului operat, deoarece instalația de gaze medicinale achiziționată și montată de instituție, deși prezintă tubulatură pentru furnizarea aerului medicinal, nu expulzează niciodată aerul (echipamentul necesar existând fizic, dar nefiind funțional). Astfel, pacientul supus unei intervenții chirurgicale cu LASER CO2 la nivelul căilor aeriene superioare obligă la folosirea în scop anestezic a unui amestec de oxigen cu aer, procedeu notoriu și devenit obligatoriu la nivel național și internațional. În spitalul nostru operațiile se desfășoară sub anestezie acordată cu oxigen 100%, apărând astfel riscul de explozie / arsuri la nivelul (în interiorul) căilor aeriene superioare ale pacientului în timpul efectuării laringoscopiilor suspendate cu LASER CO2. Folosirea aerului în scop de anestezie este cu atât mai necesară cu cât spitalul nostru nu dispune de sonde de intubație ignifugate. În pofida solicitărilor verbale multiple adresate conducerii "I.F.A.C.F. O.R.L. "Hociotă", situația nu a fost în niciun fel remediată".

Medicii de la Institutul ORL reclamă, printre altele, următoarele lucruri:

"1.Alocarea pacienților către medicii curanți nu este efectuată preponderent conform unor criterii obiective (ex.: patologia pacientului, raportată la specializarea medicului curant) și/sau prin serviciul de gardă ori de ambulatoriu, ci după criterii subiective (ex.: pacienții aleg medicii, în funcție de criterii proprii, subiective, de notorietatea medicului, de gradul profesional și/sau funcțiile deținute de aceștia, etc.). Aceasta, în condițiile în care este instituția spitalicească angajatoare 'I.F.A.C.F. O.R.L. 'Hociotă' nu este una privată, ci publică, de stat și în care legea prevede (a se vedea art. 219 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății) dreptul pacientului de a alege, în sistemul public de sănătate, furnizorul de servicii medicale (deci, instituția spitalicească), nu și medicul angajat în cadrul acesteia (căruia, prin asigurarea egalității de șanse și de tratament, ar trebui să i se asigure și repartizeze de către instituția angajatoare, după criterii obiective și corecte, un număr egal de pacienți cu acela al colegilor săi)... Pentru soluționarea acestei probleme, subsemnații am solicitat instituției spitalicești angajatoare 'I.F.A.C.F. O.R.L. 'Hociotă' întocmirea unui protocol intern care să stabilească, în condițiile legii, modul de alocare a pacienților către medicii spitalului nostru."

"2. Ordinea intrării în sala de operație de către medici nu este stabilită în funcție de urgența și/sau patologia specifică a pacienților ori după alte criterii obiective, ci în funcție de gradul profesional și/sau funcția al medicului chirurg care solicită operația în cauză. În acest context, subsemnații ne găsim adesea în situația de a fi obligați să amânăm pacientul (indiferent de patologia acestuia și în condițiile în care acesta nu are voie să consume niciun fel de alimente și/sau lichide, cu excepția apei, anterior operației), așteptând adesea până la ore târzii (ex.: 13:00, 14:00) până la eliberarea sălilor de operație la care au prioritate în cursul dimineții medici cu grad profesional și/sau funcții superioare, fiind deseori în situația în care trebuie să reprogramăm operațiile pentru altă zi (de obicei, ziua următoare), datorită orelor târzii (care depășesc programul nostru legal de muncă) și/sau datorită faptului că la orele respective nu mai există instrumentar care să poată fi sterilizat în mod corespunzător... În aceste condiții, subsemnații considerăm că există riscul periclitării serioase a stării de sănătate a pacienților, că modul de comportament față de pacienți nu include respectul și dedicarea cuvenite și că drepturile noastre, ca medici și angajați, de a beneficia de egalitate de șanse și tratament, de demnitate în muncă, de securitate în muncă (și nu de expunere la cazuri de posibilă răspundere profesională), de informare și consultare și de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă sunt profund lezate..."

"3. Imposibilitatea utilizării tuturor sălilor de operație deținute de instituția spitalicească angajatoare 'I.F.A.C.F. O.R.L. 'Hociotă' de către toți medicii angajați, ci doar de către unii medici (de obicei, cu grad profesional / funcții superioare și/sau desemnați în mod arbitrar de către conducere) pentru care astfel de săli (precum cele 2 săli din blocul operator de cofochirurgie) sunt 'rezervate' și 'închise' cât timp se efectuează în acestea anumite procedee chirurgicale (ex.: implantul cohlear) ... Din nou suntem în situația existenței riscului periclitării serioase a stării de sănătate a pacienților (care adesea sunt amânați pentru inexistența disponibilității unor săli de operație libere), manifestării unui comportament inadecvat față de pacienți și încălcării drepturilor noastre, ca medici și angajați, de a beneficia de egalitate de șanse și tratament, de demnitate în muncă, de securitate în muncă."

"4. Instalația de climatizare din blocul operator; Astfel, datorită acestei funcționări deficitare, care face greu ajustabilă temperatura (de regulă, în mare parte din sala de operație fiind prea frig), în cadrul blocului operator nu se poate asigura o temperatură optimă, confortabilă pentru pacienții operați, aceștia manifestând deseori simptome de frison la trezirea din anestezie."

"5. Neautorizarea din partea C.N.C.A.N. a laboratorului de radiologie pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear în perioada 14.01.2016 – 29.12.2016, urmată de nerecunoașterea de către Casa de Pensii a Municipiului București a muncii colectivului în condiții deosebit de periculoase din acest laborator și neîndeplinirea de către instituția sanitară angajatoare 'I.F.A.C.F. O.R.L. 'Hociotă', în pofida multiplelor raportări scrise adresate conducerii instituției de către medicul radiolog responsabil, a unor dispoziții cu caracter obligatoriu din Procesul-verbal de control nr. 2494/21.03.2017, întocmit de C.N.C.A.N. (termenele de conformare fiind expirate de un an); Aceste deficiențe sunt de natură să atragă suspendarea de către C.N.C.A.N. a activității radiologice a spitalului nostru și/sau anularea / încetarea efectelor autorizației de funcționare a activității radiologice a spitalului nostru; În lipsa activității radiologice, care este necesară a fi efectuată în prealabil intervențiilor și tratamentelor medicale cu specific O.R.L. și/sau A.T.I., va apărea imposibilitatea asigurării asistenței medicale unui număr de pacienți apreciat a fi semnificativ, caz în care veniturile spitalului vor scădea."