Guvernul a aprobat miercuri regulamentul cadru regulamentul-cadru privind sporurile pentru condiţiile de muncă din familia ocupaţională sănătate şi asistenţă socială. Cele mai mari sporuri le primesc cei care lucrează în condiții deosebit de periculoase.Vezi în text cum au fost stabilite sporurile pentru fiecare categorie de personal.

SpitalFoto: sxc.hu

Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate în sistemul sanitar și de asistență socială la 30% din suma salarilor de bază la nivelul ordonatorilor principali de credite.

Anexele 1 – 9 din regulamentul cadru aprobat stabilesc procentele diferențiate pe locuri de muncă și categorii de personal, în funcție de condițile specific aferente fiecărui loc de muncă:

  • locuri de muncă cu condiții periculoase: 15%  până la 25%;
  • locuri de muncă cu condiții deosebit de periculoase: 35% până la 85%;
  • locuri de muncă cu condiții periculoase sau vătămătoare: 5% până la 15%;
  • locuri de muncă cu condiții grele de muncă: 10% până la 15%;
  • personal care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generatoare de radiații în condiți periculoase: până la 30%;
  • personal care își desfășoară activitatea în unitățile sanitare cu specific deosebit: 10% până la 15%;
  • personal care lucrează în unități sanitare aflate în localități izolate: până la 20%;
  • locuri de muncă cu condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc: 5% până la 15%;
  • personal care își desfășoară activitatea în unitățile de asistență socială / centre cu sau fără cazare: 7,5% până la 75%;

Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporurilor se stabilesc la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, având la bază buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă.