Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre Mihai Lucan, fost medic sef al Sectiei Clinice de Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, si fost membru in Consiliul de Administratie al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. Clinica Lukmed, unde Lucan si sotia sa erau asociati, iar fiul sau administrator, avea relatii contractuale cu Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj.

Mihai LucanFoto: AGERPRES

ANI arata ca "In perioada 26 iunie 2012 - 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comerciala la care acesta (Mihai Lucan - n.red.) impreuna cu sotia au calitatea de asociati, iar fiul sau calitatea de administrator, s-a aflat in relatii contactuale cu Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, in sensul incheierii unui contract de prestari servicii medicale si a patru acte aditionale pentru prelungirea duratei acestuia. Persoana evaluata a incalcat astfel dispozitiile art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006 potrivit caruia: 'Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager. Dispozitia de mai sus se aplica si in cazurile in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei in cauza¬, art. 185, alin. (15) din acelasi act normativ potrivit caruia: 'Dispozitiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) si g) referitoare la incompatibilitati si ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sanctiunea rezilierii contractului de administrare si a platii de despagubiri pentru daunele cauzate spitalului, in conditiile legii, se aplica si sefilor de sectie, de laborator si de serviciu medical din spitalele publice' si art. 187, alin. (13) din acelasi act normativ potrivit caruia: 'Dispozitiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.' "

Agentia Nationala de Integritate mai precizeaza ca Mihai Lucan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere in exercitarea dreptului la aparare.

Mihai Lucan se afla in prezent in arest la domiciliu in dosarul de delapidare cu prejudiciu de 5 milioane de lei in care este anchetat de DIICOT.

ANI aminteste ca, potrivit legii, "Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese (...) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective (...). Persoana (...) fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese (...) este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica (...) pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului."