RMGC va stabili un program pentru monitorizarea criteriilor de performanta de mediu si sociala. Acest program de monitorizarea mediului si sociala se bazeaza pe actualul Program de monitorizare a apelor de suprafata si subterane (si baza de date aferenta) elaborat de RMGC de la inceputul fazelor de explorare si preconstructie ale proiectului.

Planul de monitorizare a mediului si sociala va fi comparat sistematic si periodic cu cerintele legale.

Monitorizare mediului va fi mai intensa in fazele de constructie si exploatare ale proiectului, dar va cuprinde si fazele de dezafectare si inchidere (activitati de refacere a mediului in perioada dupa dezafectare).

Vezi mai multe detalii aici.

Monitorizarea apelor de suprafata si subterane:

Managementul si ameliorarea impactului asupra calitatii apelor de suprafata si subterane sunt printre cele mai importante probleme de mediu. RMGC a stabilit un program de monitorizare a apelor de suprafata si subterane in faza de pre-constructie a proiectului pentru a caracteriza mai bine natura si intinderea poluarii istorice din amonte si din aval fata de sursele potentiale de contaminare de pe amplasamentul proiectului, precum si conditiile “de fond” din bazinele hidrografice adiacente care nu vor fi afectate direct de exploatarea proiectului.

Punctele de monitorizare a apelor de suprafata si subterane constau din stavilare construite permanent, puturi de monitorizare si de alimentare cu apa, ca si puncte de prelevare a probelor din diverse izvoare si parauri.

Program de monitorizare a calitatii aerului

RMGC va instala sase statii de monitorizare a aerului in jurul amplasamentului Proiectului. Se va instala si o statie de monitorizare meteorologica suplimentara, in apropierea uzinei de procesare a minereului.

Monitorizarea depunerilor atmosferice umede si uscate precum si monitorizarea aerului atmosferic se vor efectua in zona protejata in apropiere de zona rezidentiala istorica din Rosia Montana.

Monitorizarea va incepe inainte de faza efectiva de constructie pentru a avea o confirmare a nivelului existent de calitate a aerului. Monitorizarea de fond se va efectua timp de aproximativ trei luni inainte de inceperea lucrarilor de constructie si va continua pe tot parcursul fazelor de constructie, exploatare si inchidere a Proiectului. Pe masura ce lucrarile de exploatare miniera progreseaza si alte zone vor fi afectate, punctele de monitorizare se pot muta.

Program de monitorizare a deseurilor

RMGC a elaborat masuri de control si proceduri de monitorizare pentru gestionarea deseurilor din industria extractiva conform Directivei UE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

Monitorizarea sistemului iazului de decantare

RMGC va instala instrumente de masura atat pe barajul iazului de steril, cat si pe barajul secundar de retentie.

Monitorizarea habitatelor si speciilor salbatice

Acest program are ca scop monitorizarea modificarilor de biodiversitate la nivel de comunitate si de ecosistem. Banca Mondiala a identificat patru solutii drept metode viabile de monitorizare a biodiversitatii la nivel de comunitate si de ecosistem.

Activitati de monitorizare ce vor fi efectuate anual:

 • Cartarea habitatelor
 • Monitorizarea speciilor salbatice
 • Specii rare
 • Fenomene indicatoare (Fenomenele naturale care sunt in legatura cu sanatatea biodiversitatii la nivel de comunitate /ecosistem. Exemple de astfel de fenomene sunt alunecari de teren, inundatii, incendii de padure si mortalitatea speciilor salbatice)

Program de monitorizare a patrimoniului

O parte din actiunile de monitorizare referitoare la patrimoniul cultural preconizate de RMGC pentru fazele de derulare ale Proiectului:

 • Sa se asigure ca exploatarea miniera nu afecteaza siturile, bunurile sau zonele cu valoare certa de patrimoniu cultural, inaintea efectuarii cercetarilor arheologice preventive.
 • Va depune eforturi pentru includerea siturilor sau artefactelor cu o certa valoare de patrimoniu cultural in cadrul unor noi programe de dezvoltare durabila.
 • Accesul public in Zona Protejata va fi mentinut pe intreaga durata a proiectului propus.
 • RMGC se angajeaza sa mentina monumentele istorice in starea lor actuala, in timpul perioadei de tranzitie a transferului dreptului de proprietate catre Fundatie.
 • RMGC va finanta renovarea tuturor monumentelor istorice si a caselor din Zona Protejata care sunt intr-o stare relativ buna de conservare a structurii.
 • Pentru enoriasii ce vor fi stramutati ca urmare a Proiectului, vor fi construite noi biserici in noua comunitate din noul sit de stramutare din Rosia Montana, pentru a raspunde necesitatilor acestora.
 • Cu exceptia a doua biserici situate in Corna, bisericile aflate in Zona Protejata nu vor fi afectate direct de Proiect si accesul la acestea va fi mentinut pe toata durata Proiectului.
 • Constructiile romane de pe dealul Carpeni vor fi conservate in situ. RMGC va finanta orice costuri referitoare la cladirile antice, atat din punct de vedere al expertizei, cat si al asigurarii resurselor, pana cand va fi operationala Fundatia, care urmeaza sa preia apoi aceasta responsabilitate.