La Braila, a crescut numarul violurilor

de georgianapopa2002@yahoo.com     Monitorul de Braila
Sâmbătă, 1 ianuarie 2005, 0:00


Fata de anul trecut, s-a dublat numarul violurilorIn primul semestru al acestui an, la nivelul judetului Braila au fost `nregistrate 47 de infrac]iuni s\v`r[ite cu violen]\. ~n aceast\ categorie intr\ omorurile, tentativele de omor, loviturile cauzatoare de moarte, violurile, t`lh\riile [i pruncuciderile. Trebuie `ns\ men]ionat c\ in aceeasi perioada a anului trecut numarul acestor infractiuni a fost mai mare cu trei.Atit in primele sase luni ale acestui an cit si ale anului trecut au avut loc [apte omoruri [i c`te o infrac]iune de lovituri cauzatoare de moarte. Num\rul tentativelor de omor au sc\zut `n acest an cu trei fa]\ de anul trecut cnd s-au `nregistrat nou\.De asemenea, s-au redus infractiunile de tilharie avind in vedere c\ `n primele [ase luni ale anului 2003 au fost `nregistrate 29 iar `n aceea[i perioad\ a anului curent doar 24. Cu toate acestea, `n perioada analizat\, a crescut num\rul violurilor de la patru, s\v`r[ite anul trecut, la opt inregistrate anul acesta pina in prezent.Nici la capitolul pruncucideri situatia de pina in prezent nu este `mbucur\toare `ntruc`t `n primele [ase luni a fost un astfel de caz fa]\ de anul 2003, `n care lucr\torii poli]iei nu s-au confruntat cu nici un astfel de caz.Infractiunile comise cu violenta trebuie preveniteInfractiunile comise prin violenta sint tratate cu deosebita atentie de catre politie, pentru descoperirea mobilului ac]iunii, a factorilor [i mijloacelor de prevenire.In majoritatea cazurilor s-a luat m\sura arest\rii preventive a autorilor iar definitivarea cercet\rilor [i trimiterea lor in judecat\ s-a f\cut in termenul cel mai scurt, astfel ca persoanele in cauz\ s\ realizeze gravitatea faptelor comise, iar pedeapsa aplicat\ s\ aib\ un rol educativ.Cu privire la mobil, majoritatea faptelor s\v`r[itecu violen]\ se produc spontan, o parte fiind generate de st\ri conflictuale pe fondul consumului de alcool iar, foarte pu]ine au la baz\ r\zbunarea sau jaful.Cei mai mul]i indivizi declan[eaz\ actul agresiv f\r\ motiva]ie, rezolv`nd in acest mod unele probleme lipsite de importan]\.Alcoolul diminueaz\ discern\m`ntulUnul dintre factorii care declan[eaz\ comiterea faptelor cu violen]\ il constituie consumul excesiv de alcool. Alcoolul, pe l`ng\ efectul excitant pe care il are asupra sistemului nervos, produce [i o stare de inhibare a anumitor zone ale scoar]ei cerebrale, manifestat\ prin pierderea controlului, voin]ei [i, in general a puterii de discern\m`nt cu privire la ac]iunile individului.Pentru a nu fi expu[i la agresiuni [i la stresul multiplu pe care acestea le provoac\, este necesar ca fiecare individ s\ cunoasc\ metodele elementare de autoap\rare sau de inl\turare a cauzelor care duc la declan[area unor comportamente violente individuale sau de grup.Tilharia - adevarat pericol socialCea mai `nt`lnit\ astfel de infrac]iune este t`lh\ria.Aceasta este definit\ de Codul penal ca fiind furtul s\v`r[it prin intrebuin]area violen]ei, amenin]\rilor ori prin punerea victimei in stare de incon[tien]\ sau neputin]a de a se ap\ra, precum [i furtul urmat de intrebuin]area unor astfel de mijloace pentru p\strarea bunurilor furate, pentru inl\turarea urmelor infrac]iunii ori pentru ca f\ptuitorul s\ - [i asigure sc\parea.Din punct de vedere social, faptele de t`lh\rie s`nt considerate unele dintre cele mai grave fapte datorit\ pericolului social pe care il reprezint\.Prin faptele de t`lh\rie se pun in pericol via]a cet\]eanului, integritatea corporal\ [i s\n\tatea.De regul\ victimele acestui tip de infrac]iune s`nt persoane care nu se pot ap\ra de agresori datorit\ dispropor]iei fizice, a capacit\]ii de ap\rare din cauza v`rstei, alcoolului consumat exagerat [i a fricii.Victimele r\m`n deseori nu numai cu paguba material\ ci [i cu traume psihice, in urma c\rora vor suferi toat\ via]a.Datorit\ fricii victimei de r\zbunarea agresorului, cele mai multe fapte de acest gen nu s`nt reclamate, ceea ce determin\ agresorul s\ continuie s\ produc\ astfel de fapte. De multe ori ace[tia cunosc foarte bine starea psihic\ a victimelor [i le amenin]\ cu inf\ptuirea celor mai mari groz\vii, in cazul in care acestea ar indr\zni s\ le reclame.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

91 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRIHotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by