Dupa ani de tergiversari, statul are in sfarsit bani si pentru protejarea zestrei arhitecturale a oraselor unde istoria durata din maltara si caramida le da si acum un farmec aparte. Oradea este unul dintre putinele municipii ale tarii unde vechile cladiri, amintiri ale secolelor trecute, sunt inca in picioare si au o utilitate practica pentru urbe.

Insa stadiul avansat de degradare si lipsa acuta a fondurilor pentru reabilitare le-a transformat pe multe dintre ele in adevarate pericole publice. Guvernul pare decis sa puna capat acestei situatii, alocand importante ajutoare banesti pentru salvarea a ceea ce se mai poate din arhitectura veche.

Suma pe care o va putea primi un solicitant de credit nu poate sa depaseasca 10% din fondul de creditare disponibil la Oficiul National al Monumentelor Istorice (ONMI).

Pentru ca administratia locala din fiecare localitate bihoreana este cea care trebuie sa se ingrijeasca de protejarea si promovarea monumentelor istorice pe care le detine, Primaria Oradea este raspunzatoare pentru ca fiecare proprietar de monument istoric sa obtina toate informatiile necesare.

De precizat este ca nu numai ONMI ofera credite. Fonduri pentru lucrari de protejare a cladirilor monumente istorice se acorda si prin Ministerul Culturii si Cultelor (MCC) si de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si din alte surse de finantare, in conditiile in care MCC si administratia locala contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie.

Ultima metoda de finantare vizeaza persoanele fizice sau juridice de drept privat care, din cauza lipsei banilor, nu au posibilitatea, ca din resurse proprii, sa puna in aplicare activitati de protejare a monumentelor istorice pe care le detin.

ONMI este o institutie publica subordonata Ministerului Culturii si Cultelor, finantata din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

Dosarul monumentul

Conform HG 610/2003 (art. 11, alin. 1, lit.a-p), dosarul pe care solicitantul de credit trebuie sa-l intocmeasca va contine urmatoarele documente: cerere justificativa (tipizat), declaratie pe propria raspundere (tipizat), acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului si ale familiei sale, declaratie pe propria raspundere a debitorului (cuprinzand veniturile, altele decat cele pentru care a depus acte doveditoare), alte documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul dispunde de sumele necesare restituirii creditului, dovada existentei si a altor surse de finantare proprii sau oferite de terti, declaratie pe propria raspundere (autentificata) din care sa rezulte ca monumentul istoric nu face obiectul unui litigiu, nu se afla sub sechestru si nu este ipotecat.

Lista documentelor necesare demararii lucrarilor de protejare continua: extras din registrul de publicitate imobiliara privind monumentul istoric si copie legalizata de pe titlul de proprietate, copie legalizata de pe actul juridic in temeiul caruia persoana fizica sau juridica de drept privat, detine imobilul, proiect de specialitate pentru lucrari de consolidare-restaurare, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice (CNMI), documentatii de specialitate pentru lucrari de componente artistice avizate de CNMI, memoriu istoric (insotit de documentar fotografic al situatiei actuale), deviz estimativ al lucrarilor ce urmeaza a fi executate, situatia lucrarilor efectuate anterior solicitarii creditului - descriere si finantare, memoriu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor, plan de finantare intocmit pe baza graficului de esalonare a lucrarilor, din care sa rezulte asigurarea integrala a lucrarilor necesare, conform documentatiei si alte acte pentru sustinerea cererii de creditare.

Prea putini dintre proprietarii de imobile monumente istorice stiu ce documente trebuie sa contina dosarul cu care fac cererea de creditare. Probabil, multi dintre proprietari vor renunta la ideea obtinerii finantarii, doar pentru ca termenul limita de depunere a dosarului (ultima zi lucratoare din ianuarie 2007) nu le permite sa obtina toate documentele.

“Vrand, nevrand, incepand cu luna ianuarie 2007, vom incerca sa luam masuri de protejare a cetatenilor care circula in vecinatatea cladirilor monumente istorice, care azi prezinta pericol public. In caz de accident, proprietarii sunt cei care raspund in fata legii. Nu astept ca lucrarile sa inceapa de maine, dar as vrea ca proprietarii sa constientizeze necesitatea lucrarilor de protejare.

Din pacate, trebuie sa fim realisti si sa recunoastem ca obtinerea tuturor documentelor nu este posibila pana la sfarsitul lui ianuarie. Adreasa de instiintare a ajuns la Primarie, in data de 31 octombrie 2006.

Primul pas, pe care detinatorii de monumente istorice trebuie sa-l faca, este obtinerea acordului tutror locatarilor si inaintarea unei propuneri de parteneriat cu Primaria Oradea” - Andrei Luncan, arhitec sef in cadrul Institutiei Arhitectului Sef din Primaria Oradea.

Centrul istoric

In judetul Bihor exista 431 de monumente istorice, incluzand cele de tip monument, ansamblu si sit. In Oradea, cuprinzand cele trei categorii, exista 113 monumente. Ca exemple de imobile monumente istorice, ansamblul urban “Centrul istoric Oradea” este cel mai cunoscut. Este zona cuprinsa intre strazile Cetate, Maresal Averescu, Redutei, C. Dobrogeanu-Gherea, Grivitei, Sucevei, I.

Vidu, Bacaului, Armata Romana, Parcul N. Balcescu, bulevardele Decebal, Dacia, strazile Rozmarinului, Berzei, Republicii, L. Pasteur, Macinului, parcul I. C. Bratianu, podul Dacia.

Baza legala

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cu modificarile si completarile aduse de Legea 259/2006), instituite cadrul legal pentru acordarea de credite detinatorilor de imobile monumente istorice.

HG 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor, pentru lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, prevede atat procedura, conditiile si criteriile de acordare a creditelor.

HG 1258/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice prevede, printre atributiile principale ale acestei institutii, gestionarea, in regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, in vederea acordarii de credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda pietii.