Familiile (sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestia exista relatii de rudenie sau nu, care au acelasi domiciliu sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, care sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere) care folosesc pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni sau combustibili petrolieri beneficiaza, pe perioada

sezonului rece (1 ianuarie - 31 martie 2007) de un ajutor de incalzire. Conditia primordiala este ca venitul, pe cap de familie, sa fie mai mic de 500 RON.

Ajutorul este acordat conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului 107/2006 pentru modificarea OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati acordate populatiei pentru plata energiei termice.

Acordarea ajutorului

Stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face de catre primarul Oradiei si de ceilalti primari din localitatile bihorene, pe baza analizei datelor din declaratia, pe proprie raspundere, privind componenta familiei si veniturile acesteia. Drepturile se stabilesc o singura data pentru toata perioada sezonului rece.

In cazul in care intervin modificari in componenta familiei si a veniturilor, acestea se vor anunta in termen de cinci zile de la data modificarii, prin depunerea unei noi declaratii. Modificarile se pun in aplicare incepand cu luna in care au intervenit, in cazul in care acestea s-au produs pana la data de 15 a lunii.

Cele care au intervenit ulterior datei de 15 a lunii vor fi luate in considerare incepand cu data de 1 a lunii urmatoare.

Nerespectarea prevederilor legislative se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 RON la 10.000 RON.

Puncte de lucru

Distribuirea si depunerea formularelor de cerere si a declaratiilor pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei a inceput saptamana trecuta, in data de 9 ia?nu?arie 2007.

Punctele de lucru pentru depunerea cererilor, in Oradea, sunt Centrul social multifunctional pentru persoane varstnice “Nufarul”, Centrul social multifunctional pentru persoane varstnice “Rogerius”, “Iosia”, “Piata Unirii”, Azilul de Noapte (Casa “Nova Vite”), Centrul pentru persoane cu dizabilitati motorii, Centrul de zi pentru persoane afectate de scleroza multipla si sediul Administratiei Sociale Comunitare Oradea (ASCO).

Documente necesare

Beneficiarii ajutorului pentru incalzire trebuie sa prezinte un set de documente.

Acesta cuprinde o cerere tip si o declaratie pe propria raspundere (in original), copie a documentului de identitate al titularului de cerere si ale tuturor celor inclusi in cerere, copii ale documentelor care atesta venitul declarat, dupa caz adeverinta de salarizare, cupon de pensii, indemnizatii, alocatii, rente viagere, burse, ajutoare banesti lunare, venituri din chirii, venituri din dobanzi, dividende, parti sociale sau orice alte venituri.

De asemenea, titularul cererii trebuie sa dea o declaratie (scris de mana) in care sa precizeze ca el sau beneficiarii nu primesc ajutor de incalzire a locuintei in sistem centralizat.

Categorii de venit

Ajutoarele se acorda pentru urmatoarele categorii de venit mediu lunar pe membru de familie:

- pentru 125 Ron se acorda 46 RON;

- intre 125 RON si 170 RON se acorda 42 RON;

- intre 170 RON si 210 RON se acorda 38 RON;

- intre 210 RON si 250 RON se acorda 34 RON;

- intre 250 RON si 290 RON se acorda 30 RON;

- intre 290 RON si 345 RON se acorda 26 RON;

- intre 345 RON si 390 RON se acorda 22 RON;

- intre 390 RON si 440 RON se acorda 18 RON;

- intre 440 RON si 500 RON se acorda 14 RON.