Poetul Vasile Alecsandri a avut o fiica, Maria G. Bogdan, care a trait in fosta comuna Borzesti, actualmente comuna Stefan cel Mare! Este un lucru prea putin cunoscut de marea masa a cititorilor din Bacau si nu numai.

Pe 15 martie 1938, un judecator al Tribunalului Bacau, Gheorghe Palosanu, a citat partile “pentru a fi de fata la deschiderea testamentului defunctei Maria G. Bogdan, din comuna Borzesti, jud. Bacau.

La strigarea facuta cauzei a raspuns in Camera de Consiliu petitionarele Margareta N. Catargi si Elena Catargi, lipsind intimatul Henry Bogdan, fiul defunctei”.

Primele cuvinte ale Testamentului demostreaza ca poetul “vesnic tanar si ferice” a avut o fiica ce a locuit pe meleagurile razesene ale lui Stefan cel Mare.

“Subsemnata Maria G. Bogdan, fiica lui Vasile Alexandri, vrand a da fiului meu Hanri G.

Bogdan, care in actul sau de nastere dresat la Paris in 1887 este trecut cu numele Vasile Hanri Bogdan, actualmente atasat la legatiune in Ministerul de externe, o dovada de afectiune deosebita ce am pentru dansul, declar prin acest act ca-i las in plina proprietate intreaga mea parte disponibila din averea mea mobila si imobila ce va compune succesiunea mea”, se scrie la inceputul acesdtui testament care vine ca o dovada elocventa a celor afirmate mai sus.