Agentia Nationala de Integritate a constatat ca Marius Vlaicu Popa, consilier superior in Ministerul Educatiei, s-a aflat in stare de incompatibilitate, deoarece, pe langa functia publica din minister a detinut-o si pe cea de administrator al SC Parc Industrial Gorj.

Intr-un comunicat, ANI mentioneaza ca, in urma evaluarilor demarate la data de 15.11.2010, s-au constatat ca:

- Domnul VLAICU Popa Marius s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 10.07.2009-12.11.2009, deoarece a detinut functia publica de consilier superior in cadrul Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (in prezent, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului) si functia de administrator in cadrul societatii comerciale S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A., incalcand, astfel, dispozitiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Astfel, au fost identificate elemente in sensul incalcarii legislatiei privind regimul juridic al incompatibilitatilor, deoarece, conform dispozitiilor art. 94, alin. 2), lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, incompatibilitatile privind demnitatile publice si functiile publice, "functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati remunerate sau neremunerate...in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata".

Persoana fata de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani.

In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate, interdictia de 3 ani opereaza, potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unei stari de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluarii poate contesta raportul de evaluare a incompatibilitatii, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanta de contencios administrativ.