Camera Deputatilor a adoptat marți, în calitate de cameră decizională, un proiect de lege prin care este introdusă posibilitatea decontării cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarilor şi din instituţiile şi serviciile publice de interes local din comune.

Functionari publiciFoto: AGERPRES

Decontarea se va aplica din ianuarie 2024 prin decizie a Consiliilor locale. Proiectul dă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din mediul rural de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului.

„Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune, posibilitatea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora se stabileşte prin hotărâre a consiliului local”, conform iniţiativei legislative.

De asemenea stabilirea contravalorii cheltuielilor de transport va fi realizată de către ordonatorul de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

„Modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei”, prevede proiectul de lege.

Legea urmează să meargă la promulgare la președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților fiind forul decizional în acest caz.