Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că magistraţii-asistenţi din Curtea Constituțională vor putea beneficia de pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR)Foto: AGERPRES

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Curţii Constituţionale. Astfel în cadrul Curţii Constituţionale îşi desfăşoară activitatea magistraţi-asistenţi; personal auxiliar de specialitate; personal încadrat în structurile de specialitate ale Curţii Constituţionale, în condiţiile legii.

Structura organizatorică a Curţii Constituţionale şi nomenclatorul funcţiilor vor fi aprobate de plenul Curţii, la propunerea preşedintelui CCR. Preşedintele Curţii va aproba statul de funcţii şi de personal, mai prevede proiectul.

"Magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora, indiferent de vârstă, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în activitate juridică, din care cel puţin 10 ani desfăşurată în cadrul Curţii Constituţionale, se pot pensiona la cerere şi pot beneficia de pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. Prevederile art. 213 din Legea nr. 303/2022 se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi", prevede proiectul adoptat.

Cererile de pensionare formulate pentru acordarea pensiilor de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială sau sectorială de pensii competentă.

Decizia privind stabilirea pensiei de serviciu se depune şi se înregistrează în termen de 15 zile de la comunicare, la Cabinetul preşedintelui Curţii Constituţionale care, după verificarea de către compartimentul resurse umane a îndeplinirii condiţiilor de vechime şi vârstă, dispune prin ordin eliberarea din funcţie a magistratului-asistent ca urmare a pensionării.

Plata pensiei se face de la data prevăzută în ordinul preşedintelui Curţii Constituţionale ca fiind cea a eliberării din funcţie.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat, Senatul este decizional.