Executivul urmează să aprobe în şedinţa de joi mai multe proiecte privind acordarea de sprijin agriculturii, cifrele de școlarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior, precum și un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Nicolae CiucăFoto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din perioada iulie-august, şi anume: Finanţe şi Economie; Dezvoltare, Lucrări Publice şi Administraţie; Afaceri Interne; Sănătate; Transporturi şi Infrastructură; Sport; Cultură; Cercetare; Investiţii şi Proiecte Europene; Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Guvernul va aproba, printr-o hotărâre, cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2023-2024.

Vor fi aprobate, prin hotărâri, şi două scheme de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi şi, respectiv, pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în anul 2023.

Astfel, prin schema propusă, în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de usturoi se stabileşte un cuantum de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi, suprafaţa minimă eligibilă fiind de 0,3 ha. Calculul sprijinului se face proporţional cu suprafaţa de pe care s-a obţinut o cantitate minimă de 3.000 kg/ha", se arată în nota de fundamentare.

Totodată, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum s-a propus un cuantum de 200 euro/ha, suprafaţa minimă eligibilă fiind de 0,3 ha. Calculul sprijinului se face proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată cu cartof de consum de pe care s-a obţinut o cantitate minimă de 15 t/ha cartof de consum.

Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre privind desemnarea, organizarea şi operaţionalizarea Autorităţii Competente pentru Serviciul Public Reglementat, în România.

Printr-o altă hotărâre, va fi aprobată plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anul 2023.

În şedinţa de guvern vor fi aprobaţi şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care vizează construirea unui patinoar artificial în municipiul Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna). Valoarea totală a investiţiei este de 314.731.000 de lei, iar durata de execuţie a fost fixată la 24 de luni.

Pe agenda şedinţei Executivului figurează şi un memorandum având ca temă crearea premiselor necesare lansării ghidurilor de finanţare pentru: investiţii de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orăşeneşti şi municipale din Prioritatea 2 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate; investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi (spitale judeţene/judeţene de urgenţă şi monospecialitate) din Prioritatea 4 - Investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi.

Un alt memorandum vizează prospectarea poziţiei părţii ungare în privinţa deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei în zona localităţilor Beba Veche (România) - Kilbekhaza (Ungaria).