​Senatul va putea vinde suveniruri, articole de artizanat și alte asemenea obiecte în spațiile administrate la Palatul Parlamentului, o măsură care ar genera venituri și o mai bună promovare a imaginii instituției în țară și în afară, potrivit unui proiect de Hotărâre aflat miercuri pe agenda Guvernului.

Palatul ParlamentuluiFoto: Shopkez / Dreamstime.com

Cum este motivată hotărârea pregătită de Guvern

Clădirea Palatului Parlamentului este înscrisă în „Cartea Recordurilor“, la capitolul „Clădiri Administrative”, pe locul al doilea în lume, după clădirea Pentagonului fiind vizitată, anual, de un număr mare de persoane.

De regulă, persoanele care vizitează obiective turistice achiziționează și suveniruri, doar că actuala legislație nu permite Senatului României vânzarea cu amănuntul a unor suveniruri, articole de artizanat și a altor asemenea obiecte.

  • „Astfel, insuficienta reglementare generează necesitatea introducerii unei prevederi cu privire la desfășurarea unei noi activități de către Senatul României, activitate finanțată integral din venituri proprii, respectiv vânzarea cu amănuntul a unor suveniruri, articole de artizanat și a altor asemenea obiecte în spațiile aflate în administrarea instituției.
  • Totodată, reglementarea acestei activități este necesară în contextul realizării unei mai bune promovări a imaginii Senatului, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.
  • De asemenea, în completarea celor menționate mai sus, precizăm că spaţiile şi bunurile deţinute de Senat pot asigura organizarea de manifestări culturale şi artistice, cum ar fi: lansări de cărţi şi de alte publicaţii editoriale, conferinţe, simpozioane, expoziţii, seminarii, manifestări sportive şi altele asemenea de către autorităţi sau organisme publice interne şi internaţionale, persoane juridice sau fizice, române sau străine.”, se arată în nota de fundamentare.

Ce alte activități poate finanța deja din venituri proprii Senatul

În prezent, prin Hotărârea Guvernului nr. 1014/2010 s-a aprobat înfiinţarea pe lângă Senatul României a următoarelor activităţi finanţate integral din venituri proprii:

  • a) asigurarea serviciilor de alimentaţie publică şi alte prestări de servicii pentru parlamentari, angajaţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor şi/sau participanţi la acţiunile organizate în cadrul Senatului;
  • b) organizarea şi coordonarea programului de vizitare a spaţiilor Senatului;
  • c) organizarea de manifestări culturale, sportive, artistice, efectuarea de studii, proiecte, prestări servicii şi altele asemenea;
  • d) închirierea unor suprafeţe din imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României unor persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea asigurării unor servicii pentru parlamentari, angajaţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor şi/sau participanţi la acţiunile organizate în cadrul Senatului, în condiţiile legii.

Prin noul proiect de act normativ aflat miercuri pe masa Guvernului se va stabili cadrul legal pentru desfășurarea de către Senat a unei noi activităţi finanţată integral din venituri proprii, respectiv vânzarea cu amănuntul a suvenirurilor, articolelor de artizanat și alte asemenea, în spațiile aflate în administrarea instituției.

Sursa foto: Dreamstime.com