Deputații au adoptat miercuri, cu 190 voturi "pentru" şi 6 abţineri un proiect de lege care reglementează cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice. Astfel, suma alocată se va actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mică de 22 lei/zi de spitalizare.

plen Camera DeputațilorFoto: AGERPRES

"Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocaţie de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale", prevede proiectul.

Totodată, "cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se stabileşte prin ordin al ministrului Sănătăţii, se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare".

Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se vor asigura prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege, şi de alocaţia de hrană astfel cum a fost stabilită. Modalitatea de decontare a serviciilor medicale pentru aceste persoane se aplică şi alocaţiei de hrană, mai reglementează proiectul.

Camera Deputaților este forul decizional, proiectul merge la promulgare. Legea intră în vigoare la data de 1 iulie 2022 și face parte din pachetul de măsuri anunțat de Coaliție în urmă cu două zile.