Orice anunț publicitar politic ar trebui să fie marcat în mod clar ca atare și să furnizeze publicului informații, cum ar fi cine și cât a plătit pentru el, spune Comisia Europeană, care a prezentat joi, 25 noiembrie, o propunere privind transparența și direcționarea publicității politice inclusiv în mediul online, în cadrul măsurilor menite să protejeze integritatea alegerilor și dezbaterea democratică deschisă.

Noi reguli privind publicitatea politicaFoto: Comisia Europeana

Conform normelor propuse, orice anunț publicitar politic ar trebui să fie marcat în mod clar ca atare și să furnizeze publicului informații, cum ar fi cine și cât a plătit pentru el. Tehnicile de direcționare și amplificare în materie de politică ar trebui să fie explicate public la un nivel de detaliere fără precedent și să fie interzise dacă utilizează date cu caracter personal sensibile fără consimțământul explicit al persoanei vizate.

Comisia propune, de asemenea, actualizarea normelor în vigoare ale UE privind „cetățenii mobili” ai UE și dreptul lor de a vota la alegerile europene și locale, precum și a normelor privind partidele și fundațiile politice europene.

  • „Alegerile nu trebuie să fie o întrecere a celor care folosesc metode opace și lipsite de transparență. Cetățenii trebuie să știe de ce văd un anunț publicitar, cine și cât a plătit pentru acesta, ce criterii de microdirecționare s-au utilizat. Noile tehnologii ar trebui să fie instrumente de emancipare, nu de manipulare. Datorită acestei propuneri ambițioase, se va asigura un nivel de transparență fără precedent pentru campaniile politice și se va limita utilizarea tehnicilor opace de direcționare.”, a declarat joi Vera Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență în Comisia Europeană.

Ce norme sunt propuse pentru transparența și direcționarea publicității politice

Printre principalele măsuri prevăzute în regulamentul propus privind transparența și direcționarea publicității politice se numără și următoarele:

  • domeniul de aplicare: publicitatea politică va cuprinde publicitatea pe care și-o face un actor politic și publicitatea pentru sau în numele unui actor politic, precum și așa-numita publicitate tematică, susceptibile să influențeze rezultatul unor alegeri sau ale unui referendum, un proces legislativ sau de reglementare ori comportamentul de vot;
  • anunțuri menite să asigure transparența: publicitatea politică plătită trebuie să fie marcată în mod clar și să furnizeze o serie de informații-cheie, printre care numele sponsorului, afișat vizibil, și o notificare menită să asigure transparența care să fie ușor de accesat și să precizeze (1) suma cheltuită pentru publicitatea politică, (2) proveniența fondurilor utilizate și (3) legătura dintre publicitate și alegerile sau referendumurile relevante;
  • condiții stricte pentru direcționare și amplificare: vor fi interzise tehnicile de direcționare și amplificare în materie de politică ce utilizează sau deduc date cu caracter personal sensibile, cum ar fi originea etnică, convingerile religioase sau orientarea sexuală. Aceste tehnici vor fi autorizate numai după obținerea unui consimțământ explicit din partea persoanei vizate. Direcționarea ar putea fi permisă, de asemenea, în contextul activităților legitime ale fundațiilor, asociațiilor sau organismelor non-profit cu scop politic, filozofic, religios sau sindical, atunci când vizează propriii membri.
    Pentru prima dată va fi obligatoriu să se includă în anunțurile publicitare informații clare care să arate pe baza căror elemente este vizată persoana în cauză și să se publice, printre altele, grupurile de persoane care au fost vizate, criteriile aplicate și instrumentele sau metodele de amplificare utilizate. Organizațiile care recurg la tehnici de direcționare și amplificare în materie de politică vor trebui să adopte, să aplice și să facă publică o politică internă privind utilizarea acestor tehnici. Pentru ca publicitatea politică să poată fi publicată, aceasta trebuie să îndeplinească toate cerințele în materie de transparență;
  • impunerea de amenzi în cazul încălcării normelor: statele membre vor avea obligația de a introduce amenzi eficace, proporționale și disuasive în cazul în care sunt încălcate normele privind transparența publicității politice. Conform regulamentului propus, autoritățile naționale pentru protecția datelor vor monitoriza în mod specific utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de direcționare politică și vor avea competența de a impune amenzi în concordanță cu normele UE privind protecția datelor.

Actualizarea normelor UE privind partidele și fundațiile politice ale UE și privind drepturile electorale

Comisia a propus, de asemenea, revizuirea normelor UE privind finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene. Cadrul actual prezenta o serie de lacune, care împiedicau partidele și fundațiile să își desfășoare activitatea și să își îndeplinească misiunea de a face auzită vocea cetățenilor UE.

Actualizările regulamentului urmăresc să faciliteze interacțiunile dintre partidele politice europene cu partidele membre naționale și la nivel transfrontalier, să sporească transparența, în special în ceea ce privește publicitatea politică și donațiile, să reducă sarcina administrativă excesivă și să îmbunătățească viabilitatea financiară a partidelor și fundațiilor politice europene.

În fine, Comisia a propus actualizarea normelor în vigoare ale UE privind alegerile europene și locale pentru cetățenii UE care își au reședința într-un alt stat membru decât statul lor de cetățenie („cetățenii mobili ai UE”). Deși există aproximativ 13,5 milioane de astfel de cetățeni, foarte puțini își exercită dreptul de vot la alegerile europene și locale.

În vederea asigurării unei participări favorabile incluziunii în perspectiva alegerilor europene din 2024, Comisia propune modificări specifice ale directivelor existente privind drepturile electorale, inclusiv, printre altele, obligația de a-i informa în mod proactiv pe acești cetățeni despre drepturile lor electorale, folosirea de modele standardizate pentru înregistrarea în calitate de alegători sau de candidați, precum și utilizarea unei limbi vorbite pe scară largă de cetățenii mobili ai UE care își au reședința pe teritoriu.

Propunerea include, de asemenea, garanții pentru cetățenii mobili ai UE, menite să asigure că aceștia nu sunt eliminați de pe listele electorale din țara lor de origine.

Etapele următoare

Propunerile urmează acum să fie discutate de către Parlamentul European și Consiliu. În vederea asigurării faptului că alegerile pentru Parlamentul European din 2024 se vor desfășura în conformitate cu cele mai ridicate standarde democratice, noile norme ar trebui să intre în vigoare și să fie pe deplin puse în aplicare de statele membre până în primăvara anului 2023, și anume cu un an înainte de alegeri.