Infractorii care se fac vinovați de agresiune sexuală, pornografie infantilă, proxenetism, trafic de minori și de persoane sau scalvie nu vor mai putea scăpa ca urmare a prescrierii infracțiunii. Legea care amendează Codul Penal în sensul introducerii caracterului imprescribtibil al răspunderii penale în cazul acestor fapte a fost promulgată joi.

catuse Foto: Hotnews

Astfel, Codul Penal introduce aceste infracțiuni în rândul celor cu caracter imprescribtil alături de genocid și crime împotriva umanității. Legea prevede obligația martorilor de a înștiința autoritățile, în caz contrar aceștia riscând închisoarea de până la 2 ani.

Legea promulgată joi mai prevede:

  • Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.
  • Articolul 266, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins: Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
  • Articolul 374 alineatul (31), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: „c) fapta a pus în pericol viața minorului; d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o treime.