Un proiect de lege prin care grădinilor zoologice li se permitea să vândă animalele "în surplus" pentru repopularea unor fonduri de vânătoare, circurilor şi manejurilor, dar şi pentru sacrificare, a fost retras de cei doi deputaţi PNL care l-au iniţiat, Ică Florică Calotă şi Maria Stoian. Aceştia au primit numeroase critici în urma depunerii iniţiativei legislative.

HotNews.roFoto: Hotnews

Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă de PNL Teleorman și citat de News.ro, deputaţii Ică Florică Calotă şi Maria Stoian au decis retragerea iniţiativei legislative pentru modificarea şi completarea Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr.191/2002.

"Ţinând cont de dezbaterile publice generate de iniţiativa legislativă, am hotărât retragerea acesteia din procedura legislativă, printr-o solicitare pe care am înregistrat-o în cursul zilei de ieri la Parlament. În perioada următoare vom organiza consultări pe această temă şi cu reprezentanţii ONG-urilor care militează pentru protecţia animalelor, astfel încât împreună să găsim soluţia optimă şi oportună, înainte ca proiectul să fie supus dezbaterii şi adoptării în Parlament. Astfel, dorim să identificăm cea mai bună soluţie pentru situaţia suprapopulării grădinilor zoologice cu anumite specii de animale, situaţie care determină în multe cazuri supraaglomerarea ţarcurilor cu unele specii de animale sălbatice şi cazarea acestora în condiţii improprii”, au susţinut cei doi deputaţi.

Iniţiatorii - deputaţii PNL Ică Florică Calotă şi Maria Stoian - arătau, în expunerea de motive a proiectului, că modificarea şi completarea prevederilor din Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002 este necesară pentru asigurarea bunăstării animalelor, "întrucât densitatea mare şi foarte mare de exemplare rezultată din înmulţirea în captivitate se repercutează negativ asupra taliei şi comportamentului exemplarelor ce trăiesc în conditiile de stres şi presiune".

"Calitatea genetică a efectivelor scade în timp datorită faptului că presiunea numerică care generează competiţie acerbă pentru hrană şi spaţiu este agravată de probabilitatea reproducerii şi transmiterii genelor şi de către exemplare degenerate care în condiţii normale nu s-ar reproduce. Reducerea numerică şi selecţia nu se poate face decât prin intervenţie antropică", susţineau aceştia.

Cei doi deputaţi PNL arătau că, prin propunerea legislativă iniţiată, se oferă posibilitatea grădinilor zoologice de a reduce presiunea exercitată de suprapopularea ţarcurilor cu unele specii de animale sălbatice, atât din punct de vedere a speciilor ce fac obiectul acestor situaţii cât şi din punct de vedere economic.

"Apare în acest sens posibilitatea de valorificare a excedentului populaţional cu efecte pozitive asupra efectivelor de animale rămase, cât şi asupra activităţii economice a grădinii zoologice respective", afirmau iniţiatorii.

Cei doi deputaţi propuneau ca iniţiativa să fie supusă dezbaterii şi adoptării Parlamentului în procedură de urgenţă.

"Art.I. - Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice nr.191/2002, publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 23 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.La articolul 12, litera b) a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins: b) vânzarea de animale vii sau de material reproductiv către instituţii ori persoane neautorizate să deţină grădină zoologică si care intenţionează să folosească aceste animale pentru activităţi cu caracter economic. Fac excepţie animalele considerate domestice în România, câini, pisici, capre, şi, vaci, porci, cai si altele, precum si surplusul de exemplare din speciile sălbatice provenite din înmulţirea în captivitate, pentru care condiţiile de păstrare în grădinile zoologice nu mai sunt conforme, fiind refuzat în scris transferul acestora la alte unităţi similare,

2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: Art.121. - Surplusul prevăzut la art.12 alin.(2) lit.b) poate fi folosit pentru popularea/repopularea complexurilor de vânătoare, manejurilor si circurilor sau vândut pentru sacrificare unităţilor autorizate în acest sens", se arăta în propunerea legislativă.

Cei doi deputaţi au primit numeroase critici, inclusiv pe paginile de Facebook, referitoare la acest proiect.​