Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor a dat, marţi, raport de respingere propunerii legislative privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România, potrivit Agerpres.

HotNews.roFoto: Hotnews

Propunerea legislativă este pe ordinea de zi de miercuri a Camerei Deputaţilor - for decizional.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dat aviz negativ.

De asemenea, Guvernul, printr-un punct de vedere transmis la Parlament, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.

Potrivit acesteia, în localităţile unde trăiesc persoane aparţinând comunităţii maghiare, autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, instituţiile publice pot organiza manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile. Fondurile necesare acestor manifestări pot fi asigurate din bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene şi ale instituţiilor publice.

"În conformitate cu prevederile art.61 şi art.1271 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa online din data de 26 mai 2020, fiind prezenţi 15 deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, luând în considerare avizele menţionate, punctul de vedere al Guvernului, adresa Academiei Române, precum şi Nota Departamentului Legislativ din Camera Deputaţilor nr.4a/200 din 5.11.2018, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a propunerii legislative privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România", se arată în raportul comisiei.

În şedinţa din 27 mai 2020, plenul Camerei Deputaţilor a retrimis iniţiativa legislativă în vederea examinării şi depunerii unui nou raport.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat la data de 13 noiembrie 2017.