PSD vrea să finalizeze în Parlament până la sfârșitul săptămânii legea privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei locale și să stabilească data alegerilor. Social-democrații au în lucru un proiect care propune înjumătăţirea numărului necesar de semnături pentru depunerea candidaturilor și prelungirea mandatele aleșilor locali până la 1 noiembrie. Miza pentru PSD este însă introducerea în lege a prevederii conform căreia Parlamentul este cel care decide data alegerilor, și nu Guvernul cum este în prezent.

Ciolacu, în ParlamentFoto: AGERPRES

PSD urmează să discute în Parlament, în comisiile de specialitate proiectul de lege care reglementează cadrul desfășurării alegerilor locale.

De altfel, liderul PSD Marcel Ciolacu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, urmează să se întâlnească în cursul zilei de marți cu primarii, iar una dintre temele de pe agendă este și data alegerilor locale.

Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro că pesediștii își doresc ca data alegerilor să fie stabilită până la sfarșitul lunii septembrie. În interiorul partidului se discută de datele 20 și 27 septembrie înainte de "întoacerea studenților la cursuri în marile orașe". "Studenții reprezintă electoratul de dreapta și pot fi mobilizați mai bine pentru a merge la vot de către anumite organizații sau grupuri online. Stim toți cum funcționează marea mobilizare pe Facebook, au explicat sursele HotNews.ro.

Ce prevede proiectul PSD privind prelungirea mandatelor aleșilor locali:

  • Art.1-Mandatele în curs ale primarilor, primarului general al municipiului Bucureşti, preşedinţilor de consilii judeţene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor judeţene se prelungesc până la data de 01 noiembrie 2020.
  • Art.2 (1)-Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, data alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 se stabileşte prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înaintea votării.
  • (2) – În cazul prevăzut de alin. (1), prin derogare de la art. 126 alin. (1) Legea nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul stabilește, prin Hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale. Hotărârea privind cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale, Hotărârea privind măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale și Hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se publică împreună în MonitorulOficial al României, Partea I.
  • Art.3-Prin derogare de la prevederile art. 49 şi art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, numărul minim al susţinătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumătate.
  • Art.4-Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 şi art. 51 alin. (5) dinLegeanr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respective pentru candidaturile la consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători.
  • Art.5-La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor putea opta să întocmească şi să depună electronic, în condiţiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 47 şi art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Listele de susţinători vor putea fi semnate şi depuse şi electronic, în condiţiile legii.
  • Art.6-Metodologia de aplicare a prevederilor art.(6) se stabileşteprinhotărâre a AutorităţiiElectorale Permanente, adoptată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea Autorităţii pentru Digitalizarea României.
  • Art.7-Alineatul (3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofa ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin.(1).

În urma deciziei Curţii Constituţionale, care a respins Ordonanţa Guvernului Orban care prevede prelungirea mandatelor primarilor și șefilor de CJ până la sfârșitul anului, Legislativul trebuie să rezolve rapid situaţia mandatelor aleşilor locali.