Cele 28 de măsuri propuse de PSD pentru relansarea economiei: scutiri de taxe și impozite, vouchere pentru medicamente și alimente și alte ajutoare de la stat / Pesediștii nu spun care e impactul și de unde se vor veni toți banii

de L.P.     HotNews.ro
Duminică, 10 mai 2020, 15:16 Actualitate | Politic


PSD
Foto: facebook
PSD a lansat, duminică, programul „Repornim România”, care conţine 28 de măsuri. Printre propunerile social-democrațiilor se numără introducerea de noi ajutoare sociale, stimularea IMM-urilor și protejarea locurilor de muncă dar și stimularea puterii de cumpărare. Este vorba chiar de programul prezentat, live, pe Facebook, de Marcel Ciolacu, înainte de a i se face rău.

În documentul PSD nu se estimează un impact financiar al măsurilor și, în cele mai multe cazuri, nici de unde se vor lua banii.


Cele 28 de măsuri propuse de PSD:
 • Somaj -angajatori și angajați
(1) Se instituie un stimul de reinsertie în valoare de 2.250 lei/lună acordat angajatorilor care încadrează persoane cărora le-au încetat raporturile de munca pe perioada stării de urgentă sau persoane care s-au repatriat începând cu data de 1 martie 2020, pentru o perioadă de 12 luni, sub obligația ca persoana în cauză să fie menținută în activitate cel puțin încă un an de la data încetării acordării subvenției și sub condiția ca același angajat să nu beneficieze de aceeași măsură de la mai mulți angajatori sub acelasi interval de timp. Se instituie un stimul de reinserție de 1000 lei/lună pentru persoanele cărora li s-au suspendat raporturile de muncă pe perioada stării de urgență. Stimulul de reinsertie se acordă pe o perioada de 3 luni începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. Fondurile necesare asigurarii stimului de reinserție se asigură din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin Agentia Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), precum și din fonduri europene nerambursabile.
 • Locurile de muncă
(2) Se eșalonează in rate egale plata impozitului aferenta veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor așa cum sunt definite în Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare realizate pe perioada starii de urgenta, pentru o perioada de 3 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, concomitent cu acordarea unei bonificații de 10% contribuabililor care înțeleg să nu acceseze opțiunea de reeșalonare stabilită de prezenta lege. Facilitatea se aplică numai contribuabililor care mențin locurile de muncă existente la data de 01.03.2020 sau creează locuri de muncă noi, cu excepția marilor contribuabili. De condițiile prezentate beneficiază și cei care realizează venituri din drepturi de autor.

(3) Guvernul României definește până la data de 01 iulie 2020 consumatorul vulnerabil, elaborează și pune în funcțiune o schemă de ajutor pentru aceștia în conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 şi de modificare a Directivei 2012/27/UE
 • Noi ajutoare sociale pentru familiile cu venituri mici
(4) Se instituie o indemnizație de sprijin de 700 lei/lună pentru gospodăriile cu venituri de până la 1.500 lei și de 300 lei/lună pentru gospodăriile cu venituri de la 1.501 lei până la 2.000 lei/lună. Indemnizatie de sprijin se acordă pentru o perioada de trei luni începând cu data de întâi a lunii următoare intrării in vigoare a prezentei legi. Sumele prevăzute sunt neimpozabile și se asigură de la bugetul de stat. Banii se vor acorda sub forma unor vouchere și vor putea fi cheltuiți doar pentru achiziția de medicamente și alimente.

(5) Începând cu data de 1 iunie 2020 veniturile obținute de medicii de familie sunt scutite de impozit. Se instituie un stimulent de susținere a personalului calificat la nivelul stabilit prin Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru cel putin un angajat, asistent medical, stimulent care va fi asigurat din bugetul de stat

(6) Se instituie Programul “Servicii medicale de urgență pentru toți”. Până la sfârșitul anului 2020, va fi garantat accesul populației la serviciile de urgență prin asigurarea unor centre dotate cu ambulanță, care să acopere o rază de maximum 30 km. Fiecare centru de urgență va primi primi ajutor nerambursabil de 150.000 euro pentru o ambulanță și dotarea ei, precum și asigurarea cheltuielilor pentru carburant pentru ambulanță, salariu șofer si dotarea cabinetelor medicilor de familie pentru o perioadă de maxim 4 ani. Centrele de urgență vor fi stabilite la nivel de judet.
 • Blocajul financiar și creditul comercial
(7) Se eșalonează obligațiile fiscale înregistrate la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru o perioada de 3 luni, începând cu data intrării în vigoare a prezentei, fără a fi calculate dobânzi și penalități de întârziere pentru această perioadă, pentru companiile aflate în dificultate financiară,probată cu situații financiare interimare întocmite în acest sens. Se consideră o companie in dificultate financiară, acea companie care înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri cu cel putin 15% in luna martie a anului 2020 fata de aceeasi perioada a anului 2019, cu exceptia celor infiintate ulterior martie 2019, care se vor raporta la ultimele 2 luni de activitate. Se acorda o bonificație de 5% din obligația fiscală pentru cei care nu doresc să beneficiaze de eșalonarea plății.

(8) Se acordă linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului de lucru prin intermediul băncilor cu capital de stat (CEC Bank, Eximbank), cu termen între 3 și 10 ani, cu dobândă cuprinsă între 0% și 50% din IRCC afișat de Banca Națională a României, pentru persoanele fizice, pentru întreprinderi mici si mijlocii (”IMM”), întreprinderi individual, asociații familiale, pentru a stimula revenirea rapidă a activității.

(9) Livrările de bunuri și servicii precum și contravaloarea lucrărilor executate în cadrul contractelor de investiții, se vor achita, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării acestora, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de către companiile cu capital de stat din subordinea acestora.

(10) Sumele prevăzute în cererile de rambursare a indemnizațiilor pentru concediile medicale depuse de angajator, se vor deconta, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(11) Se compensează din oficiu sumele de restituit de la bugetul de stat cu obligațiile fiscale scadente ale contribuabililor persoane juridice, iar pentru sumele care fac obiectul compensării, dacă aceasta nu s-a realizat la data scadenței, din oficiu, nu se vor calcula accesorii.

(12) Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a taxelor locale, pentru trimestrul II al anului în curs, pentru firmele din domeniul turismului, transporturilor, alimentație publică ,construcții,societăți organizatoare de evenimente de promovare,medici stomatologi, avocați, notari, florarii, frizerii, saloane igiena personala, cofetarii-patiserii, precum si orice alt operator economic care și-a încetat activitatea, ca urmare a instituiri stării de urgentă , sub condiția menținerii locurilor de muncă existente la data de 01.03.2020.

(13) Pentru proiectele finanțate de la bugetul de stat, bugetele locale si/sau din fonduri europene se pot modifica sau actualiza valorile si sumele inițiale ale produselor, serviciilor si lucrărilor, dacă beneficiarul demonstrează o fluctuație a prețului creată de efectele globale ale COVID-19. Solicitarea se va formula doar pentru proceduri de achiziție ce urmează a fi inițiate si nu se aplica procedurilor aflate in derulare sau finalizate in ultimele 3 luni, chiar dacă produsul, serviciul sau lucrarea nu au fost furnizate. Diferențele de sume rezultate prin aceasta actualizare a costurilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, pentru proiectele finanțate guvernamental sau local si/sau din fonduri europene, prin realocarea sumelor rezultate din economii realizate la apelurile anterior desfășurate, pentru proiectele cu finanțare U.E. În situații justificate,se acordă la cererea UAT-urilor credite de trezorerie cu dobânda subvenționată de stat,în valoare de maximum 140.000 RON, pe o perioadă de maximum 24 de luni, exclusiv pentru achiziții de materiale și servicii destinate combaterii pandemiei.

(14) Toate rezervele bilanțiere utilizate pentru acordarea de plăți salariale nu se vor impozita. Acționarii care utilizează profitul nerepartizat sau care renunță la profiturile repartizate drept dividende pentru salarii sunt scutiți de orice sarcină fiscală, în limita unui plafon de șase salarii medii lunare din societatea respectiva.

(15) Salariații pot beneficia de zile libere plătite în avans care vor fi recuperate prin ore suplimentare, cu posibilitatea depășirii temporare a plafoanelor impuse de legislația actuală.

(16) Se suportă prin bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, toate cheltuielile efectuate de către agenții economici cu materialele specifice pentru prevenirea răspândirii virusului în limita unui plafon de 5% din cifra de afaceri anuala aferenta anului precedent.

(17) Se diminuează plafonul certificat de amânare a plății TVA în vamă de la suma de 100.000.000 lei la suma de 100.000 lei pentru importurile de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID.
 • IMM-urile și antreprenorii
(18) Ministerul Finanțelor Publice acordă garanții guvernamentale, prin FNGCIMM și FRC, în cadrul programelor instituțiilor de credit privind achiziția de creanțe de la IMM-uri.

(19) Se amână termenul de implementare a proiectelor finanțate prin Start-up Nation 2018 până la data de 31.12.2020, cu prelungirea pe o perioadă proportionala a contractelor în derulare.
 • Exporturi prin garanții de stat
(20) Se acordă garanții guvernamentale companiilor exportatoare pentru susținerea activității curente, inclusiv a șomajului tehnic. Schemele de garantare vor fi acordate de Eximbank cu plafon de 5 miliarde lei si posibilitatea garantării cu până la 100% a creditului cu perioadă extinsă de grație fără plata ratelor în interiorul perioadei de gratie.
 • Agricultura
(21) Plata la produsele alimentare proaspete de către marile lanțuri de magazine către furnizorii locali va fi efectuată în termen de 5 zile lucrătoare, de la emiterea facturii, respectiv 15 zile lucrătoare pentru celelalte tipuri de produse alimentare.

(22) Se asigură din Fondul De Garantare a Creditului Rural (”FGCR”) garantarea în procent de 100% a proiectelor declarate eligibile pe fonduri europene în cadrul Agenției pentru finanțarea investițiilor rurale (”AFIR”), în perioada aprilie–decembrie 2020.

(23) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale instituie o schemă de ajutor de stat privind plata suplimentară pe hectar/cap de animal pentru anul 2020 echivalent cu cuantumul platii de bază pentru anul de cerere anterior. Schema de ajutor de stat se va adresa atât fermierilor afectați de fenomenele meteorologice nefavorabile cât și pentru cei care au suferit pierderi de venit sau costuri suplimentare urmare a situatiei generate de existența Covid-19 pe teritoriul României. Plafonul maxim a schemei de ajutor de stat este de 500 milioane de lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
 • Sectorul de transport, productie auto și electrocasnice
(24) Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor , prin Administrația Fondului de Mediu (”AFM”) va dubla bugetul Programului Rabla Clasic de la 405 milioane lei la 910 milioane lei, care va fi utilizat numai pentru autovehicule achizitionate de la producatoriiautohtoni. Programul Rabla Plus in valoare de 140 milioane lei milioane lei pentru anul 2020se va utiliza numai pentru achizitiilefacute de catreinstitutiile publice. Suplimentarea bugetului pentru aceasta măsură se va realiza prin redistribuirea de către AFM a bugetelor aferente altor programe.

(25) Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor , prin AFM va mari bugetul Programului Rabla pentru Electrocasnice de la 30 de milioane lei la 300 milioane lei. Banii pentru această măsură vor fi redistribuiți de către AFM de la alte programe, care va fi utilizat numai pentru echipamentele producatorilor autohtoni.

(26) Se suspendă, până la data de 31.12.2020, plata pentru licențe de transport, taxe de drum, taxele stabilite de către Autoritatea Rutiera Romana, taxa de pod, datorate de catre companiile din domeniul transportului.
 • Turismul
(27) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, pentru pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate comercializate anterior decretării stării de urgență pentru anul 2020, dacă incetarea contractului se face din cauza restrictiilor generate de Covid19 iar turistul nu acceptă un alt pachet sau reprogramarea pachetului, suma contractuala se va transforma in voucher valoric nominal, pe care turistul il va folosi pentru aceleasi servicii contractate initial. Emiterea voucherelor nominale se va face de catre agentia organizatoare a pachetului de servicii turistice fara costuri suplimentare. Valabilitatea voucherelor emise va fi pana la data de 31.12.2021. Dupa data de 31.12.2021 daca voucherul nu va fi folosit, turistul are dreptul la rambursarea tuturor plăților aferente pachetului, efectuate de catre turist sau de agentiile intermediare in numele turistului catre agentiile organizatoare, in termen de 14 zile de la expirare.

(28) Se aprobă Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, denumit în continuare Programul staţiuni balneare, finanţat integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Programul beneficiaza de un plafon de finanțare de 1 miliard de euro pe o durată de 10 ani. Beneficiarii Programului staţiuni balnearesunt unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, şi societăţile înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectivele programului constau în:

a) reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport care să faciliteze accesul la staţiunea balneară, în condiţiile legii

b) reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii stradale şi pietonale;c) modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi publice din staţiunea balneară

d) construcţia, extinderea şi reabilitarea capacităţilor de tratament balnear, precum şi a capacităţilor turistice de alimentaţie publică şi cazare

e) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement, în condiţiile legii

f) achiziţia, în scopul dezvoltării activităţii turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism

g) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare

h) achiziţia de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice

i) realizarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora

j) alte obiective de investiţii care asigură dezvoltarea staţiunilor balneare respective

k) cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA şi a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum şi cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară

Finanţarea din Programul staţiuni balneare se face în proporţie de 50% din cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) şi se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizează activităţi economice.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

6068 vizualizari

 • +6 (22 voturi)    
  daca nu nationalizeaza multinationalele si bancile (Duminică, 10 mai 2020, 15:53)

  natbl73 [utilizator]

  care suge sangele poporului muncitor - tot degeaba
 • +10 (18 voturi)    
  Tocmai ce spuneau (Duminică, 10 mai 2020, 15:57)

  gebica [utilizator]

  Că guvernul nu mai are bani la buget pentru pensii și salarii. Iată că recunosc cît de mult au furat, din moment ce pot scoate din propriile buzunare atîta bănet cît să asigure din resurse proprii toate pomenile pe care le înșiră.
 • +5 (11 voturi)    
  mai bine (Duminică, 10 mai 2020, 15:59)

  Dimijoarei_Obt [utilizator]

  lasati-o balta !
 • +16 (22 voturi)    
  11. PSD continua sa indatoreze Romania (Duminică, 10 mai 2020, 15:59)

  D.M.A.Gogu [utilizator]

  Frumos programul, vor sa fie lapte si miere pentru toata lumea. Au uitat un mic detaliu: de unde banii? O mica explicatie in aces sens nu strica.

  Mie mi-e teama ca trebuia adaugat punctul 11 din titlul comentariului. Nu a avut nicicand o abordare realista si de bun simt. Promit bani in stanga si dreapta de parca ar avea o bagheta magica. Problema e ca datoriile pe care le fac nu sunt ale lor, ci ale tuturor Romanilor si mi-e trama ca le vor plati pana si urmasii urmasilor, mai ales cei care vor sa lucreze si nu se limiteaza la a astepta micul gratis si kilogramul electoral de zahar.
 • -3 (13 voturi)    
  Campanie electorala (Duminică, 10 mai 2020, 16:25)

  kkciosuldelahamangia [utilizator]

  Concurs de pomeni intre pezde si penelezde.
 • +12 (18 voturi)    
  povesti nemuritoare (Duminică, 10 mai 2020, 16:44)

  daan.g [utilizator]

  impact bugetar si sursa de finantare?
  alte gogorote in stil dragnea-valcov ca si fostul program de guvernare din 2016,zici ca vor umbla cainii cu covrigi in coada si euroi in gura dupa mintea pezedeilor
 • +15 (21 voturi)    
  ep 2 povesti nemuritoare (Duminică, 10 mai 2020, 16:48)

  daan.g [utilizator]

  auzi gluma , cica sa deconteze guvernul lui orban concediile medicale in 5 zile, zice pezedeii care nu decontasera medicalele 9 luni si indemnizatiile pentru cresterea copiilor 1 an de zile
  doamne cata nesimtire pot avea leprele astea oare,daca romanii vor mai vota inca o datat dupa fentele politrucilor neocomunisti natia asta nu mai are scapare in urmatorii 100 de ani
 • +13 (17 voturi)    
  Lapte si miere (Duminică, 10 mai 2020, 17:08)

  ady77 [utilizator]

  Ce sa mai.
  Si din cand in cand, niste calciu nu ar strica.
 • +7 (9 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Duminică, 10 mai 2020, 17:22)

  [anonim]

 • +7 (9 voturi)    
  Din ce vad... (Duminică, 10 mai 2020, 17:54)

  ElDiablo [utilizator]

  ...masurile astea, mai ales pct.4, sunt tot pentru aia scutiti de amenzi (cetatenii de culoare si cei care nu muncesc). In rest gargara tip psd. Mizeria asta, numai la o prima parcurgere, se poate estima ca ar costa miliarde bune de euro. Poate au de gand tovarasii astia care traiesc intr-o realitate paralela sa se sacrifice pentru tara si sa scoata banii din seifuri, conturi personale din strainatate, gropi din spatele casei, cavouri, sau de pe unde i-au mai ascuns dupa ce i-au furat.
 • -4 (12 voturi)    
  Macar PSD spune, dupa expertii de-aici, (Duminică, 10 mai 2020, 18:28)

  xrogo [utilizator]

  povesti nemuritoare, cu masuri totusi concrete, dar PNL spune ca are solutii, vor lua masuri, dar nu ni le spune si noua, sa le vedem, sa le apreciem daca sunt sau nu aplicabile si mai ales sa le vedem aplicate cu succes!
 • +4 (6 voturi)    
  nimic (Duminică, 10 mai 2020, 20:59)

  robyzs [utilizator]

  Nimic despre impozitarea Pensiilor Speciale sau impozitarea BOR? Curios, pai de unde bani?
 • +3 (3 voturi)    
  Marele program contine nimic sau (Duminică, 10 mai 2020, 22:08)

  DomnuTrandafir [utilizator]

  Înşirînd cuvinte goale,
  Ce din coada au sa sune!
 • +2 (2 voturi)    
  POVESTI (Luni, 11 mai 2020, 0:17)

  Bradisor [utilizator]

  de adormit analfabetii produsi ai sistemului de invatamint
  patronat de guvernele psd- aide si educati de televiziunile de casa.
 • +2 (2 voturi)    
  Chiar asa! (Luni, 11 mai 2020, 4:51)

  radu222 [utilizator]

  Pomeni, masuri prin care pezede vrea sa indatoreze si mai mult tzara. Au lasat tzara plina de datorii si cu legi a caror aplicare inseamna noi imprumuturi si nu au liniste pana nu vor vedea compromise generatiile copiilor si nepotilor si stranepotilor nostri care vor trebui sa plateasca aceste datorii.
  Pzedistii au iesit cu acestea masuri electorale pentru ca au vazut ca exista orecare miscare spre bine si lor le cade rau la lingurica.
 • 0 (0 voturi)    
  Ipocrizie +demagogie /că la asta se pricep.SICTIR (Marţi, 12 mai 2020, 1:19)

  TutuneaIulian1 [anonim]

  Somnul r(N)ațiunii ,naște MONȘTRI !!!.. Culegem ceea ce am semănat(buruienile nestîrpite la timp?..de unde grîu ? ) !..Acești ”demenți ” aroganți și fără de D-ZEU pe care i-ați tolerat și ales ,ce credea-ți ?Că-și vor ține promisiunile aberante și ușor de etalat pentru manipularea naivilor uitînd (ferindu-se de fapt ,căci știu că sunt gogoși pentru pomanagii disperați și ușor de fraierit /și de aceea le sunt nesuferiți intelectualii sau cei cu educație și morală ,căci le devoalează ușor IPOCRIZIA !--și-i preferă pe ignoranți căci au memorie scurtă și discernămînt labil și ușor de manevrat -la alegeri /căci după ?Îi doare la șoșoni ,de toți ,au ajuns la putere ?Ce le mai poți FACE ?Căci și-au impus și consolidat cea mai cinică DICTATURĂ =cea parlamentară /DEMOCRATIC nu?-atunci?Ia suferiți mai în liniște și munciți mai mult că aveți de întreținut 600 de trîntori cu nevoi și PENSII SPECIALE +camarilla adecvată +bugetarii de lux -++=VAI de mama ei de țară și vai de capul vostru -care nu prea gîndește ,la unii e vid agitat în el, -fără repere și sens -trist ,aproape de necuprins ,iar HAOSUL pîndește avid !) ,sau încă nu v-ați lămurit ?Frumoasă țară ,jalnic popor !Ăștia vă reprezintă ?-și vă umilesc ,căci altceva nu au cum ști ,ASTA sunt =asta reproduc !Mizerie ptr.voi /bunăstare și îndestulare fără limite pentru EI .Aviz ptr. naivii și gură cască ce încă mai cred în gogoșile flambate ale psd-ului și ticăloșilor din gașca lor!Nu vă apucă sila și căința pentru OBTUZITATEA și habotnicia cu care i-ați lăsat să ne distrugă /și mai grav viitorul copiilor ,ce ne părăsesc scîrbiți de atîta LAȘITATE complice ?..RUȘINE vouă și blestemați veți fi de lacrimile copiilor țării ce bîntuie lumea mare în căutare deșartă !Iar PSD=VINOVATUL NR.1 ..restul au puiat ca ȘERPI născînd monștri și lipitori care au prins PUTERE (A) și ne devorează -democratic ,desigur și legal /căci ei au ajuns fac-totum și” l”est state e moi”=DICTATURA mascată și născută din somnul R(N)AȚIUNII !..iar odată înstăp


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by