UDMR a depus un proiect pentru recunoașterea autonomiei Ținutului Secuiesc

de V.M.     HotNews.ro
Marţi, 24 decembrie 2019, 14:46 Actualitate | Politic


Tinutul Secuiesc
Foto: Wikipedia
Parlamentarii UDMR Zsolt-Istvan Biro și József-György Kulcsar-Terza au depus, la Camera Deputaților, un proiect prin care Ținutul Secuiesc devine regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul României, informează Mediafax. Limbile maghiară și română vor fi folosite în instituțiile publice de cetățenii domiciliați în Ținutul Secuiesc.

Propunerea legislativă prevede că statutul de regiune autonomă a Ținutului Secuiesc poate fi desființat numai printr-un referendum organizat în Ținutul Secuiesc.

„Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc, adoptat prin lege, se aprobă prin referendum de către cetățenii Ținutului Secuiesc”, arată proiectul de lege.

Inițiatorii spun că înființarea regiunii autonome este o expresie a identității istorice a zonei și va asigura egalitatea de șanse a cetățenilor și protecția identității naționale maghiare.

„Ca expresie a identității sale istorice, în scopul asigurării egalității de șanse a cetățenilor și protecției identității naționale maghiare, locuitorii Ținutul Secuiesc se constituie în comunitate autonomă. Ordinea administrativă a Ținutului Secuiesc se bazează pe condițiile geografice, economice, sociale și culturale, pe dezideratul istoric al populației acestuia privind asigurarea autonomiei. Aspirația locuitorilor regiunii la autonomie are ca obiectiv participarea democratică a cetățenilor la viața societății, la dezvoltarea economico-socială, la sprijinirea și ocrotirea realizării intereselor teritoriale”, potrivit inițiativei legislative a celor doi deputați UDMR.

Aceștia susțin că autonomia comunității este dreptul și capacitatea efectivă a colectivității majoritare autohtonă a ținutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare și de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate și în interesul întregii colectivități, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarității.

Prin urmare, Ținutul Secuiesc devine o regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul României.

„Competențele regiunii sunt stabilite prin prezentul statut al regiunii, de lege, sau de dreptul internațional. Competențele specifice ale regiunii nu pot fi puse în discuție sau limitate decât prin lege sau aplicând dreptul internațional. Regiunea are dreptul de decizie și de gestionare în domeniile care aparțin competențelor sale specifice. Acest drept include adoptarea și exercitarea unei politici proprii regiunii. În limitele legii, este de dorit transferarea în competența regiunii și a unor sarcini care aparțin unor competențe naționale. Regiunea trebuie să dispună de mijloacele necesare realizării acestui scop”, conform proiectul de lege.

Inițiatorii specifică faptul că autonomia regiunii Ținutului Secuiesc nu afectează integritatea teritorială și suveranitatea statului român.

Cu respectarea principiului menționat mai sus:

„- Competențele, în limitele prezentului statut pot fi delegate regiunii de către alte nivele de administrare.

- Delegarea de competență trebuie să fie clar definită. Mijloacele materiale și financiare, care permit punerea în aplicare efectivă a acestor competențe adiționale, trebuie să fie asigurate în mod adecvat pe parcursul actului de împuternicire.

- Organele însărcinate cu punerea în aplicare a acestor competențe trebuie să se bucure, atât cât este posibil și în limitele legii, de libertatea de a-și adapta exercitarea acestora la condițiile specifice regiunii și la structurile sale organizatorice, cu o preocupare deosebită pentru eficacitate și conform doleanțelor locuitorilor regiunii”, conform sursei citate.

Ținutul Secuiesc, compus din județele Covasna, Harghita precum și „scaunul istoric Mureș”

Regiunea autonomă va cuprinde, potrivit proiectului de lege, actualele județe Covasna și Harghita, cât și scaunul istoric Mureș, care aparține județului Mureș. Scaunele sunt teritorii tradiționale secuiești.

„a) Scaunul Kćzdi (Kćzdiszćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Târgu Secuiesc (Kćzdivăsârhely),

b) Scaunul Orbai (Orbaiszćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Covasna (Kovźszna),

c) Scaunul Sepsi (Sepsiszćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyôrgy),

d) Scaunul Ciuc (Csikszćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Miercurea Ciuc (Csikszereda),

e) Scaunul Odorhei (Udvarhelyszćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Odorheiu Secuiesc (Szćkelyudvarhely),

f) Scaunul Gheorgheni (Gyergyószćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Gheorgheni (Gyergyószentmiklós),

g) Scaunul Mureș (Marosszćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Târgu Mureș (Marosvâsărhely),

h) Scaunul Micloșoara-Brăduț (Miklósvăr-Bardoc) (Miklósvăr-Bardocszćk), care cuprinde localitățile aparținătoare, având reședința la Baraolt (Barót)”, arată inițiativa legislativă a deputaților UDMR.

Un Consiliu de Autoadministrare va exercita autonomia Ținutului Secuiesc

Proiectul mai arată că autonomia regională este exercitată de Consiliul de Autoadministrare, autoritate publică regională aleasă prin vot universal, egal, direct secret și liber exprimat, precum și de Comisia de Autoadministrare desemnată de acesta.

Dispozițiile menționate anterior nu aduc atingere dreptului de a recurge la consultarea prin referendum sau orice altă formă de participare a cetățenilor la treburile publice, în condițiile legii.

Acest Consiliul de Autoadministrare va stabili simbolurile Ținutului Secuiesc.

„Statutul de autonomie garantează dreptul la folosirea liberă a drapelului și simbolului fiecărui scaun secuiesc. Prezentul Statut garantează folosirea liberă a simbolurilor națiunii maghiare, precum și ale comunităților naționale în minoritate numerică în Ținutul Secuiesc. În privința folosirii simbolurilor statului sunt valabile reglementările legale în vigoare”, prevede un alt articol al proiectului de lege.

„Consiliul de Autoadministrare poate înființa, în propria sa competență, organe pentru asigurarea ordinii publice, corespunzător prevederilor legale, în cazurile nereglementate în Constituție”, prevede propunerea de lege.

De asemenea, Consiliul de Autoadministrare poate solicita ca Guvernul să-i atribuie sau să-i încredințeze competențe, ce nu sunt reglementate în prezentul Statut de autonomie. În plus, Comisia de Autoadministrare poate dispune, înființa și susține posturi proprii de televiziune și de radio, orice mijloc de comunicare în masă, care contribuie la realizarea obiectivelor sale.

Ținutul Secuiesc va avea președinte. Mandatul acestuia este de patru ani

Potrivit proiectului, va fi și un președinte al Ținutului Secuiesc, precum și autorități ale Scaunelor - Consiliul Scaunal și Președintele Scaunului. Va exista și un Consiliu Comunal, Consiliul Orășenesc, Consiliul Municipal și primar.

„Președintele Ținutului Secuiesc este ales de către cetățenii Ținutului Secuiesc prin alegeri libere și generale, prin vot secret și direct pentru o perioadă de patru ani”, conform sursei menționate.

O persoană poate avea maxim două mandate ca președinte al regiunii autonome. Președintele Ținutului Secuiesc dispune de imunitate acordată demnitarilor. Acesta nu poate îndeplini alte funcții publice sau private.

Totodată, Consiliul de Autoadministrare al Ținutului Secuiesc poate iniția printr-o majoritate de 2/3 a voturilor membrilor săi eliberarea din frncție a președintelui Ținutului Secuiesc în cazul trădării intereselor comunității din Ținutul Secuiesc, lezării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, neîndeplinirii obligațiilor ce decurg din prezentul Statut de autonomie.

„În baza moțiunii de cenzură adoptată, Consiliul de Autoadminisfrare al Ținutului Secuiesc se adresează Guvernului României ca în termen de 30 de zile de la data deciziei Consiliului de Autoadministrare să dispună organizarea alegerilor pentru fincția de președinte a Ținutului Secuiesc. În cazul în care funcția devine vacantă, desemnarea noului președinte este valabilă pentru un mandat complet”, mai indică propunerea legislativă.

De altfel, în perioada limitării temporare a exercitării prerogativelor președintelui Ținutului Secuiesc sau în cazul în care funcția devine vacantă, până la alegerea noului președinte, atribuțiile acestuia revin președintelui Consiliului de Autoadministrare, sau în caz de indisponibilitate, locțiitorului acestuia.

Atribuțiile președintelui Ținutului Secuiesc

Președintele Ținutului Secuiesc poate propune Guvernului României data desfășurării alegerilor ordinare și extraordinare organizate pe teritoriul regiunii. Acesta poate solicita Curții Constituționale control prealabil la proiecte de decizii și actele normative emisi de Consiliul de Autoadministrare.

El mai poate iniția referendum, în urma consultării Consiliului de Autoadministrare, privind problemele fundamentale ale regiunii, în conformitate cu Legea nr. 3/2000 privind organizarea referendumului la nivel local.

Limba maghiară va fi recunoscută ca limbă oficială a regiunii


„În Ținutul Secuiesc limba maghiară are același statut ca și limba oficială a statului. Toți cetățenii domiciliați sau rezidenți în Ținutul Secuiesc au dreptul să folosească ambele limbi în condiții egale, în viața privată și cea publică, inclusiv în cadrul instituțiilor publice, precum și în fața autorităților publice, atât oral cât și în scris”, conform proiectului de lege.

De asemenea, autoritățile regiunii autonome, a scaunelor secuiești aparținătoare și autoritățile administrației publice locale vor asigura folosirea oficială și firească a ambelor limbi, adoptând reglementările necesare pentru cunoașterea acestora, creând toate condițiile care garantează egalitatea lor deplină.

„În acele localități ale regiunii autonome în care cetățenii aparținând altor comunități naționale, etnice, lingvistice cu domiciliu stabil în acele localități sunt în minoritate numerică dar depășesc o sută în comună, o mie în oraș, cinci mii în municipiu, zece mii la nivelul scaunului, limba acestor comunități beneficiază de același statut ca și limba oficială a statului în fața unităților administrative respective”, mai prevede propunerea legislativă.

Totodată, conform proiectului de lege, persoanele fizice, organizațiile și societățile au dreptul de a înființa instituții de învățământ particular în limba maternă a comunităților, iar cultele religioase au dreptul la învățământ confesional în limba enoriașilor.

„Învățământul de stat și confesional în limba maternă este finanțat de la bugetul de stat și în mod proporțional de la bugetul autorităților administrațiilor publice locale, iar învățământul particular este sprijinit de stat. Limba de școlarizare a minorilor este hotărâtă de părinții sau tutorele legal al acestora”, explică inițiatorii în propunerea de lege.

În instituțiile de învățământ și educație în limba maternă a cetățenilor Ținutului Secuiesc, trebuie asigurată predarea istoriei comunităților naționale, -etnice și -lingvistice, precum și a istoriei, geografiei și etnografiei națiunii-mamă a acestora, cunoașterea tradițiilor și valorilor culturale.

În instituțiile de învățământ și educație cu limba de predare maghiară trebuie asigurată posibilitatea însușirii limbii române.

În învățământul elementar, mediu și liceal cu limba de predare maghiară, în vederea asigurării însușirii cât mai temeinice a limbii române, disciplina de limba și literatura română este predată după programe și manuale speciale.

„În învățământul profesional desfășurat într-o altă limbă decât limba oficială a statului, însușirea termenilor de specialitate în limba română trebuie asigurată. În unitățile de învățământ respectiv în cazul cursurilor de perfecționare din Ținutul Secuiesc, examenele de admitere și finale pot fi ținute în limba maternă”, precizează sursa amintită.

Posibilitatea de angajare a profesorilor din străinătate în instituțiile de învățământ în limba maternă este garantată, mai explică proiectului de lege.

În Ținutul Secuiesc, folosirea limbii materne este garantată: a) în domeniul cultural; b) în domeniul creației artistice, al criticii de artă, cercetării și literaturii de specialitate; c) în domeniul traducerii, sincronizării, subtitrării; d) în domeniul popularizării culturilor naționale specifice; e) în toate domeniile de informare în masă.

„În scopul folosirii neîngrădite a limbii materne în administrația publică locală și regională, vor fi numite, respectiv angajate persoane care cunosc limba comunităților naționale, etnice, lingvistice din regiune, respectiv care aparțin acestor comunități, respectând raportul dintre naționalități rezultat în urma ultimului recensământ”, mai prevede inițiativa celor doi deputați UDMR.

De asemenea, cetățenii Ținutului Secuiesc au dreptul de a-și folosi limba maternă în fața organelor judecătorești.

Prefectul face legătura între stat și regiunea autonomă


Guvernul numește prefectul care veghează asupra respectării legalității în regiune. În cazul unor divergențe dintre Regiune și Guvern, prefectul are competența de mediere.

„Legile și ordonanțele precum și alte acte normative emise de către Parlamentul României și de către Guvernul României, care au reglementări valabile și în Ținutul Secuiesc, pot fi adaptate de Consiliul de Autoadministrare, iar prinfr-o hotărâre luată cu o majoritate de 2/3 a membrilor, Consiliul de Autoadministrare își poate exercita dreptul de a solicita rediscutarea actelor normative în cauză”, potrivit sursei citate.

Deciziile Ținutului Secuiesc sunt controlate din punct de vedere al constituționalității de către Curtea Constituțională.

Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Camera Deputaților, prim for sesizat, decizional pe proiectul de lege fiind Senatul.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

28105 vizualizari

 • +51 (57 voturi)    
  Autonomie la ce? (Marţi, 24 decembrie 2019, 14:54)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  La furat? Vrea UDMR sa fure de singura, fara sa mai fie complice Huniunea cu Ciuma Rosie sau cu cine mai apuca intru jefuirea Romaniei?
  • +25 (27 voturi)    
   UDMR a indemnat... (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:52)

   grongobar [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   ...electoratul propriu la boicot in turul 2 al prezidentialelor sperand ca diferenta va fi mult mai mica si ca vor putea spune ca daca ar fi vrut ar fi inclinat balanta.Numai ca...ghinion,s-a vazut ca sunt mult prea insignifianti si asta nu a dat bine in fata propriilor votanti.Acum vor un pic de scandal ca sa-si recastige numarul necesar de participanti pentru viitoarele alegeri.
  • +18 (20 voturi)    
   autonomie in centrul tarii (Marţi, 24 decembrie 2019, 19:54)

   Kosmos [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   DNA trebuie sa faca exces de zel cu infractorii unguri..au fost mana in mana cu infractorii romani din psd
   • +4 (8 voturi)    
    eu zic (Miercuri, 25 decembrie 2019, 9:01)

    nahir [utilizator] i-a raspuns lui Kosmos

    că dacă își vopsesc casele și străzile în tricolor, dacă recită din Eminescu, Goga, Bacovia, dacă știu ”Amintiri din copilărie” pe dinafară și dacă știu cine a învins în bătălia de la Posada, am putea să fim de acord să se ducă în genunchi la Treznea și Ip (măcar) să ceară iertare.
  • -2 (2 voturi)    
   Romania. (Miercuri, 25 decembrie 2019, 17:48)

   Stef_and [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   In primul rand ar trebui federalizata.
   Adica banii mei sa nu ajunga pe mana celor de la centru.
   Sa pot sa trag la raspundere organele locale ce au facut cu ei.
   De ce sa ma amagesc ca Bucurestiul face 25% din Pib cand de fapt daca am calcula ca banii se fac in alta parte, numsi ccs acolo se inregistrraza totul ar fi altfel.
   Priviti la Cluj sau la Oradea, Timisoara orase care se misca mult mai bine decat Bucurestiul unde se fura si se fura.
   Mi-ar placea sa pot sa zic - da romanii sunt buni administratori, dar de csnd au pus mana pe tara asta - au adus-o la sapa de lemn.
   Timisoara era mai mare ca München in 1918 - si acum unde este...
   O turma de rromi au distrus in cardasie cu oltenii orasul.
   Intrebari.
   Raspunsul - sa nu mai dam impozitele la hoti.
 • +17 (23 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:00)

  [anonim]

 • +34 (40 voturi)    
  Miuta (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:02)

  Mayhem [utilizator]

  Astia cu autonomia lor e ca la miuta. Trimit proiectul in Parlament, Parlamentul il respinge. Mai trimit unul, Parlamentul il respinge din nou. Cam la fiecare 2-3 ani vin cu unul nou. O putem tine asa la infinit?
  • +17 (43 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:17)

   [anonim] i-a raspuns lui Mayhem

   • +24 (26 voturi)    
    La Senat (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:31)

    Mayhem [utilizator] i-a raspuns lui

    Dar nu va trece de Camera Deputatilor. Adoptarea tacita merge doar la prima camera, nu si la camera decizionala.
  • +45 (53 voturi)    
   E chiar simplu (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:36)

   Crocobaurul [utilizator] i-a raspuns lui Mayhem

   Iesim masiv la vot la urmatoarele parlamentare si scoatem UDMR-ul din minimul de 5%. Si atunci, ADIO! Nu mai repetam nimic.
   • +24 (32 voturi)    
    Si (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:54)

    vladionvladion [utilizator] i-a raspuns lui Crocobaurul

    desfiintat UDMR-ul, ca oricum e ilegal.
    Astia vor loc de joaca pe banii romanilor.
   • +20 (28 voturi)    
    da, o solutie si a doua desfiintarea udmr (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:09)

    linarel [utilizator] i-a raspuns lui Crocobaurul

    si capitolul e inchis definitiv
   • +32 (40 voturi)    
    UDMR = Magyar PSD (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:12)

    Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui Crocobaurul

    Aceiasi clica de hoti, care vorbesc ungureste. Alta diferenta nu e.
   • +4 (4 voturi)    
    Din păcate... (Miercuri, 25 decembrie 2019, 18:13)

    Kwisatz Haderach [utilizator] i-a raspuns lui Crocobaurul

    ... nu e atât de simplu, UDMR cu concursul și complicitatea PSD și-a asigurat un „backdoor” pentru a ocoli pragul de 5%: dacă obține 20% în 4 circumscripții electorale se consideră pragul atins. UDMR obține mereu peste 20% în județele Harghita, Covasna, Mureș și Satu Mare.
  • +21 (29 voturi)    
   Nu , acest grup trebuie desfiintat !!! (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:08)

   linarel [utilizator] i-a raspuns lui Mayhem

   pe langa faptul ca nu sunt partid politic

   si de cand au aparut stiu doar un singur lucru..... autonomie desi au jurat sa respecte Constitutia Romaniei .... asta nu-i infractiune ce fac astia ??

   chiar nu se sesizeaza nimeni sa-i potoleasca odata pt totdeauna pe acesti bezmetici ?????

   P.S. au incercat ceva similar in SUA si americanii le-au spus ca daca nu se potolesc in citeva ore vor fi expulzati toti si retrasa cetatenia americana
   • -3 (15 voturi)    
    Mai bine ei autonomi decât pensii speciale! (Marţi, 24 decembrie 2019, 18:09)

    prec [utilizator] i-a raspuns lui linarel

    Sau norme de hrană actualizate la MAI!!!!
    Acolo de ce nu comentezi? de ce nu te inflamezi!?
    • +5 (7 voturi)    
     daca nu citesti consideri ca n-am scris (Marţi, 24 decembrie 2019, 22:24)

     linarel [utilizator] i-a raspuns lui prec

     ia vezi ce-i iubesc eu pe speciali
  • +11 (15 voturi)    
   e mai mult de miutza (Marţi, 24 decembrie 2019, 20:34)

   nash pandelica [utilizator] i-a raspuns lui Mayhem

   e shantaj ordinar, pe fatza.
   stiu ca pot influenta majoritatile in palavrament, de ei depinde o motiune a psd, ca e an electoral si nu vor alegeri in doua tururi ca si'a mai pierde din primari.
   principiul e, can' doi se cearta, al treilea santajeaza...
  • +4 (6 voturi)    
   N-are, in fapt, autonomia nimic cu secuii (Miercuri, 25 decembrie 2019, 12:27)

   Eu the first [utilizator] i-a raspuns lui Mayhem

   UDMR e cam tot atat de reprezentativ pentru interesele secuilor cum e PSD pentru ale romanilor. De-aia si sunt aliate cele doua organizatii, mai pe fata, mai pe dos, cam de la infiintare incoace.

   De fiecare data cand PSD-ul are nevoie de samanta de scandal, iese UDMR la interval cu cate o cerere din asta, si PSD-ul o combate - da' alianta UDMR-PSD ramane bine mersi in picioare.

   Da' de fiecare data o gramada de romani pun botu', si se mai duc si mai voteaza o data PSD, ca ia uite ce apara PSD interesele romanilor.
 • +19 (25 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:17)

  [anonim]

 • -21 (27 voturi)    
  E de înțeles că vor autonomie (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:28)

  Nyk1 [utilizator]

  Și eu aș vrea autonomie dacă mi-ar greși românii literele cu diacritice din denumiri.
  • +4 (14 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Marţi, 24 decembrie 2019, 20:58)

   [anonim] i-a raspuns lui Nyk1

  • +2 (4 voturi)    
   Normalnîi, yefreytor Nykola1.. (Miercuri, 25 decembrie 2019, 19:12)

   Kwisatz Haderach [utilizator] i-a raspuns lui Nyk1

   ... autonomia e bună doar pentru a aplica strategia „Divide et impera” a țarului Vladimir
 • +26 (30 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:28)

  [anonim]

 • +16 (28 voturi)    
  vorbeste lumea ... (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:48)

  nu conteaza cine zice [utilizator]

  saracii... iar incep cu alea vechi ... zau, da' ei chiar nu pricep ca pe-aici e romania ...???
 • +25 (39 voturi)    
  Mai dragi cetateni (Marţi, 24 decembrie 2019, 15:55)

  paonipao [utilizator]

  romani de etnie maghiara ce locuiti in cele trei judete pe care voi le revendicati ca regiunea autonoma “Tinutul secuiesc”....

  Nu inteleg de ce sunteti atat de disperati sa obtineti autonomie pe o regiune a Romaniei ...chiar daca cetatenii romani de etnie maghiara sunt majoritari acolo?!

  Drepturile si libertatile voastre sunt aceleasi cu ale cetatenilor romani, puteti sa studiati in limba materna, aveti un partid (infiintat pe criterii etnice) ce va reprezinta in parlament, ati avut de atatea ori si aveti oameni de etnie maghiara in guvern, in institutiile statului roman centale si locale, va puteti angaja oriunde in Romania, nu sunteti absolut deloc discriminati, sunteti tratati cu respect...

  Ce va lipseste dragi cetateni romani de etnie maghiara?

  Nu suntem destul de prietenosi cu voi...la cat tupeu aveti si la cum va manifestati?

  Romanii sunt un popor cu oameni buni dar v-as ruga frumos sa nu abuzati de bunavointa si prietenia noastra...stiti ca la suparare si atunci cand situatia ajunge la limita romanii pot fi si altfel...!

  Craciun fericit tuturor romanilor!
  • +15 (21 voturi)    
   iti explic eu.. (Marţi, 24 decembrie 2019, 17:46)

   Ismail Paine de circ [utilizator] i-a raspuns lui paonipao

   ... nu cetatenii maghiari isi doresc asta. ci politicienii maghiari.. sa aiba si ei acces la borcanul cu miere... ca acum nu prea au loc de astia mai mari.
   • +4 (6 voturi)    
    Trebuie ridicat (Miercuri, 25 decembrie 2019, 13:29)

    unins [utilizator] i-a raspuns lui Ismail Paine de circ

    pragul electoral la 7% sau chiar 10% sa nu mai vad ca au politicieni in Prlamentul Romaniei care sa vina cu astfel de propuneri provocatoare.
 • +23 (35 voturi)    
  "Scaunele sunt teritorii tradiționale secuiești" (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:15)

  asadar... [utilizator]

  Daca n-au scaune sa ia purgative.
 • +19 (29 voturi)    
  tinutul imaginatiei. (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:25)

  ------ [utilizator]

  Pe Marte am auzit ca se vand terenuri ,as sugera udemereului sa cumpere acolo, oricum nimeni nu-i va deranja cu exceptia unor asteroizi.
 • +10 (18 voturi)    
  Proiectul mai trebuie pieptanat (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:30)

  Sparafucile [utilizator]

  De ce? Fiindca acel tinut n-are iesire la mare. Si nici la Oceanul Atlantic. Trebuie obligatoriu introduse prevederi pentru a corecta aceste deficiente de fond. Ar face impresie buna si o iesire la Oceanul Pacific.
 • +15 (19 voturi)    
  Iar au inceput? (Marţi, 24 decembrie 2019, 16:51)

  consumator2 [utilizator]

  De fiecare data cand se schimba un guvern, oportunistii udmr isi baga coada. Ce tinut secuiesc? De cand se dau maghiarii secui? In afara de bagat strambe, mai stiu si altceva? Treziti-va udmr, suntem in UE! Aveti toate drepturile din lume, inclusiv dreptul de a termina cu prostiile!
 • +14 (18 voturi)    
  cateva informatii de luat in calcul (Marţi, 24 decembrie 2019, 17:04)

  bigbrother [utilizator]

  1. UDMR depinde de partidele mari. Fara PSD si/sau PNL, face buru buru si nu mai ia niciodata 5%. Asta inseamna ca trebuie sa fim atenti la astfel de cereri si modul in care cei aflati in acel moment la putere reactioneaza. Pe scurt, daca PNL are nevoie de voturi, proiectul asta s-ar putea sa intre cel putin in discutie (nu va fi aprobat, povestea este doar o tatonare periodica fara sanse de reusita).

  2. UDRM depinde si de nr votantilor din Romania care ies la vot. Daca la europarlamentare sigur a fost ajutat de PSD, cu cat nr de votanti creste cu atat scad sansele UDMR sa mai treaca pragul de 5%, pentru ca electoratul lor este cam acelasi si procentual din nr total de voturi ar putea reprezenta sub 5%.

  3. Nr de votanti UDMR este - ca medie - putin peste 420 mii de oameni (luand in calcul ultimele alegeri locale/parlamentare/prezidentiale/europarlamentare). In judetul Covasna sunt vreo 210 mii de locuitori, in Harghita vreo 310 de mii iar Mures peste 550.000 locuitori. Daca am considera strict ca votantii UDMR sunt doar din aceste judete (sigur nu sunt, dar ca si calcul), inseamna un procent de vreo 40% din locuitorii acestor judete care voteaza UDMR iar restul de 60% voteaza altceva sau nu voteaza deloc..

  Asta inseamna ca UDMR sau mai bine spus, cei care considera ca un partid al etnicilor maghiari trebuie sa decida pentru ei reprezinta un nr minoritar.

  Evident, astea sunt doar calcule care nu reflecta realitatea. Cu siguranta exista multi etnici maghiari in acea zona si foarte serios vorbind acum, NU s-a pus vreodata problema ca identitatea lor culturala sa nu fie respectata, oricat ar delira cei din UDMR. Da, au existat si exista animozitati (alimentate din ambele parti), dar oamenii care traiesc acolo (si stiu asta din gura unui fost coleg de facultate) NU au treaba cu chestia asta cu autonomia. Nivelul lor de viata nu se raporteaza la dorinta politicienilor ci la ziua de maine, zi pentru care UDMR falseaza de 30 de ani ca lupta sa le fie mai bine. Rusinica
  • -1 (1 vot)    
   . (Duminică, 29 decembrie 2019, 20:56)

   Moarte-democratiei-reprezentative! [utilizator] i-a raspuns lui bigbrother

   De acord, cu mențiunea că UDMR a atins pragul de 5% la alegerile europarlamentare datorită STS-ului, nu PSD-ului...
 • +4 (8 voturi)    
  ... (Marţi, 24 decembrie 2019, 17:41)

  ak33 [utilizator]

  nimeni din romania nu are "00" sa scoata in afara legii acest "partid"?
 • +5 (15 voturi)    
  Vladimir Putin, acum cativa ani in Duma: (Marţi, 24 decembrie 2019, 18:03)

  John M. [utilizator]

  "Rusia apartine rusilor. In ea mai traiesc si alte neamuri. Daca le place la noi, e bine. Daca nu, sunt liberi sa plece unde vor".(Aplauze in picioare timp de 5 minute).
  • 0 (0 voturi)    
   . (Duminică, 29 decembrie 2019, 20:58)

   Moarte-democratiei-reprezentative! [utilizator] i-a raspuns lui John M.

   Sursa?
 • +10 (18 voturi)    
  eu (Marţi, 24 decembrie 2019, 18:25)

  Contrache [utilizator]

  sunt din tg-mures, ca targumuresan avem un mesaj, frate hunor, daca mai vii cu scaune aici in oras punem mana pe bata, tu stii asta dementule, nu?
 • +7 (13 voturi)    
  cei care (Marţi, 24 decembrie 2019, 18:49)

  loveparade [utilizator]

  militeaza pt autonomie nu militeaza, in fapt, impotriva Constitutiei?
  nu este destul motiv sa fie luati pe sus?
 • +13 (17 voturi)    
  Soluția magică (Marţi, 24 decembrie 2019, 18:51)

  Furnicuta [utilizator]

  Ia puneți voi un prag de 10% să vedeți cum se duce dracului struțo-cămila anacronică numită UDMR. Partidele să fie înființate pe bază de IDEOLOGIE, nu pe ETNIE. Dacă mă uit în Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse îmi dau seama că acest partid încalcă legea pe față. Ce, ai văzut vreun român care să fie admis în UDMR? Și e valabil și pentru celelalte. Dar le-aș mai da peste bot inițiatorilor cu niște cifre statistice. În TOATĂ România sunt 532 de secui declarați! Păi, cum vine asta? Să se facă un ținut (!!!) secuiesc cât două județe și jumătate în condițiile în care 532 de locuitori ar fi cât un sătuc? Ei, vedeți voi de ce sunt penibili inițiatorii?
 • +12 (14 voturi)    
  secuii nu sunt unguri (Marţi, 24 decembrie 2019, 18:54)

  hopsinoi [utilizator]

  http://enciclopediavirtuala.ro/monument.php?id=342

  http://infobrasov.net/maghiarizarea-romanilor-si-secuilor-un-proces-agresiv-executat-sistematic-care-a-lasat-urme-adanci-in-transilvania/
 • +8 (12 voturi)    
  secuii nu e nici mcar maghiari, sunt doar vorbitor (Marţi, 24 decembrie 2019, 18:58)

  hopsinoi [utilizator]

  de machara. cata manupulare de la Budapesta, iar institutille abilitate dorm .... De bugetari de lux.
 • +8 (10 voturi)    
  secui ,dar cati sa fie ? (Marţi, 24 decembrie 2019, 19:21)

  sareta [utilizator]

  Cati secui s-au declarat la ultimul recensamant ? In jur de 50.000 si vor sa conduca teritorii cu peste 1.400.000 ?
 • -3 (9 voturi)    
  pai (Marţi, 24 decembrie 2019, 20:09)

  nash pandelica [utilizator]

  nu d'aia ne'au facut ei lovirutie, dupa cum spunea orban ?!
  orban al lor....
  deci se spera o rezolvare ca intre ...orbani.
  de la orban la orban...

  depusa sa ramane. ei si'au facut datoria.
  acum, asta va fi balamaua, legea asta. legea va hotara un' va inclina balantza majoritatii palavramentare.
  motiunea sau legea.

  craciun fericit, ambilor orbani si kaizarului !
 • +5 (9 voturi)    
  Inlocuiti UDMR cu SRL (Marţi, 24 decembrie 2019, 20:17)

  Jolly Roger [utilizator]

  Vrei o bucata dintr-o tara condusa 30 de ani de prosti, corupti și idioti?
  Infiintezi un SRL... pardon, UDMR si ceri... si ceri... si ceri!!!
  Intr-un final se va găsi un cumul de prosti, idioti si corupti care sa voteze da!
 • +5 (7 voturi)    
  UDMR a depus un proiect pentru recunoașterea auton (Marţi, 24 decembrie 2019, 20:36)

  HAIDUC13 [utilizator]

  Doi parlamentari UDMR au depus la beție, un nou proiect de autonomie. Aburii pălincii, înainte de Crăciun, le-a înfierbîntat mințile și au creat o operă de o inestimabilă valoare. Poate au de gînd să-și dea demisia din parlamentul României, căci se pare că nu le place acolo.
 • +9 (11 voturi)    
  Vor referendumuri... (Marţi, 24 decembrie 2019, 21:43)

  doar_un_mesaj [utilizator]

  Ca în Crimea...
 • +6 (8 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 24 decembrie 2019, 22:51)

  [anonim]

 • +5 (7 voturi)    
  Un proiect de lege sa distrugem Romania (Miercuri, 25 decembrie 2019, 1:01)

  V. Istina [utilizator]

  Fiecare comuna, cu fiecare baronas, fie ca vorbeste ruseste ori ungureste ori romaneste sa isi declare “autonomia“!

  Otrava, nu proiect de lege. Stiu si ei asta, si vor repeta manevra pana cand vor fi destui tradatori in Parlamentul Romaniei.
 • +4 (6 voturi)    
  Doamne cate (Miercuri, 25 decembrie 2019, 9:17)

  dany2021 [utilizator]

  scaune...
 • -1 (3 voturi)    
  In atentia UDMR si nu numai: (Miercuri, 25 decembrie 2019, 11:56)

  Ion Pop [anonim]

  Se strânge laţul în jurul separatiştilor din Catalunya!
  Carles Puigdemont, fostul lider al guvernului regional de la Barcelona, e condamnat în Spania, dar fugit în Belgia înainte de a fi „săltat” de poliţiştii iberici. Alături de el, au mai scăpat prin fugă alţi câţiva lideri separatişti, unii aflaţi în Scoţia sau Marea Britanie. Quim Torra, urmaşul fugarului Puigdemont, este judecat pentru încălcarea legii electorale
  • +5 (5 voturi)    
   Catalonia si tinutul secuiesc ... (Miercuri, 25 decembrie 2019, 13:08)

   Eu the first [utilizator] i-a raspuns lui Ion Pop

   ... au situatii complet diferite.

   In mod foarte specific, spre deosebire de tinutul secuiesc, care-i la fel de centralizat si de prost administrat ca toata Romania, majoritatea populatiei din Catalonia e in continuare extrem de suparata de faptul ca guvernul de la Madrid refuza sa acorde si Cataloniei un regim de autoguvernare similar altor doua regiuni ale Spaniei - tara bascilor si Navara, asta desi, in fapt, Catalonia e are economia cea mai dezvoltata din toate regiunile Spaniei. Motivatia Madridului sunt banii - daca Catalonia ar avea acelasi grad de autonomie economica, banii pe care-i colecteaza guvernul central din Catalonia ar fi mai putini, si treaba asta s-ar simti dureros in bugetul central.

   In cazul Cataloniei, exista o sustinere masiva pentru o autonomie crescuta, dupa ce in 2010 curtea constitutionala a Spaniei, cam la fel de politizata, la vremea aia, cum e asta a noastra acuma, a anulat o serie de articole dintr-un statut de autonomie a Cataloniei votat si aprobat in ambele parlamente (catalan si central) - la initiativa unui partid populist care asigura sefia guvernului la vremea aia. In cazul tinutului secuiesc, la nivelul populatiei, preocuparea pentru autonomie de orice fel e redusa.

   Poate n-a fost musai cea mai fericita idee aia cu declararea independentei din partea lu' Puidgemont, da' daca Spania nu ia masuri, in Catalonia presiunea o sa tot creasca pan-o sa explodeze. In cazul secuilor, si ei si romanii, si din secuime si din restul tarii, sunt expusi acelorasi presiuni, daca explodeaza ceva nu e pe tema autonomiei tinutului secuiesc, ci pe tema coruptiei generalizate si a proastei administrari a tarii la toate nivelele. Parerea mea, cel putin.
 • +2 (6 voturi)    
  Petarda (Miercuri, 25 decembrie 2019, 12:23)

  Eu the first [utilizator]

  Multa lume care se uita foarte superficial la ce se intampla in tara asta o sa se inflameze, si-o sa uite ca de fapt pe moment avem probleme mult mai grave.

  Fara complicitatea PSD, asa o lege n-are cum sa treaca prin parlament. Orice partid care sustine asa o lege e constient ca in felul asta pierde voturile majoritatii.

  Da' nici nu e scopul sa treaca legea asta. Scopul e sa creeze scandal si preocupare, sa dea impresia ca actualul guvern e anti-romanesc, si sa mai aduca putina apa la moara PSD, care acuma se afla teoretic in opozitie. Ca doar nu degeaba alianta dintre PSD si UDMR e veche de cand lumea.
 • 0 (6 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 25 decembrie 2019, 15:50)

  [anonim]Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by