Toți copiii din România, în special cei care provin din familii sărace, ar putea beneficia de un pachet de servicii sociale, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Mai exact, proiectul de lege prevede accesul copiilor la un Pachet Minimal de Servicii - protecție, sănătate și educație - în comunitățile în care trăiesc.

Copii saraciFoto: Wikimedia Commons

Inițiativa introduce noi prevederi în legea asistenței sociale 292/2011 prin care se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil și familie, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supraviețuire, dezvoltare, protecție, precum și la combaterea sărăciei.

Mai exact pachetul minimal de servicii include servicii de bază și de informare în domeniul sănătății, educației și protecției sociale precum: identificarea situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informații, consiliere, însoțire, asistență și monitorizare",se arată în proiectul de lege.

Pachetul a fost testat de UNICEF împreună cu autoritățile centrale și locale în 45 de comunități urbane și rurale din județul Bacău. Astfel toți copiii incluși în programul pilot au acte de identitate și sunt înregistrați la medicul de familie, preșcolarii merg la grădiniță, iar abandonul școlar a scăzut semnificativ.

Inițiativa legislativă aparține președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și este semnată de parlamentari de la toate formațiunile politice. De precizat este că inițiatorii solicită procedura de urgență în acest caz.

"Această inițiativă va aduce împreună toate serviciile de care copiii au nevoie pentru a crește sănătoși alături de familiile lor și de a se dezvolta feriți de orice formă de violență. În plus, este o schimbare de paradigmă: punem accentul pe serviciile de prevenire care sunt mult mai ieftine și benefice pentru copil și familie, dar și pentru întreaga societate. Astfel, în fiecare comunitate, un asistent social, un asistent medical și un consilier școlar vor lucra împreună pentru a identifica și sprijini copiii și familiile lor", susține inițiatorul legii președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Propunerea prevede că finanțarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia "prin intermediul transferurilor acordate pentru bugetele autorităților publice locale cu destinație specială, din bugetele locale și din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile".

În acest caz, Senatul este primă Cameră sesizată iar forul decizional, Camera Deputaților.