Comisia specială parlamentară condusă de deputatul PSD Florin Iordache începe joi să dezbată modificările la Codul penal, cel mai așteptat articol fiind cel privind art. 297 - abuzul în serviciu. Mai multe amendamente au fost depuse la comisie privind acest articol. Nu se regăsesc însă printre aceste propuneri centralizate și unele asumate clar de grupul PSD sau de grupul ALDE, ci doar formulate de deputați PSD în mod singular. Unii dintre aceștia propun un prag de 200.000 lei pentru prejudiciu - Cătălin Rădulescu propune chiar 200 mii euro, alții o redefinire a infracțiunii astfel încât să se refere la o pagubă materială, precum și scăderea pedepsei maxime de la 7 ani la 3 ani.

Florin Iordache si Liviu DragneaFoto: AGERPRES

Fostul ministru al Justiției, autorul OUG 13 prin care se impunea un prag valoric de 200.000 lei, a declarat în repetate rânduri că el va susține o redefinire a abuzului în serviciu și nu impunerea unui prag valoric.

De precizat că președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, în prima instanță, la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru infracțiunea de instigare la abuz în serviciu, prejudicul calculat în dosar fiind de 108.600 lei.

Redăm mai jos o parte dintre propuneri - Vezi aici documentul centralizat (pdf):

UNJR, asociația condusă de judecătoarea Dana Gârbovan, propune un prag la prejudiciu echivalent cu 10 salarii minime pe economie (1950 lei brut - 19500 lei):

"1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă unei persoane fizice sau persoane juridice echivalenta cu minim 10 salarii minime pe economie ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, vatamare care are sau poate avea consecinte de natura nepatrimoniala grave sau deosebit de grave se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică."

Ce propune deputatul UDMR Marton Arpad:

"(1) Fapta funcționarului public care, cu scopul de a obține pentru sine sau pentru soț, rudă sau afin de până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție, refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern, și prin aceasta cauzează o pagubă materială gravă sau o vătămare gravă, certă și efectivă a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, vătămare constatată în mod definitiv prin act al organului competent, dacă fapta nu îndeplinește elementul constitutiv al alte infracțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 2-5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție, prin încălcarea unor dispozițiiexprese dintr-o lege, ordonanța de urgență sau ordonanța de guver, ingradește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnice, limba, religia, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontencioasă sau infecție du HIV/SIDA.

(3) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării, sau adoptării actelor normative."

Deputatul PSD Eugen Neață vrea prag la prejudiciu de 200 mii lei și pedeapsă maximă cu închisoarea de 3 ani:

"(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act prin încălcarea unor dispoziții exprese într-o lege, o ordonanță de urgență sau o ordonanță a Guvernului sau nu îndeplinește un act prevăzut de dispozițiile exprese dintr-o lege, o ordonanță de urgență sau o ordonanță a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă și efectivă a drepturilor sau a intereselor unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute și garantate de legile în vigoare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu ridică pragul la 200 mii euro:

"(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea legii şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 euro unei persoane fizice sau unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică."

Deputatul PSD Laura Moagher propune redefinirea așa încât să fie cauzată o pagubă materială și scăderea pedepsei, până la maxim 3 ani:

"Art.297 se va modifica si va avea urmatorul enunt :

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu , cu stiinta si cu intentie, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea legii şi prin aceasta cauzează o pagubă materială unei persoane fizice sau unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani."

Ce propune Parchetul General:

"(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos, prin încălcarea unei legi sau a altui act normativ care, la data adoptării lui, avea putere de lege, şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

SAU

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos, prin încălcarea unei legi sau a altui act normativ cu putere de lege, şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică."

Cum este în prezent art. 297 din Codul penal:

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.