Proiect PSD: Intervenția fără autorizație asupra monumentelor istorice nu va mai fi infracțiune

de Iulia Rosca     HotNews.ro
Luni, 2 aprilie 2018, 14:35 Actualitate | Politic


Florin Iordache
Foto: cdep.ro
​Mai mulți deputați PSD au depus un proiect de lege prin care elimină din Legea construcțiilor prevederea potrivit căreia realizarea de lucrări de construcții sau consolidare fără autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. În expunerea de motive, semnată de deputații Florin Iordache și Ion Călin, se face referire la "decongestionarea instanțelor", având în vedere că aceste fapte ajung oricum să fie sancționate doar cu amendă "în proporție de 99%", dar și la cazurile de cetățeni care au vrut să își asfalteze un drum și li s-a întocmit dosar penal.

Textul proiectului:

"Litera a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial (…), se abrogă."


Ce prevede art. 24 lit. a) care se abrogă:

"Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) și g), cu excepțiile prevăzute de lege;"

Ce prevede Articolul 3 la care se face referire:

"(1) Construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru:

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice;

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;"

În lege va rămâne astfel doar articolul prin care aceste fapte sunt considerate contravenții, adică:

"Articolul 26

(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a) executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără autorizație a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor menționate la lit. b), c), e) și g), de către investitor și executant;

b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), e) și g), precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor și executant;

c) aprobarea furnizării de utilități urbane, ca urmare a executării de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru construcții noi neautorizate;

d) menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului și/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, o dată cu încheierea lucrărilor de baza;

e^1) neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații, prevăzuți la art. 7^1 alin. (2), la desființarea acestora;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate;

g) neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8)

h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum și emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conțin lista cuprinzând avizele și acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiții, sau eliberarea acestora condiționat de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism sau a oricăror documentații tehnice de definire a scopului solicitării, cu depășirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiționarea furnizării informațiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);

h^1) neemiterea autorizațiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

i) emiterea de autorizații de construire/desființare:– în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizația de construire/desființare;– în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;– în baza unor documentații incomplete sau elaborate în neconcordanță cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conținutului-cadru al documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care nu conțin avizele și acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

j) neorganizarea și neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene și al primăriilor, în unitățile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) și (4), precum și neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții la controlul anterior;l) refuzul nejustificat sau obstrucționarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanților persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);

n) neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții în condițiile prevederilor art. 37 alin. (2).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă după cum urmează:

– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
– de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);
– de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) și e^1);
– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) și i);
– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) și k);
– de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) și n);
– de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g)."

Cum motivează inițiatorii acest proiect:

"Întrucât pe rolul instanțelor de judecată se află câteva mii de dosare care privesc executarea unor lucrări fără autorizație, dar în proporție de 99% se sancționează cu o simplă amendă, considerăm că o asemenea inițiativă are atât rolul de a decongestiona activitatea instanțelor, cât și acela de a nu mai fi nevoie ca pentru fiecare autorizație care a expirat câteva zile, funcționarii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, să sa nu mai fie nevoiți să depună plângeri penale.

Concret, pe rolul instanțelor se află dosare pentru următaorele situații: a) a expirat de câteva zile o autorizație de construcție care avea ca termen doi ani și, pentru că lucrările au continuat, autoritălor locale sau persoanelor fizice le sunt deschise dosare penale, în condițiile în care se cunoaște că termenul de aprobare a unei noi autorizații durează, în cel mai bun caz, 30 de izle, dar în practică s-a demonstrat că poate dura și câteva luni, " susțin inițiatorii, în expunerea de motive.

"În același timp, se cunoaște faptul că o autorizație de construire se poate elibera doar după expirare, lucru care duce automat la sistarea unor lucrări de anvengură, în anumite cazuri fiind vorba despre lucrări ale autorităților publice locale, cu finanțare europeană, ceea ce provoacă întârzieri pentru finalizarea lucrărilor", mai spun ei.

Inițiatorii fac referire și la cazuri prezentate în presă de "persoane care au strâns bani pentru asfaltarea sau pietruirea unui drum care nu era prins în niciun proiect de asfaltare al autorităților locale și acestor cetățeni, care nu doreau decât îmbunătățirea condițiilor de trai, li s-au deschis dosare penale".

Un alt aspect semnalat de inițiatori este cel al "zecilor de construcții monument din întreaga țară" care se "prăbușesc lunar, iar proprietarii nu pot face nici măcar îmbunătățiri la fațade". Proprietarilor care au făcut "reparații de urgență" li s-a întocmit dosar penal, spun aceștia, susținând ca au fost luni în care comisia de resort din cadrul Ministerului Culturii nu a funcționat și nu a emis autorizații.

Proiectul este la Senat și urmează să intre in procedură legislativă. Camera Deputaților este decizională.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

8061 vizualizari

 • +23 (23 voturi)    
  ce misto! (Luni, 2 aprilie 2018, 14:40)

  nesuferitu [utilizator]

  inteleg din ''expunerea de motive'' ca un drum neasfaltat din Iasi, de exemplu, a fost pana acum ''monument istoric'' si d'aia nu l-a asfaltat nimeni! de frica puscariei/amenzii.
  • +16 (16 voturi)    
   înțelegere cu UDMR (Luni, 2 aprilie 2018, 15:08)

   Cheie primara [utilizator] i-a raspuns lui nesuferitu

   Totul se plătește pe lumea asta.
   • +12 (12 voturi)    
    Sediul istoric din Kiseleff zece (Luni, 2 aprilie 2018, 15:34)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui Cheie primara

    Poate fi mascarit cu graffiti fara sa faci puscarie! E bine de stiut!
  • +6 (6 voturi)    
   ce misto (Luni, 2 aprilie 2018, 15:29)

   insist pana la capat [utilizator] i-a raspuns lui nesuferitu

   ca se joaca ciumetii astia cu legile neconstitutionale!

   poate primesc un nou croseu de la Iohannis cand le va trimite la CCR, iar slugile lor de-acolo vor admite sesizarea Presedintelui, asa cum o vor face si in cazul sesizarii impotriva legii privind statutul functionarului public parlamentar, pe care au amanat-o pentru 19 aprilie!

   Anul acesta avem deja scorul 4-0 pentru Presedintele Romaniei in meciul sau cu Parlamentul (patru legi contestate si toate respinse de CCR) si in curand va fi 5-0!
  • +8 (8 voturi)    
   PSD vrea sa fure niste cladiri istorice (Luni, 2 aprilie 2018, 16:13)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui nesuferitu

   si sa le vanda, sa faca Dragnea bani de excursii in Brazilia cu secretara lui cu 30 de ani mai tanara
  • +8 (8 voturi)    
   Traducere: darami cladirea monument si faci bloc (Luni, 2 aprilie 2018, 16:58)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui nesuferitu

   in Bucuresti sunt multe cladiri monument ca nu pot fi daramate fara autorizatii speciale...

   PSD rezolva si problema asta!

   vrea Negoita sa construiasca 10 blocuri in centrul istoric? No problem.. schimbam legea si daramam cladirile istorice, Firea Pandele da autorizatie - case closed
 • +19 (19 voturi)    
  Iordache (Luni, 2 aprilie 2018, 14:46)

  Adran [utilizator]

  ai grija sa nu te ajunga blestemele poporului in timp ce de imbuibi. si daca nu te ajung aici... sigur te ajung pe lumea cealalta. asa ca ai grija
  • +8 (8 voturi)    
   Oricum (Luni, 2 aprilie 2018, 15:54)

   Ochii_pe_voi [utilizator] i-a raspuns lui Adran

   numele acestei secaturi va ramane in istorie ca unul din marii TICALOSI - impreuna cu Toader Nicolae si celelalte scursuri pesediste
  • +1 (3 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Luni, 2 aprilie 2018, 20:25)

   [anonim] i-a raspuns lui Adran

 • +20 (20 voturi)    
  mda... (Luni, 2 aprilie 2018, 14:48)

  liviu_ [utilizator]

  padurile se pot taia in voie,
  monumentele istorice se pot distruge in voie...

  astia nu se mai satura de furat!

  astept pesedeii sa vad ce scuze le gasesc...

  probabil o sa inceapa cu "pai oricum erau niste epave, foarte bine ca le darama" ca na... atat ii duce capu... nu putem spera la mai mult!
 • +24 (24 voturi)    
  Foarte bine! (Luni, 2 aprilie 2018, 14:50)

  imi_pasa_de_romania [utilizator]

  Legalizati infractiunile! Fara numar!
 • +17 (17 voturi)    
  Pai da ! (Luni, 2 aprilie 2018, 14:56)

  si_mort_va_vad [utilizator]

  Sa vezi acuma gratare P$D-isto -manelistice la
  Masa Tacerii !!!
 • +20 (20 voturi)    
  a (Luni, 2 aprilie 2018, 14:59)

  adrian67 [utilizator]

  La ce sa te astepti de la unul cu fata lui Iordache? Au ajuns toate gunoaiele sa faca legi. Tu bai Ciordache, in mod normal trebuia sa fii somer la Caracal, nu in parlament.
  • +7 (7 voturi)    
   Da (Luni, 2 aprilie 2018, 18:42)

   Lake123 [utilizator] i-a raspuns lui adrian67

   Absolut de acord. Ăștia nu prea mai au e unde fura
   și-și fac loc și aici.
  • +4 (4 voturi)    
   Individul asta malefic din Caracal, (Marţi, 3 aprilie 2018, 8:54)

   Rescator [utilizator] i-a raspuns lui adrian67

   cazut zilnic din celebra caruta cu "inteligenti" este un
   blestem pentru Romania.El si gasca lui de mafioti
   rosii produc in fiecare zi cate o tampenie,ne tin
   ocupati ca sa nu bagam de seama transformarea
   rapida a tarii intr-o gubernie sovietica.Cum am putea
   sa-i oprim!?
 • +17 (17 voturi)    
  Nu mai stiu ce sa mai distruga si sa mai fure (Luni, 2 aprilie 2018, 15:05)

  Zimbru [utilizator]

  Dupa proiectul de distrugere a padurilor virgine si a parcurilor nationale acum se doreste si distrugerea patrimoniului arhitectural astfel incat sa nu mai ramanem cu nimic.
  • +9 (9 voturi)    
   DUamna Gabi va vrea astfel sa Voluntarizeze (Luni, 2 aprilie 2018, 15:36)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui Zimbru

   Bucurestiul Fara Ordinul Arhitectulor!
 • +13 (13 voturi)    
  Dementa PSDista! (Luni, 2 aprilie 2018, 15:19)

  EuSiCuMine [utilizator]

  Oare individul asta Iordache si cocina de partid din care provine a avut vreodata vreo initiativa legislativa netoxica?
  Vad ca si PNL pune umarul prin Florin Roman! Bravo!
  Adica sa distrigem si patromoniul dupa cum vor toti nenorocitii. Dam o amenda si facem ce vrem! Distrugeri contra cost! Dai banul si faci ce vrea muschiul tau!
 • +4 (4 voturi)    
  Stie cineva... (Luni, 2 aprilie 2018, 15:29)

  Costello [utilizator]

  ... de unde a fost scos acest jolly joker al legislatiei noastre?! Vai de mama lui!!!!!
 • +10 (10 voturi)    
  Daca Dragnea este lasat sa continue edificarea (Luni, 2 aprilie 2018, 15:45)

  Susufler0 [utilizator]

  Planetei Maimutelor pe teritoriul Romaniei, printre alte grozavii e foarte posibil ca in viitorul apropiat, aceia aterizati in ea, in drum spre centrul capitalei, sa treaca, in pe langa cine stie ce mandrete de mall denumit "Arcul de Triumf" !

  PS. Dar stiti ce ? Parca tot e mai bine asa, decat sa-l vedem pe jumatate in ruina si acoperit de pamant , praf si buruieni precum Statuia Libertatii, nu + ;))))
 • +5 (5 voturi)    
  Vomit (Luni, 2 aprilie 2018, 15:53)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Mi-e greata de acesti TICALOSI - hoti, cori[ti, scursuri...
 • +7 (7 voturi)    
  Depinde pentru cine e monumentul (Luni, 2 aprilie 2018, 16:00)

  D.M.A.Gogu [utilizator]

  Stai sa vezi cand se vor ridica monumente pentru intaiul teleorbarbat al tarii si ai sai... atunci va deveni infractiune pana si doar privitul stramb la acele monumente.
 • +7 (7 voturi)    
  e pentru (Luni, 2 aprilie 2018, 16:22)

  brianduffy [utilizator]

  Rosia Montana, cu dedicatie...ce ticalosi
 • +1 (1 vot)    
  Chiar daca e tot amendă... (Luni, 2 aprilie 2018, 23:19)

  coco04 [utilizator]

  amenda penală atrage cazier penal și reabilitare abia peste 3 ani.Nu e același lucru cu amenda civilă.Apoi o noua infractiune in timpul celor 3 ani atrage pedeapsa cu executare.
 • +4 (4 voturi)    
  linistea zambitoare (Marţi, 3 aprilie 2018, 8:50)

  clencix [utilizator]

  Poza spune totul. Sa te ferești de binele pe care prostia ti-l face cu forța.
 • +1 (1 vot)    
  vax (Marţi, 3 aprilie 2018, 14:21)

  Ilidia [utilizator]

  Nu pe cel care-si pietruieste trotuarul din fata casei il apara Ciordache ci pe rechinii imobiliari. Stiu un caz de amenda dat cuiva pentru ca a pietruit trotuarul din fata unui local, trotuar care era intr-un hal fara de hal.
 • 0 (0 voturi)    
  halal (Joi, 5 aprilie 2018, 19:41)

  russian-witch [utilizator]

  In Franta patrimoniul face bani. Luvrul e o masina de facut bani, asa sa va imaginati ca la nivel EU italienii fac cei mai putin bani din turism cultural. Cati bani face Spania din turism cultural, cat Franta, cat altii mai tari in facut bani decat astia, daca astia fac cel mai putin. Asta in EU. Sa nu mai punem ce fac turcii care-s cu un piciorus/degetel peste Bosfor, si deh, nu-s UE. Numai copacii nostri oligofreni din Cotroceni si Victoria, numai zahareii trahanache si catavencii nostri nu au inteles asta. Doar ai nostri si ISIS distrug monumente. Cu adevarat caragialesc este faptul ca ai nostri o fac de bunavoie. Macar la aialalti cica-i de musai!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by