Parlamentarii PNL, impreuna cu cei de la USR si PMP, au depus vineri la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstutionalitate privind legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante, adoptata joi de Parlament. PNL anuntase de joi ca vor contesta legea, acuzand faptul ca se incalca art. 115 din Constitutie, care prevede ca domeniul legilor organice nu pot face obiectul abilitarii, asa cum se intampla in cazul legii adoptate joi.

"Proiectul depaseste limitele stabilite de Constitutie prevazute la articolul 115, alineatul 1, referitoare la domeniul legilor organice care nu pot face obiectul legii de abilitare a Guvernului. Cu aceasta ocazie, atragem atentia asupra incercarii de dezinformare a liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la o presupusa 'blocare a activitatii' Guvernului generata de acest demers al PNL. In realitate, Liviu Dragnea se foloseste de confuzia facuta deseori in spatiul public intre ordonantele simple si ordonantele de urgenta. Guvernul Dragnea ¬ Grindeanu nu este impiedicat cu nimic sa-si puna in opera initiativele dorite prin intermediul ordonantelor de urgenta, pana la solutionarea sesizarii de catre CCR. Nu ne indoim de faptul ca actualul Guvern va folosi acest instrument si va da dovada de vointa politica in acest sens" se arata in comunicatul transmis de PNL.

Redam textul sesizarii

Domnului Valer DORNEANU,

Presedintele Curtii Constitutionale

Stimate domnule Presedinte,

In temeiul art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin. (1) din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, parlamentarii enumerati in tabelul anexat formuleaza prezenta

SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE

cu privire la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante (PL-x nr. 1/2017), adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din data de 5.01.2014.

Situatia de fapt

Biroul permanent al Camerei Deputatilor a fost sesizat in data de 05.01.2017 asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante PL-x nr. 1/2017, adoptat de Senat in 05.01.2017, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei. Consiliul Legislativ, in 4.01.2017, a avizat favorabil aceasta initiativa legislativa, cu observatii si propuneri.

La solicitarea Guvernului, a fost aprobata procedura de urgenta solicitata pentru adoptarea acestui proiect de lege care, in raport cu obiectul si continutul sau, face parte din categoria legilor ordinare.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege il reprezinta abilitarea Guvernului de a emite ordonante in perioada cuprinsa intre data incheierii primei sesiuni parlamentare ordinare a anului 2017 si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2017. Potrivit prevederilor art.115 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, abilitarea Guvernului se face doar pentru domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Proiectul de lege stabileste urmatoarele domenii de reglementare pentru care se solicita abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, si anume: Finante Publice si Economie; Administratie Publica si Dezvoltare Regionala; Sanatate, Munca si Protectie Sociala; Fonduri Europene; Educatie si Cercetare; Agricultura si Dezvoltare Rurala; Turism; Antreprenoriat si Mediul de Afaceri; Mediu; Comunicatii si Societatea Informationala; Prorogarea sau Modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege.

Proiectul de lege prevede ca ordonantele emise de Guvern sa fie supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2017. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Proiectul de lege a fost trimis Comisiei juridice, de disciplina si imunitati cu termen de depunere a amendamentelor 5 ianuarie 2017 si cu termen de depunere a raportului 5 ianuarie 2017.

In data de 5 ianuarie 2017, Comisia juridica, de disciplina si imunitati a transmis raportul de adoptare cu amendamente asupra acestui proiect de lege, in aceeasi zi fiind si inscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor.

In data de 5 ianuarie 2017 Comisia juridica, de disciplina si imunitati a transmis raportul suplimentar asupra acestei initiative legislative, iar in sedinta plenului, din aceeasi zi, Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante PL-x nr. 1/2017 a fost adoptat in conformitate cu prevederile art. 76, alin. (2) din Constitutia Romaniei, coroborat cu art. 129, alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor.

Motive de neconstitutionalitate

Motive extrinseci

Au fost incalcate prevederile regulamentare referitoare la respectarea termenului de depunere a amendamentelor, in sensul ca termenul prevazut de articolul 65, alin. (4), si anume "Deputatii care nu fac parte din comisia sesizata in fond, precum si Guvernul vor putea depune amendamente intr-un termen ce nu poate fi mai mic de jumatate din termenul pe care comisia sesizata in fond il are pentru predarea raportului de la anuntarea in plenul Camerei a proiectului de lege sau a propunerii legislative" nu este un termen de recomandare, ci este un termen imperativ de la care nu se poate deroga.

Prin incalcarea acestei dispozitii deputatii au fost in imposibilitatea de a formula amendamente la Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante (Plx. Nr. 1/2017).

Motive intrinseci

I. Incalcarea principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat

Dispozitiile art. 1, alin. 4 din Constitutia Romaniei dispune: ¬Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale.

Statul de drept asigura suprematia Constitutiei, corelarea legilor si tuturor actelor normative cu aceasta, existenta regimului de separatie a puterilor publice, care trebuie sa actioneze in limitele legii, si anume in limitele unei legi ce exprima vointa generala. De aceea, una dintre conditiile realizarii acestor obiective fundamentale ale statului o constituie buna functionare a autoritatilor publice, cu respectarea principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat.

Acest principiu din legea fundamentala este incalcat pentru ca Guvernul primeste competente aparent egale cu puterea legislativa. Tocmai aceasta caracteristica a delegarii prevazuta de articolul 115, alin. (1)-(3) din Constitutia Romaniei necesita o examinare atenta din punct de vedere al respectarii principiilor statului de drept si al pluralismului.

II. Legea privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante nu are un caracter concis, sobru, clar si precis, care sa excluda orice echivoc.

Legea cuprinde norme imprecise, cu caracter general, care nu stabilesc cu exactitate masurile legislative delegate.

O astfel de reglementare este in contradictie totala cu normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative cuprinse in Legea 24/2000.

Dispozitiilor art. 36, alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative prevad ca actele normative trebuie redactate intr-un limbaj si stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar si precis, care sa excluda orice echivoc, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale si de ortografie.

Apreciem ca prevederile criticate nu respecta exigentele constitutionale referitoare la calitatea legii, respectiv nu intrunesc conditiile de claritate, precizie, previzibilitate si accesibilitate, fiind contrare dispozitiilor art.1 alin. 5 din Constitutie.

O lege indeplineste conditiile calitative impuse atat de Constitutie, cat si de Conventie, numai daca norma este enuntata cu suficienta precizie pentru a permite destinatarului sa isi adapteze conduita in functie de aceasta.

In acest context, apreciem ca orice act normativ trebuie sa indeplineasca anumite conditii calitative, printre acestea numarandu-se previzibilitatea, ceea ce presupune ca acesta trebuie sa fie suficient de precis si clar pentru a putea fi aplicat (a se vedea, in acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, sau Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012).

In acelasi sens, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca legea trebuie, intr-adevar, sa fie accesibila si previzibila in ceea ce priveste efectele sale. Pentru ca legea sa satisfaca cerinta de previzibilitate, ea trebuie sa precizeze cu suficienta claritate intinderea si modalitatile de exercitare a puterii de apreciere a autoritatilor in domeniul respectiv, tinand cont de scopul legitim urmarit (a se vedea Hotararea din 4 mai 2000, pronuntata in Cauza Rotaru impotriva Romaniei, paragraful 52, si Hotararea din 25 ianuarie 2007, pronuntata in Cauza Sissanis impotriva Romaniei, paragraful 66).

Apreciem ca atributiile de reglementare pentru care se solicita abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare apar ca fiind lipsite de claritate, precizie si previzibilitate, nepermitand Guvernului sa inteleaga care sunt in concret acestea.

Referitor la cerintele de claritate, precizie si previzibilitate, instanta de contencios constitutional a statuat, in mod repetat, in jurisprudenta sa, obligatia legiuitorului de a edicta norme clare, precise si previzibile.

Or, in aceste conditii, destinatarul normei nu isi poate ordona conduita in raport cu o norma care nu respecta conditiile de calitate ale legii.

Existenta unor norme imprecise, care nu permit identificarea exacta a intentiilor initiatorului este de natura a conduce la incalcarea principiului securitatii juridice. Printr-o astfel de lege de abilitare se evita dezbaterea parlamentara cu privire la necesitatea solutiilor preconizate prin adoptarea ordonantelor, organul reprezentativ suprem al poporului roman fiind evitat. Principiul ¬majoritatea decide, opozitia se exprima¬ isi pierde substanta atat timp cat mandatul primit de Guvern este vag. Practic nu se exercita niciun fel de control parlamentar anterior adoptarii ordonantelor respective, acestea nefiind redactate si inregistrate la Parlament odata cu Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Delegarea competentei legislative presupune identificarea exacta a atributiilor Guvernului, pentru ca, altfel, posibilitatea acestuia de a alege in mod discretionar interventiile legislative (de exemplu, in cazul capitolului XI ¬prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege¬) ar echivala cu transformarea Guvernului in autoritate legiuitoare, concurenta cu Parlamentul.

III. Interdictia reglementarii de catre Guvern in domeniul legii organice prin ordonante ale Guvernului adoptate in baza unei legi speciale de abilitare.

In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a statuat interdictia reglementarii de catre Guvern in domeniul legii organice prin ordonante ale Guvernului adoptate in baza unei legi speciale de abilitare.

Aceasta interdictie decurge direct din textul art. 115, alin. (1) din Constitutie.

Domeniile care fac obiectul de reglementare al unor legi organice si care se regasesc in cuprinsul Legii privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante sunt urmatoarele:

a) Articolul 1, pct. II - ADMINISTRATIE PUBLICA SI DEZVOLTARE REGIONALA, poz. 1:

1. ¬masuri privind organizarea si functionarea institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale, pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniu¬.

Norma criticata este neclara, deoarece nu face distinctia intre autoritatile publice centrale care formeaza administratia publica de specialitate si autoritatile administrative autonome. Pe cale de consecinta, exista posibilitatea ca guvernul sa procedeze la modificarea unor reglementari legale cu caracter organic privind autoritatile administrative autonome, actiunea care ar incalca dispozitiile art. 117, alin. (3) din Constitutie.

b) articolul 1, SANATATE; MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, pct. III, pozitiile 1 si 3:

1. ¬modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si reglementarea unor masuri privind comisiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

3. masuri privind cresterea calitatii vietii pensionarilor;¬

Referirea expresa la Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare certifica incalcarea dispozitiilor legale referitoare la interdictia de a se legifera in domeniul legilor organice, fapt subliniat si de Consiliul Legislativ, prin punctul 4 din avizul nr.1/2017.

b) articolul 1, pct. V, EDUCATIE SI CERCETARE, pozitiile 1, 2 si 3:

¬1. reglementarea unor masuri pentru invatamantul preuniversitar;

2. reglementari in domeniul cercetarii stiintifice si invatamantului superior;

3. reglementari privind asigurarea calitatii in invatamantul superior si pentru stimularea si incurajarea studentilor.¬

Conform art. 73 alin. (3) lit. n) din Constitutie sunt de domeniul legii organice actele normative privind ¬organizarea generala a invatamantului¬.

In concluzie, fata de cele prezentate mai sus, opinam ca sunt incalcate dispozitiile art. 115, alin. (1) din Constitutia Romaniei.

In drept, ne intemeiem sesizarea pe dispozitiile art.1 alin.(4), si art.115, alin.(1) din Constitutia Romaniei, cat si pe dispozitiile art. 15, alin (1) si (2) din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Ca atare, fata de cele invederate, solicitam Onoratei Curti sa constate ca Legea privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonante ( PL-x nr. 1/2017), adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 5 ianuarie 2017, este NECONSTITUTIONALA.