Senatul a adoptat proiectul de lege privind votul prin corespondenta elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta si asumat de Comisia parlamentara speciala de Cod electoral. Acesta ajunge marti la Camera Deputatilor, camera decizionala, unde are termen pentru amendamente pana lunea viitoare. Legea se refera doar la romanii care au domiciliul sau resedinta in afara tarii, presupune o perioada de preinregistrare si se aplica in cazul alegerilor parlamentare, prezidentiale si europarlamentare.

Legea a fost votata cu 117 voturi pentru si 10 impotriva.

Astfel, miercurea viitoare legea ar putea fi adoptata si trimisa spre promulgare.

Dupa o serie de tergiversari si conflicte intre PSD si PNL, care se acuzau reciproc de lipsa de vointa politica, si dupa ce PNL a renuntat la presedintia Comisiei de cod electoral care a fost asumata de PSD prin deputatul Gabriel Vlase, acest proiect a luat viteza in procedura legislativa, iar ambele partide isi adjudeca respectarea acestui angajament.

Pe de alta parte UDMR este nemultumit de acest proiect. De atlfel, senatorii UDMR au fost cei care au votat impotriva. Tot impotriva s-a declarat si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

Textul a fost elaborat aproape de pe o zi pe alta de catre Autoritatea Electorala Permanenta si asumat de comisie, membrii acesteia fiind si initiatorii.

Citeste mai multe aici

Fragmente din acest proiect:

"Acest proiect reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României și la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

În sensul prezentului titlu, prin alegător se înţelege cetăţeanul român cu drept de vot, având domiciliul sau reședința în străinătate, conform legii.

Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondenţă numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct şi liber exprimat al votului, conform legii.

Alegătorul îşi poate exercita dreptul de vot prin corespondenţă o singură dată la fiecare tur de scrutin.

Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute de art. 10 alin. (1), nu își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secţiei de votare.

Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să-şi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României și la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European se poate înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, după cum urmează:

a) prin cerere scrisă, datată şi semnată depusă personal sau transmisă prin poştă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă, la care anexează o copie a oricărui înscris oficial emis de către statul străin din care rezultă adresa de domiciliu sau reședință unde locuieşte, precum şi o copie a actului de identitate;

b) prin intermediul formularului electronic pus la dispoziţie on-line de către Autoritatea Electorală Permanentă la care anexează câte o copie, în format electronic, o fotografie sau imagine a actului de identitate, a oricărui înscris oficial emis de către statul străin din care rezultă adresa de domiciliu sau reședință unde locuieşte, precum şi a unei cereri scrise, semnate şi datate.

Perioadele de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență sunt următoarele:

a) la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, între data de 1 martie a anului în care au loc alegeri parlamentare generale la termen şi data de 30 iunie a aceluiaşi an;

b) la alegerile pentru Președintele României, între data de 1 martie a anului în care au loc alegeri pentru Preşedintele României la termen şi data de 30 iunie a aceluiaşi an;

c) la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, între data de 30 noiembrie a anului anterior anului în care au loc alegerile pentru Parlamentul European şi data de 1 februarie a anului în care au loc alegerile pentru Parlamentul European.

În cel mult 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art. 4 alin. (5), misiunile diplomatice și oficiile consulare, prin persoanele autorizate conform legii, asigură verificarea datelor furnizate de către alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform art. 4 alin. (1) lit. a), precum şi înscrierea în Registrul electoral a opţiunii acestuia pentru votul prin corespondenţă.

În cel mult 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute la art. 4 alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă, prin persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui, asigură verificarea datelor furnizate de către alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform art. 4 alin. (1) lit. b), precum şi înscrierea în Registrul electoral a opţiunii acestuia pentru votul prin corespondenţă.

Verificarea datelor furnizate de către alegător conform art. 4, se realizează prin compararea acestora cu datele existente deja în Registrul electoral.

După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), alegătorul are dreptul să verifice online înscrierea sa în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.

În termen de 5 zile de la data începerii perioadei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte şi tipăreşte listele electorale din străinătate pentru votul prin corespondență, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral. Acestea cuprind alegătorii, ordonaţi alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reședință din străinătate.

Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale din străinătate pentru votul prin corespondență la dispoziția biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sau a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în termen de 5 zile de la data constituirii acestuia.

În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale pentru votul prin corespondenţă la dispoziția Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A..

Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute de art. 10 alin. (1), nu figurează în listele electorale permanente.

Se înfiinţează câte un birou electoral pentru votul prin corespondenţă pentru fiecare 10.000 de alegători. În situaţia în care în străinătate, au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de 10.000 de alegători se înfiinţează un singur birou electoral pentru votul prin corespondenţă.

Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:

a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;

b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz;

c) certificatul de alegător;

d) instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot.

În cazul alegerilor pentru Preşedintele României, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) – c) sunt transmise în câte două exemplare, de culori diferite.

Plicul exterior este autoadresat, este prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia.

Pe plicul exterior sunt imprimate numele şi prenumele alegătorului, adresa de corespondenţă a alegătorului, adresa biroului electoral competent, conform prezentului titlu, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.

Confecţionarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi transmiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă către alegători sunt asigurate de către Compania Naţională „Poşta Română” S.A..

Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă sunt introduse într-un alt plic şi transmise, cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu sau reşedinţă a alegătorului indicată în lista electorală pentru votul prin corespondenţă, pusă la dispoziţie de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Confecţionarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi transmiterea acestora se desfăşoară sub supravegherea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sau a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz.

Buletinul de vot prin corespondenţă constă dintr-o singură foaie care conţine un singur candidat sau listă de candidaţi, după caz.

Misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate ale României asigură imprimarea de buletine de vot prin corespondenţă cuprinzând toţi candidaţii la scrutinul respectiv, precum şi punerea liberă şi gratuită a acestora la dispoziţia alegătorilor, în spaţiile accesibile publicului din sediile proprii.

Alegătorul introduce buletinul de vot ce conţine opţiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează.

Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală.

Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz.

Compania Naţională „Poşta Română” S.A. asigură predarea plicurilor exterioare sigilate conform alin. (3), pe bază de borderou de predare-primire, biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării sau biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz.

Plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) sunt anulate fără a mai fi desigilate."