Presedintele interimar al PSD, deputatul Liviu Dragnea, a depus la Senat un proiect de lege ce prevede ca defaimarea sociala sa fie sanctionata cu amenda de la 1000 la 30.000 lei, daca vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2000 la 60.000 lei, daca vizeaza un grup social, informeaza Mediafax.

Liviu DragneaFoto: AGERPRES

Potrivit proiectului de lege depus de social-democratul Liviu Dragnea, prin defaimarea sociala se intelege fapta sau afirmatia prin care o persoana este pusa in situatie de inferioritate pe temeiul apartenentei sale la o categorie de persoane "care se disting din punct de vedere social prin una sau mai multe trasaturi de gen, varsta, rasa, religie, origine etnica, limba materna, traditii culturale, apartenenta politica, orientare sexuala, origine sociala, dizabilitati, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SISA".

Initiativa legislativa vizeaza infiintarea unui departament special in cadrul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, dar si obligatia ca radioul si televiziunea publica sa includa programe de promovare a tolerantei, profesorii sa urmeze cursuri pe aceasta tema, iar unitatile de invatamant sa adopte un "plan anual pentru implementarea actiunilor privind combaterea discriminarii".

Legea privind promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup, depusa la Senat de presedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, prevede ca defaimarea sociala constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 30.000, daca vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda de la 2000 la 60.000 lei, daca vizeaza un grup social.

Persoana care se considera vizata de defaimarea sociala poate formula, in fata instantei de judecata, o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare defaimarii sau anularea situatiei create prin discriminare, in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei sau "de la data la care persoana interesata putea sa ia cunostinta de savarsirea ei", arata initiativa legislativa.

In fata instantei, persoana care se considera vizata de defaimare sociala are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei defaimari sociale directe sau indrecte, putand sa invoce orice mijloc de proba, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice.

Initiatorul arata in expunerea de motive ca "propunerea legislativa are drept scop crearea unor mecanisme de promovare a valorilor privind demnitatea umana si toleranta fata de diferentele de grup", fiind vizate trei domenii in care se pot dezvolta aceste mecanisme de promovare: educatia, mass-media si activitatea functionarilor din administratia publica locala si centrala.

Initiativa legislativa prevede ca Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuzune sa includa in grila de programe emisiuni pentru promovarea tolerantei fata de diferentele de grup, ce vor reprezenta minim 1% din totalul timpului de emisie, al fiecarui post de televiziune sau de radio pe care il au in administrare.

Liviu Dragnea propune, in proiectul de lege depus la Senat, ca masterul didactic pentru formarea initiala in vederea ocuparii functiilor didactice din invatamantul preuniversitar sa cuprinda cel putin un curs obligatoriu privind principiile pentru promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup prin activittea educationala si regulile de solutionare a cazurilor de discriminare, iar fisa de evaluare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar sa includa cel putin un criteriu de performanta privind promovarea demnitatii umane si a tolerantei in activitatea didactica.

De asemenea, programa de examen pentru cadrele didactice titulare ar urma sa includa, daca legea va fi adoptata, insusirea cunostintelor despre legislatia privind combaterea discriminarii si promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup.

Unitatile de invatamant vor fi obligate sa adopte un plan anual pentru implementarea actiunilor privind combaterea discriminarii si promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup, iar manualele scolare si materialele didactice aprobate de MECS vor urma sa fie avizate in prealabil de Departamnetul pentru Promovarea Demnitatii Umane si Tolerantei, a carui infiintare este prevazuta in proiectul de lege depus la Senat

Inspectoratele scolare judetene si Insepctoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor organiza anual pentru cadrele didactice cel putin un curs in domeniul drepturilor omnului si promovarii tolerantei fata de diferentele de rup.

Documentul citat, mai prevede ca Guvernul Romaniei sa prezinte cel putin o data pe an o analiza a stadiului implementarii masurilor privind promovarea drepturilor omului, demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup la nivelul administratiei publice.

Concursurile pentru ocuparea functiilor publice vacante vor include, de asemenea, evaluarea insusirii cunostintelor in domneiul legislatiei privind demnitatea umana, combaterea discriminarii, egalitatea de sanse si promovarea tolerantei fata de diferentele de grup, iar evaluarea performantelor individuale ale functionarilor publici, va contine, pe langa criteriile generale de performanta, cel putin un criteriu privind promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup.

Potrivit documentului citat Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor si insarcinate anual cu elaborarea unui plan privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminarii si promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup si nivelul administratiei publice locale.

Initiativa legislativa vizeaza nu numai institutiile publice, asftel, orice angajator cu cel putin 50 de angajati va include in Regulamentul de organizare si functionare un set de reguli privind respectarea drepturilor omului, combaterea discriminarii si promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup.

In cadrul Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii se va infiinta Departamentul pentru Promovarea Demnitatii Umane si Tolerantei, condus de vicepresedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, care va elabora si actualiza anual Ghidurile de bune practici pentru promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup, pentru functionarii publici, mass-media, cadre didactice, va elabora si gestiona programele si instructajele specifice in domeniul drepturilor omului si tolerantei fata de diferentele de grup la nivelul personalului din administratia publica, Politie, Armata si structurile deconcentrate ale ministerelor si va constata si notifica institutiile publice cu atributii in domeniu care nu isi duc la indeplinire atributiile stabilite prin legea propusa.

In randul atributiilor Departamentului pentru Promovarea Demnitatii Umane si Tolerantei se mai numara si acordarea de diplome si distinctii anuale institutiilor mass-media care s-au remarcat prin promovarea demnitatii umane si tolerantei fata de diferentele de grup, precum si avizarea planurilor, proiectelor si politicilor publice propuse de alte autoritati publice in domeniul promovarii demnitatii umane si tolerantei fata de grup.

Cat priveste impactul asupra bugetului de stat a legii propuse, in expunerea de motive, Liviu Dragnea sustine ca finantarea Departamentului pentru Promovarea Demnitatii Umane si Tolerantei pentru o perioada de 5 ani se ridica la 2.993.060, suma care include finantarea a 10 posturi in cadrul departamentului, chirie, cheltuieli cu mobilier, birotica si echipamente.

Potrivit initiativei legislative, "toleranta este garantata pentru orice grup social, in conditiile in care nu aduce atingere drepturilor si liberatilor fundamentale prevazute in Constitutia Romaniei".

Initiatorul precizeaza, insa, ca prevederea nu este aplicabila in cazul actiunilor care contravin legii, ordinii publice si bunelor moravuri, sprijina sau finanteaza terorismul, submineaza siguranta nationala, urmaresc sau incurajeaza segregarea sociala, pun in periocol caracterul unitar al statului roman, sanatatea publica sau incalca drepturile si libertatile celorlalte persoane care nu apartin grupului social.

Dragnea mai arata in expunerea de motive ca, "in cazul adoptarii propunerii legislative, Romania ar fi primul stat membru al UE care ar promova acest model proactiv pentru asimilarea la nivelul societatii romanesti a principiilor si a valorilor privind demnitatea umana si toleranta fata de diferente dintre grupurile sociale".