Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta starii de incompatibilitate in cazul a doi alesi locali din Constanta, membri PSD: Debebal Fagadau, viceprimarul municipiului Constanta si Nicolae Cristinel Dragomir (vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta), care au exercitat simultan mai multe functii si calitati.

Astfel, Fagadau s-a aflat s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 25 februarie 2009 - 27 iulie 2012, intrucat a detinut, simultan, functia de Viceprimar al Municipiului Constanta, Jud. Constanta, si calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Constanta in Adunarea Generala a Actionarilor in cadrul S.C. RAJA S.A. Astfel, FAGADAU DECEBAL nu a respectat dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit carora "functia de viceprimar [...] este incompatibila cu [...] functia de reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local [...]".

In cazul lui Dragomir, acesta L s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 23 iunie 2008 - 15 ianuarie 2010, intrucat a detinut, simultan, functia de Vicepresedinte al Consiliului Judetean Constanta si calitatea de administrator la S.C. CAZARE LA MARE S.R.L. nerespectand dispoztiile aceleiasi prevederi legale.

ANI aminteste faptul ca persoana fata de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului.