Traian Basescu a sesizat la Curtea Constitutionala Legea Referendumului, care reduce pragul de prezenta la 30%

de I.R.     HotNews.ro
Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 12:26 Actualitate | Politic


Presedintele Traian Basescu a trimis sambata dimineata o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea legii referendumului presedintelui Curtii Constitutionale, informeaza Administratia Prezidentiala.

Camera Deputatilor a adoptat pe 10 septembrie Legea referendumului care reduce pragul de prezenta la 30%, respingand solicitarea de reexaminare a sefului statului, care cerea mentinerea acestuia la 50%.

Potrivit sesizarii, "stipularea unui cvorum de participare la referendum de cel putin 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente incalca prevederile Art. 2 alin. (1) din Constitutie deoarece premisa unei manifestari democratice a suveranitatii prin intermediul poporului se poate asigura doar prin participarea la referendum a majoritatii cetatenilor, constand in jumatate plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente."

"In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a statuat, prin Decizia nr. 731/2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 478/2012, ca intrunirea majoritatii absolute care consta in jumatate plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente 'reprezinta o conditie esentiala pentru ca referendumul sa poata exprima in mod real si efectiv vointa cetatenilor, constituind premisa unei manifestari autentic democratice a suveranitatii prin intermediul poporului in conformitate cu principiul statuat in Art. 2 alin. (1) din Legea fundamentala. Participarea la referendum a majoritatii cetatenilor reprezinta un act de responsabilitate civica.

Precizarea din alin. (2) al Art. 2 din Constitutie, potrivit caruia: 'niciun grup si nicio persoana nu pot exercita suveranitatea in nume propriu' exclude atribuirea sau insusirea puterii de stat de catre o alta autoritate sau persoana, in afara cadrului constitutional. Asadar, atribuirea suveranitatii, prin lege, unui grup format din 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, constituie o incalcare a prevederilor Art. 2 alin. (2) din Constitutia Romaniei", explica in continuare presedintele, in textul sesizarii.

Amintim ca PDL a sesizat Curtea Constitutioanla in legatura cu aceasta lege, in vara.

Modificarea Legii referendumului prin care se reduce la 30% pragul la referendum este constitutionala in masura in care nu se aplica referendumurilor organizate in decurs de un an de la data intrarii in vigoare a legii, a decis, in 26 iunie, Curtea Constitutionala.

Presedintele Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean si judecatorii CC Daniel Morar si Stefan Minea au formulat o opinie separata, la acel moment, in care au sustinut ca prevgederi din legea duc la "infrangerea" suveranitatii si la alterarea legitimitatii deciziilor.

Cei trei judecatori argumentau ca definirea democratiei se face ca "guvernare de catre si pentru popor", ceea ce conduce la ideea ca guvernarea se face in numele unei majoritati.

"Majoritatile trebuie sa guverneze si minoritatile trebuie sa se exprime si, eventual sa se opuna. Democratia trebuie sa se manifeste in cadrul a doua coordonate: pe de o parte, toti cetatenii care sunt afectati de o decizie trebuie sa aiba sansa de a participa la luarea deciziei, fie in mod direct, fie prin reprezentanti alesi si, pe de alta parte, decizia finala trebuie sa reflecte vointa majoritatii cetatenilor, manifestata direct sau mediat", argumentau judecatorii CC in opinia separata.

De asemenea, ei sustineau ca "principiul majoritatii este singura consecinta posibila a modelului democratic".

Presedintele Traian Basescu a declarat, in iulie, raspuzand unei intrebari legate de decizia CC privind Legea referendumului, ca nu intelege termenul de "un an" fixat de aceasta institutie, precizand ca acesta este "gresit fixat".

"Curtea Constitutionala nu a protejat procesul de revizuire a Constitutiei, care a inceput deja", a spus Basescu, mentionand ca nu vrea sa se inteleaga ca ar critica Curtea Constitutionala.

Redam mai jos textul integral al sesizarii:


Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în data de 29 mai 2013, a fost contestată la Curtea Constituţională în data de 4 iunie 2013.

Prin Decizia nr. 334 din 26 iunie 2013 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Curtea Constituţională a constatat că prevederile legii „sunt constituționale în măsura în care nu se aplică referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii”.

La data de 16 iulie 2013, preşedintele României a solicitat Parlamentului reexaminarea acestei legi, în temeiul Art. 77 alin. (2) din Constituţia României, în sensul respingerii acesteia de către Parlament întrucât noua variantă de reglementare a cvorumului de participare la referendum, aleasă de legiuitor, nu asigură o reprezentativitate suficientă de natură a conferi deciziei adoptate forța care să reflecte voința și suveranitatea poporului.

În urma reexaminării, la data de 10 septembrie 2013, Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, a respins argumentele invocate în cererea de reexaminare şi a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, pe care, în data de 12 septembrie 2013, Parlamentul a retransmis-o preşedintelui României, în vederea promulgării.

Motivele sesizării sunt următoarele:

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, transmisă președintelui României spre promulgare, este neconstituţională deoarece contravine dispoziţiilor Art. 1 alin (3) din Constituția României, republicată, potrivit cărora „România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate”, precum și prevederilor Art. 2 alin. (1) și (2) din Constituţia României, republicată, prin care se stipulează următoarele: „(1) suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. (2) niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.”.

Potrivit noilor prevederi ale legii trimise la promulgare, rezultatul referendumului depinde de îndeplinirea cumulativă a două condiții: una referitoare la numărul minim de cetățeni care trebuie să participe la referendum pentru ca acesta să fie valabil și una privitoare la numărul de voturi valabil exprimate, care determină rezultatul referendumului. În acest sens, noua lege introduce, sub aspectul condițiilor de validitate a referendumului, un cvorum de participare de cel puţin 30% și un cvorum al voturilor valabil exprimate de cel puţin 25%, ambele raportate la numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Această soluţie legislativă se regăseşte în cazul referendumului privind revizuirea Constituţiei, al referendumului pentru demiterea Preşedintelui României, al referendumului cu privire la probleme de interes naţional şi al referendumului local.

Astfel, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului dispune la Art. I pct. 1 că Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, va avea următorul cuprins:
„Art. 5. - (2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.”
Totodată, noua lege dispune la Art. I pct. 2 că după Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„Art. 5. - (3) Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.”.

Constituția României îmbină regimul juridic al suveranității naționale cu caracteristici ale conceptului de suveranitate populară, în special, în ceea ce privește exercitarea directă a puterii de stat de către popor, prin modalitatea referendumului. Referendumul național reprezintă una dintre formele de exprimare a voinței suverane a poporului român. După cum rezultă din Art. 2 din Constituția României, prin prisma jurisprudenței Curții Constituționale și a doctrinei relevante, poporul român este detentorul puterii de stat, iar modalitățile prin care acesta exercită suveranitatea de stat sunt: fie prin organele sale reprezentative, fie pe calea directă a referendumului. Însă, modul cel mai eficient și clar de consultare directă a voinței populare și, totodată, instrument al democrației directe, este referendumul. Tipurile de referendum, ca obiect generic al consultării populare, sunt stabilite de lege în conformitate cu dispoziţiile constituţionale, respectiv: referendumul naţional constituţional, care are ca obiect revizuirea Constituţiei, referendumul naţional, care are ca obiect demiterea preşedintelui şi referendumul naţional iniţiat de preşedinte asupra unor probleme de interes general.

Însă, noile condiții necesare pentru validitatea referendumului sunt de natură să înfrângă aceste principii constituționale pentru motivele pe care urmează să le detaliem.

Stipularea unui cvorum de participare la referendum de cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente încalcă prevederile Art. 2 alin. (1) din Constituție deoarece premisa unei manifestări democratice a suveranităţii prin intermediul poporului se poate asigura doar prin participarea la referendum a majorităţii cetăţenilor, constând în jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 731/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 478/2012, că întrunirea majorității absolute care constă în jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente „reprezintă o condiție esențială pentru ca referendumul să poată exprima în mod real și efectiv voința cetățenilor, constituind premisa unei manifestări autentic democratice a suveranității prin intermediul poporului în conformitate cu principiul statuat în Art. 2 alin. (1) din Legea fundamentală. Participarea la referendum a majorității cetățenilor reprezintă un act de responsabilitate civică (…)”.

Precizarea din alin. (2) al Art. 2 din Constituție, potrivit căruia: „niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu” exclude atribuirea sau însușirea puterii de stat de către o altă autoritate sau persoană, în afara cadrului constituțional. Așadar, atribuirea suveranității, prin lege, unui grup format din 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, constituie o încălcare a prevederilor Art. 2 alin. (2) din Constituția României.

Mai mult, caracterul democratic al statului vizează participarea cetăţenilor la conducerea treburilor publice şi presupune ca deciziile să fie întemeiate pe voinţa poporului, de aceea democraţia constituţională implică o guvernare realizată de către majoritate, în acord cu voinţa sa. Luarea deciziilor prin calea directă a referendumului trebuie să implice o majoritate de participare a cetățenilor iar reglementarea unui cvorum de participare de 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente poate aduce atingere principiilor generale pe care se întemeiază statul român, respectiv caracterului democratic, reprezentând o încălcarea a prevederilor Art. 1 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Un argument în plus în susținerea punctului nostru de vedere este acela că, potrivit dispozițiilor Art. 90 din Constituție, președintele României „poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național”, iar cum exprimarea unei voințe unitare nu este practic posibilă, exprimarea voinței unei majorități cât mai largi reprezintă voința cea mai apropiată de idealul unei voințe unitare. Într-un stat democratic, toți cetățenii care sunt afectați de o decizie trebuie să aibă posibilitatea de a participa la luarea deciziei, fie în mod direct, fie prin reprezentanți aleși, iar decizia finală trebuie să reflecte voința majorității cetățenilor.

Luând în considerare ansamblul textelor constituționale, urmează să observaţi că prin noțiunea de „majoritate” se înțelege partea sau numărul cel mai mare dintr-o colectivitate, respectiv 50% plus unul din numărul total. În acest sens, amintim cu titlu de exemplu următoarele articole din Constituție: Art. 67 care reglementează un cvorum legal pentru adoptarea legilor, hotărârilor și moțiunilor, Art. 76 alin. (1) care se referă la adoptarea cu votul majorității a legilor organice și a hotărârilor, Art. 81 alin. (2) referitor la alegerea președintelui României din primul tur de scrutin.

Învederăm faptul că și la nivel legislativ termenul de „majoritate” desemnează cel puțin 50% plus unul din numărul total. Un exemplu în acest sens se regăsește în Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la Art. 51 alin. (1). Astfel, Curtea Constituţională lucrează legal în prezența a două treimi din numărul judecătorilor, iar plenul decide cu votul majorității judecătorilor Curții. Așadar, și în acest caz, majoritatea implică un număr egal cu cel puțin jumătate plus unul din numărul total și nu un procent de 30% sau mai mic.

Cu privire la semnificația termenului de „majoritate”, Curtea Constituțională a reținut, prin Decizia nr. 147/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 162/2007 că „atunci când legiuitorul constituant a dorit să instituie o anumită majoritate de voturi, a făcut aceasta printr-un text de referință (…)”. Amintim cu titlu de exemplu, procedura de punere sub acuzare a președintelui României pentru înaltă trădare, reglementată de Art. 96 alin. (1) din Constituție sau procedura de revizuire a Constituției, prevăzută de Art. 151 alin. (1) și (2) din Legea fundamentală.

Totodată, menționăm faptul că, prin Decizia Curții Constituționale nr. 334/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 407/2013, aplicând regulile interpretării prin analogie, Curtea s-a exprimat în sensul că în domeniul dreptului parlamentar aplicarea principiului „majoritatea decide, opoziția se exprimă” denotă faptul că opinia majoritară din Parlament este prezumat că reflectă opinia majoritară din societate, iar dreptul opoziției de a se exprima este o consecință a dreptului inalienabil al minorității politice de a-și face cunoscute opiniile. Un asemenea principiu asigură, pe de o parte, legitimitatea guvernării, iar, pe de altă parte, condițiile pentru realizarea alternanței la guvernare. Pentru aceleași rațiuni, în cadrul procedurii de consultare democratică a populației, se aplică același principiu, însă majoritatea decidentă trebuie să se raporteze la un anumit nivel de reprezentativitate sub aspectul participării la vot pentru ca hotărârea finală să se bucure de legitimitatea necesară iar un prag de participare de 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente nu poate să confere o asemenea legitimitate.

În ceea ce privește referendumul organizat pentru definitivarea procedurii de revizuire a Constituției, păstrarea cvorumului de cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente este cu atât mai justificată dacă avem în vedere că legea fundamentală a unui stat democrat are ca şi trăsătură definitorie stabilitatea. Aceasta este o cerinţă imanentă a statului de drept.

În România, procedura de revizuire a Constituţiei se caracterizează prin aceea că puterea constituantă derivată este ţinută să respecte voinţa Adunării Constituante, definitivată prin referendumul din 1991. Membrii Adunării Constituante au apreciat atunci că nu se impune proclamarea expresă a unui cvorum necesar pentru aprobarea legii de revizuire a Constituţiei, prin referendum, fiind suficientă o construcţie constituţională care să se bazeze pe principiile democratice. În concepţia suveranităţii populare fiecare cetăţean este deţinătorul unei porţiuni de suveranitate, iar voinţa majorităţii reprezintă cvorum esenţial pentru asigurarea caracterului democratic de modificare a voinţei puterii constituante originare. A modifica voinţa puterii constituante originare, neţinând cont de principiile generale, intangibile ale statului român, prin utilizarea unor instrumente legale inferioare ca forţă juridică, aduce atingere Art. 1 şi Art. 2 din Constituţie.

Prin Art. 151 din Constituţie, se îmbină tehnicile specifice democraţiei reprezentative cu cele ale democraţiei directe. Astfel, cerinţa aprobării prin referendum popular sintetizează voinţa suverană a corpului electoral, voinţă ce nu poate fi modificată în baza principiului analogiei juridice decât în aceleaşi condiţii. Constituţia României cuprinde o serie de modalităţi tehnice de garantare a unui anumit grad de rigiditate a acesteia, de natură să asigure stabilitatea întregului sistem normativ al unui stat, certitudinea şi predictibilitatea sa. De aceea, revizuirea legii fundamentale trebuie corelată atât cu regimul juridic al iniţiativei legislative populare, cât şi cu cel a adoptării proiectului sau propunerii de revizuire de către Parlament. În acest sens, legea fundamentală impune un cvorum deosebit de adoptare, tocmai pentru a sublinia forţă juridică a Constituţiei.

Având în vedere faptul că actuala Constituţie, adoptată în anul 1991, a fost revizuită în anul 2003 cu participarea la referendum a unei majorităţi de 50% plus unul din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale permanente, diminuarea pragului de participare la 30% va conduce la o lipsă de legitimitate a modificărilor aduse printr-o nouă lege de revizuire, generând o situaţie de instabilitate constituţională.

Pe de altă parte, validarea unui astfel de referendum la care au participat doar 30% din numărul cetățenilor cu drept de vot este contrară interpretării sistematice și cu bună credință a prevederilor Constituției, ceea ce încalcă atât normele constituționale cu valoare de principiu în stabilirea sensului noțiunii de „majoritate”, cât și Art. 2 din Constituția României.

Cu toate că în Constituție nu se precizează expres criteriul valoric în funcție de care un referendum poate fi considerat valabil, acesta nu poate fi stabilit în mod arbitrar de legiuitorul ordinar fără a ține cont de ansamblul prevederilor constituționale. O interpretare contrară, apreciem că nu poate fi primită deoarece ar conferi legiuitorului ordinar dreptul de a adăuga la textul constituțional. Posibilitatea modificării legii fundamentale sau a demiterii preşedintelui României, în noile condiţii de validitate a referendumului, ar însemna o gravă nesocotire a voinţei cetăţenilor prin al căror vot majoritar a fost adoptată Constituţia sau a fost ales preşedintele României.

Cu privire la demiterea prin referendum a președintelui României, instanța de control constituțional, prin Decizia nr. 147/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 162/2007, referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, a statuat următoarele: „în schimb, demiterea prin referendum a preşedintelui României nu are semnificaţia unei asemenea competiţii electorale. Dimpotrivă, ea reprezintă o sancţiune pentru săvârşirea unor fapte grave prin care Preşedintele României încalcă prevederile Constituţiei. Distincţiile referitoare la demiterea Preşedintelui României prin referendum, aşa cum rezultă din prevederile pct. 2 al articolului unic al legii criticate, îl vizează pe preşedintele României care a obţinut mandatul în primul tur de scrutin, pe preşedintele României ales în al doilea tur de scrutin şi pe preşedintele interimar. Urmând logica legiuitorului, în primul caz preşedintele ar urma să fie demis cu majoritatea absolută a voturilor corpului electoral, în al doilea caz, cu majoritatea relativă a voturilor cetăţenilor prezenţi la scrutin, pe când pentru situaţia prevăzută de art. 99 din Constituţie, privind Răspunderea preşedintelui interimar care nu a fost ales prin vot nu ar exista nicio prevedere constituţională privitoare la demitere. O asemenea interpretare este contrară Art. 1 alin. (3) din Constituţie, potrivit căruia România este stat de drept, un asemenea stat opunându-se aplicării aceleiaşi sancţiuni preşedintelui României, în mod diferit, în funcţie de modul în care el a obţinut această funcţie: în primul tur de scrutin, în al doilea tur de scrutin sau ca urmare a interimatului în exercitarea funcţiei.
Soluţionarea raţională a acestei probleme rezultă din interpretarea alin. (3) al Art. 95 din Constituţie, precum şi din coroborarea dispoziţiilor acestuia cu cele ale Art. 81 alin. (1) şi ale Art. 95 alin. (1) din Constituţie. Astfel, în temeiul Art. 81 alin. (1) din Constituţie, este declarat ales candidatul care a întrunit în primul tur de scrutin majoritatea voturilor alegătorilor înscrişi în listele electorale. Potrivit reglementării legale în vigoare această majoritate absolută operează şi în cazul stabilirii rezultatelor referendumului pentru demiterea preşedintelui României, aplicându-se aceeaşi măsură, după aceleaşi reguli, şefului statului, indiferent de numărul de voturi obţinut sau de modul în care a ajuns să deţină această funcţie. Aplicarea aceluiaşi tratament juridic preşedintelui României ales în primul tur de scrutin, celui ales în al doilea tur de scrutin sau preşedintelui interimar la demiterea din funcţie prin referendum este cerută de dispoziţiile constituţionale ale Art. 95 alin. (1), care prevăd pentru cele trei situaţii acelaşi tratament juridic. (…) Dispoziţiile constituţionale privitoare la majoritatea cerută pentru alegerea preşedintelui în primul tur de scrutin sunt suficiente pentru a permite stabilirea soluţiilor de demitere a şefului statului, în toate cazurile, pe calea analogiei, şi nu a simetriei juridice.”.

Mai mult, schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, relevantă fiind Decizia nr. 731/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 478/2012, fără a interveni vreun element nou, nu se justifică. Considerăm că un cvorum de participare prea restrâns va conduce la adoptarea unor decizii majore aplicabile tuturor cetățenilor și va face posibilă exercitarea suveranității naționale de o minoritate a populației, încălcându-se principiile democrației.

Având în vedere considerentele expuse, prin modificarea legii și diminuarea cvorumului de cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente pentru validarea referendumului, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului încalcă prevederile Art. 1 alin. (3) și ale Art. 2 alin. (1) și (2) din Constituție prin faptul că permite posibilitatea adoptării prin referendum a unor măsuri lipsite de legitimitate populară, precum și prin nerespectarea dreptului poporului român de a exercita suveranitatea de stat pe calea directă a referendumului.

Domnule Preşedinte al Curţii Constituţionale,
Distinşi membri ai Plenului Curţii Constituţionale,

În considerarea argumentelor expuse vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului a fost adoptată cu nerespectarea dispoziţiilor Art. 1 alin. (3) și Art. 2 alin. (1) și (2) din Constituţia României, republicată.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

7195 vizualizari

 • +47 (57 voturi)    
  da (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 12:51)

  puicaiotu421284528240537 [utilizator]

  sa dea Dumnezeu sa se admita cererea
  • +32 (34 voturi)    
   indiferent de.... (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:51)

   translativus [utilizator] i-a raspuns lui puicaiotu421284528240537

   .....de procentaj, ca este 30% sau 50% sau 100%, ni s-a aratat clar ca "vointa poporulu" nu face doi bani in fata "voinetei alesilor".

   Daca un rezultat clar si validat in care "poporul" cerea 300 de inutili si o singura si inutila camera unde "alesii" sa se destrabaleze, nu a fost luat in seama de "reprezentantii poporului", ce mai conteaza noua si inutila lege despre referendum ?

   Cat de usor putem fi "dusi de nas". In loc sa insistam pentru punerea in aplicare a celor hotarate la ultimul referendum valid, noi le facem jocul perfid si ne rugam la Dumnezeu pentru una sau alta dintre variantele propuse de aceiasi si aceiasi mincinosi.

   Sa pare ca perfidul sistem politic parlamentarist, a reusit pervertirea marii majoritati a cetatenilor si ii tine captivi in aceleasi si aceleasi minciuni.
   • -2 (8 voturi)    
    Comment sters de user (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 20:49)

    Mowgli [anonim] i-a raspuns lui translativus

    • +4 (6 voturi)    
     din postarea dvs..... (Duminică, 22 septembrie 2013, 7:29)

     translativus [utilizator] i-a raspuns lui Mowgli

     .....reiese clar ca intelegeti perfidia sistemului politic parlamentarist, in care doar interesele "alesilor" conteaza iar cetateanul platitor, pe spinarea caruia se destrabaleaza sistemul, nu este decat o masa de manevra dirijata prin Mass-Media pentru ca escrocii sa isi obtina avantajele.

     Felicitari ! Faceti parte din grupul din ce in ce mai mare al celor care au inteles ca adevarata problema este sistemul politic si ca acesta trebuie inlocuit.
   • 0 (0 voturi)    
    foarte de acord (Luni, 23 septembrie 2013, 13:17)

    H0mbre [utilizator] i-a raspuns lui translativus

    E o tendinta periculoasa peste tot in lume sa se treaca peste vointa poporului pt ca e prost si nu stie ce vrea. Vezi constitutia europeana care dupa ce a fost respinsa in Franta si Olanda s-a metamorfozat in tratatul de la Lisabona. (Tratatele nu trebuie ratificate de popor)

    Desigur, poporul ala "prost" a fost exact acelasi care i-a votat pe ei in parlament, dar atunci poporul a fost destept, iar decizia lui "conteaza".
  • +13 (15 voturi)    
   Stai linistit... (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 15:40)

   Adrian.. [utilizator] i-a raspuns lui puicaiotu421284528240537

   Poate cand se vor trezi cei 20.000 de profesori, ingineri, liberi profesionisti si hipsteri ca 100 lei impartit la doi nu e 30 lei, poate atunci se va rezolva ceva cu Referendumul.

   Pana atunci, dormi linistit. ;)
  • +17 (23 voturi)    
   Cred ca va reusi! (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 17:48)

   AnticoruptieinRomania [utilizator] i-a raspuns lui puicaiotu421284528240537

   Traian Basescu a facut sesizarea in mod profesionist, pe cand PDL a facut-o la plesneala...
   DOAMNE AJUTA!!!
  • -7 (9 voturi)    
   Baselu (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 23:09)

   xrogo [utilizator] i-a raspuns lui puicaiotu421284528240537

   e cam intr-o ureche,CCR s-a pronuntat o data asupra acestei legi,30% e constitutional dar se aplica dupa un an,ciudata hotarare,dar asta e,
   Ce zice el,poate s-au razgandit astia,poate a mai convins el pe cineva deacolo si o declara neconstitutionala.
   Smecherii de baiet de port,numai de asta s-a tinut in ambele mandate si culmea,mai sunt unii care i se uita-n gura si-l cred ca pe un profet,
   • +5 (5 voturi)    
    S-o fi pronuntat... (Duminică, 22 septembrie 2013, 13:03)

    Alius [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

    dar nu s-a pronuntat la tot ce a subliniat Basescu, inclusiv la raspunderea presedintelui interimar. De exemplu poate sa ramana pragul de 30% (in opinia CCR), dar sa mai faca anumite precizari/lamuriri etc.

    Da, smecherie de baiet de port ... legala. Asa cum alde USL se tin de smecherii de baieti de cartier, iar de astfel de smecherii s-au tinut si cand erau in opozitie si de cand sunt la putere. Culmea e ca mai sunt unii care inca se mai uita in gura lui Poanta si Antenesc si-i cred ca pe niste profeti.
 • +34 (42 voturi)    
  interesanta argumentare! (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 12:53)

  cinic [utilizator]

  oricum se aplica la UN AN dupa promulgare.
  Va mai insista kkrau pt. ea? adica sa se vada demis cu numai 30% (adica chiar mai putin decat electoratul traditional al PSD)?
  • -38 (54 voturi)    
   Interesanta numire... (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:52)

   Gigi Kent [utilizator] i-a raspuns lui cinic

   Sa-l iubesti pe unul care are un nume similar flatulentelor si sa ii spui celuilalt in acest fel. Probabli ca nevoia de a-l cobori pe Antonescu la nivelul lui Basescu este justificarea.

   Revenind la subiect ... nici o grija, Antonescu va sta 100% in atributiile sale constitutionale pentru ca nu e un saltimbanc ieftin precum actualul presedinte.
   • +23 (37 voturi)    
    bravo,esti tare destept... (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:22)

    popcorn monta [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    ai un minus
   • +15 (19 voturi)    
    Asa e (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:30)

    nano2k [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    Cacarau va dormi cat va vrea, iar cand se va fi trezit va zice una-doua de Basescu (reminiscente ale trecutului, deh) si va semna vraful de acte aduse peste noapte de un curier rapid. Apoi va bolborosi ceva pe la tv-uri sa laude guvernul, dupa care se va culca inapoi, dar nu inainte de a-si mai privi o data dragastos cartea de vizita pe care nu mai scrie ad-interim.

    Va dormi linistit, ca in felul asta sta "in limite constitutionale", pe principiul ca numai cine nu munceste nu greseste.
   • +21 (25 voturi)    
    sa-l cobori pe antonescu??? (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:52)

    sucaa [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    de unde? din pat? :)))
    cred ca a fsot gluma anului :)))
    antonesc nu este nici la nivelul broastei,

    si tot la subiect, antonesc nici nu se va folosi de atributiile sale. nu va avea voie. o sa stea sa doarma si nu o sa stim nimic. exact ca iliescu cand s-au vandut mai toate bogatiile tarii si habar n-am avut. dar pe voi nu asta va intereseaza, ci sa nu aiba o opinie separata de a voastra. niste comunisti!
   • +14 (18 voturi)    
    Ieftin (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 16:34)

    benois [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    Nu e ieftin, domnle! Sa bage atatia bani in tine A3 si Voiculescu nu e de ici-colo. E scump la vedere in schimb.
   • +12 (14 voturi)    
    minus (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 16:35)

    benois [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    Si da, ai minus...
   • +29 (33 voturi)    
    100% (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 16:54)

    thebblack [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    crin antonescu a fost presedinte (interimar, ce-i drept) cam o luna. in intervalul asta ne-a oferit de vreo 2 ori motive mult mai serioase si usor de probat pentru al suspenda (a se citi incalcari ale constitutiei) decat a dat basescu in toata cariera lui.

    ma faci sa rad.
   • +5 (7 voturi)    
    Crezi ca cuvantul discret (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 20:12)

    ty [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    la care s-a referit Antonesc cand a vorbit de ce fel de presedinte va fi se refera la incadrarea in atributiile sale constitutionale sau la inchiderea ochilor la potlogariile "alesilor"?
   • +2 (4 voturi)    
    Ce te-ai basicat!!! (Duminică, 22 septembrie 2013, 13:00)

    Alius [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    Inseamna ca Basescu ar dreptate!
   • +3 (3 voturi)    
    ce sa mai cobori? (Duminică, 22 septembrie 2013, 15:53)

    cinic [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    daca te are pe tine suporter e clar!
    Iar [..] folosit de mine este porecla familiei la Isaccea. Nu este Kent ca sa miroasa frumos.
   • -2 (2 voturi)    
    Ce de raspunsuri... (Luni, 23 septembrie 2013, 0:50)

    Gigi Kent [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    Ce de raspunsuri am primit. Bag seama ca vi se par interesante postarile mele. Ar trebui sa postez mai des... :)
    • +3 (3 voturi)    
     Chiar te rugam... (Luni, 23 septembrie 2013, 6:17)

     Alius [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

     Postarile tare sunt foarte-foarte interesante! La fel de interesante ca si politica facuta de cei doi bufoni Poanta si Antenescu. La asa bufoni, asa sustinatori.
 • +52 (62 voturi)    
  Sustin contestatia Presedintelui (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 12:59)

  Cristiann80 [utilizator]

  Sunt de acord cu acest demers al Presedintelui! Este abernata si nedreapta atitudinea USL de-a avea un cvorum de participare de cel putin 30%! Ce inseamna asta? O ingradire, o protectie a USL-ului, stiind ca au o masa de vot printre pensionari, astistati social, nostalgici, care indica acest procent de 30%, fiind-ule suficient sa-si atinga scopurile.Sa dea Dumnezeu ca aceasta contestatie a d-lui Basescu pe Legea Referendumului, sa aiba succes!
  • +10 (14 voturi)    
   Si eu sunt de acord cu contestatia lui Basescu. (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:59)

   .... [utilizator] i-a raspuns lui Cristiann80

   Desi il detest pe Basescu, aberatia creata de catre modificarea legii dorita de Ponta (pe care am inceput sa-l detest mult mai mult) si ai lui e prea mare. Conform proiectului de lege propus, pentru ca o lege supusa referendumului sa fie admisa, ar fi necesar minim 25% din cvorumul de 30% dintre cei cu drept de vot, deci putin peste 7.5% dintre alegatori pot schimba chiar si Constitutia. Cred ca numai rrrromii depasesc acest procent si cum acestia sunt cel mai usor de cumparat cu bulibasa cu tot, ne putem trezi ca ne-am tranformat (chiar si daca doar teoretic) intr-o corcitura regalisto-imperiala cu ceva damfuri republicane pe ici pe colo, dupa chipul si asemanarea alegatorilor respectivi.
   • +5 (7 voturi)    
    Il detesti? (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 18:38)

    Nichita [utilizator] i-a raspuns lui ....

    Pai daca in cei 9 ani de cand e presedinte ar fi facut doar un singur lucru (anume a pus Justitia sa lucreze pe bune!!!!) si tot nu ar merita ''sa-l detesti''....Niciun alt presedinte nu a reusit asta...Parol!
  • +29 (31 voturi)    
   mai bine 30% decit ... 70% (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 17:05)

   oilman [utilizator] i-a raspuns lui Cristiann80

   Mai bine de 70% din populatie a votat - tot la un referendum - parlament unicameral si mai putini papagali in parlament. Din numeroase declaratii ale USL rezulta ca ai 70% nu stiau ce fac, n-au inteles sau erau pur si simplu timpiti ! Asa ca - evident ca sa evitam neplaceri in viitor, urinam pe orice principiu democratic si acceptam referandum cu 30% participare. Ai nostri 30% !. Rusine, o tara bananiera controlata de scursurile bolshevice
 • -33 (43 voturi)    
  Ca de obicei (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:00)

  evoque [utilizator]

  constitutia este interpretabila.
  In mod clar nu poate fi facuta o legatura intre prevederile art 2 alin 2 din constitutie si referendum.
  Pe de alta parte insa presedintele trebuie sa iasa si el in evidenta cu ceva si reactioneaza di doua motive, unul pentru a arata ca el se lupta cu raul usl si al doilea de frica unei noi suspendari. Nici una si nici alta nu sunt logice in ansamblu, insa in particular mentin o farama de scandal potrivita pentru a mentine sutinerea "ultimilor mohicani" ai presedintelui.
  Privite lucrurile din alta directie este corect ca deciziile sa fie luate prin referendum cu 50+1 din electori, insa regula aceasta trebuie aplicata universal si trebuie clarificat cu precizie si celeritate numarul exact de electori in fiecare an.
  Daca cei din usl merg pe varianta 30% este greseala lor, pentru ca este o arma cu doua taisuri si cum roata istoriei se invarte este foarte posibil ca acest lucru sa le fie peste ceva timp defavorabil, asa ca presedintele nu trebue sa se strofoace foarte tare de aceaste prevedere.
  • +33 (37 voturi)    
   De ce nu ne spui cine a dat aceasta Constitutie? (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:57)

   AnticoruptieinRomania [utilizator] i-a raspuns lui evoque

   Cei pe care ii sustii tu si altii ca tine care va doriti un stat bananier in care sa furati, sa stati acasa, sa dati sau sa luati spaga, in care sa aveti pensii mai mari ca in America si sa devalizati tara, au dat aceasta Constitutie interpretabila! Adica mai pe sleau, PSD!
   Deci, taci si ascunde-te! In curand va trebui sa pleci din tara daca nu te apuci de munca si sa te opresti din furat!
   O zi buna!!!
   • -2 (2 voturi)    
    daca (Duminică, 22 septembrie 2013, 18:17)

    evoque [utilizator] i-a raspuns lui AnticoruptieinRomania

    ai citi cu mai multa atentie ar fi bine, insa prezenta unor persoane de genul tau pe aici este sa influentezi printr-o sustinere oarba tot ce inseamna pdl, basescu, etc.
    Am spus din capul locului faptul ca avem o constitutie interpretabila, pentru orice persoana cu putina intelegere este foarte clar ca atunci cand ai o lege interpretabila este foarte rau, cand ai legea de capatai interpretabila este inacceptabil de grav.
    In rest aceleasi comentarii stupide si insipide pe care le vad aici. Demonstreaza ca prin tot ce am postat eu pe acest site, am scris ceva de in favoarea lui ponta, crin, usl, etc.
    Sunt foarte vechi pe aici si pot sa fac diferente...
    • +2 (2 voturi)    
     Greu.. (Luni, 23 septembrie 2013, 6:20)

     Alius [utilizator] i-a raspuns lui evoque

     nu ai facut nici o diferenta: te-ai legat doar de ce a facut si de ce a zis Basescu, in rest... tacere aproape totala.

     Si asta demonstreaza ca esti in favoarea a tot ce au facut alde Poanta si Antenescu. E simplu.
     • -2 (2 voturi)    
      oare?! (Luni, 23 septembrie 2013, 9:52)

      evoque [utilizator] i-a raspuns lui Alius

      mai multa atentie.
      • 0 (0 voturi)    
       De exemplu.. (Luni, 23 septembrie 2013, 13:39)

       Alius [utilizator] i-a raspuns lui evoque

       ...spune-ne si noua ce ai comentat la articolul/stirea in care Poanta la latrinele tv a recunoscut ca s-a opus proiectului de la Rosia Monata doar ca a fost propus de Basescu, fara sa cunoasca nici un detaliu.
       • 0 (0 voturi)    
        era (Luni, 23 septembrie 2013, 14:03)

        evoque [utilizator] i-a raspuns lui Alius

        ceva de comentat? Afirmatia era o tampenie pentru un om politic insa sunt putine lucruri pentru care as merge pe mana lui basescu fara sa am garantia ca am partea de castig sigura. La basescu un lucru este sigur, cand sustine ceva acolo este vorba de bani.
        • 0 (0 voturi)    
         Ok... (Luni, 23 septembrie 2013, 15:39)

         Alius [utilizator] i-a raspuns lui evoque

         ...am inteles.. la alde Poanta si Antenescu nu e nimic niciodata de comentat. Numai cand sunt articole cu si despre Basescu, atunci trebuie neaparat de comentat.
  • +20 (30 voturi)    
   Deci esti de acord ca 30% nu e bine (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:15)

   Laur_ [utilizator] i-a raspuns lui evoque

   Dar daca zice si Base ca 30% nu e bine, zice nummai asa ca sa iasa in evidenta.
  • +13 (13 voturi)    
   frica? (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 15:03)

   sucaa [utilizator] i-a raspuns lui evoque

   cand sa-l mai suspende? la anu can oricum i se termina mandatul? pt oricum intra in viguare la un an de la publicarea in MO.
   pur asi simplu inca nu suntem tara ca o minoritate de 25% sa decida anumite lucruri prin referendum.
   voi vedeti numai scandal pt ca nu este si opinia ta. alte argumente nu ai.
   numarul de electori sunt sau trebuie clarificati in fiecare an de catre ministerul de interne si primari. ei stiu cati au murit, cati au trecut de 18 ani si cati au capatat cetatenia. aceste lucruri se actualizeaza in mod constant.
   daca anumite primarii, nu le-au scos de pe lista, asta numai ca sa aiba voturi de bagat in urna, vezi cazurile din zona lui Dragnea, asta este alta treaba. actualizarea nu se face de la INS. pt acolos e fac statistici.
   inalta ordine de idei, poate sa fie si prezenta de 100% ca nu ma astept ca usl sa tina cont de toate referendumurile. ne certam pe cifre cand ei nu au recunoscut unul cu prezenta de peste 50%. asa ca procentul asta este oarecum irelevand. vor tine oricum cont daor cand le convine.
   asa ca ca nu mai cauta motive fictive la presedinte si uita-te mai bine la actiunile clare ale celor din usl-ul tau.
   • +3 (3 voturi)    
    Numar cetateni (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 18:42)

    Nichita [utilizator] i-a raspuns lui sucaa

    Mai e un motiv ca primarii sa aibe mai multi votanti (inclusiv decedatii): avand o populatie mai mare primaria primeste mai multi bani de la buget si de la UE!
   • -2 (2 voturi)    
    am spus (Duminică, 22 septembrie 2013, 18:26)

    evoque [utilizator] i-a raspuns lui sucaa

    ca varianta unei suspendari nu are sens.
    Faptul ca politicul nu vrea sa se stie de fiecare data numarul exact de electori a iesit cel mai mult in evidenta la recesamantul facut sub boc, acest recesamant trebuia sa fie baza reala a situatiei electorilor din romania pana in cel mai mic detaliu. Si pdl-ul, initial si usl-ul ulterior au pus batista pe tzanbal.
    In aceasta situatie poate ca cetateanul roman ar trebui sa reactioneze in genul islandezilor. Romania trebuie sa scape de liota aceasta de politicieni care indiferent de sigla sub care marsaluiesc au facut din tara aceasta mosia personala.
  • +2 (2 voturi)    
   "pentru a arata ca el se lupta cu raul usl" (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 20:31)

   ty [utilizator] i-a raspuns lui evoque

   Imi place formularea ta.
   In ce priveste o noua suspendare a presedintelui Basescu nu prea e posibila doar daca uslasi repeta porcaria din vara trecuta. Ii crezi capabili? Doar sunt la putere, au peste 70%, sunt impanati cu puscariabili , . . .
   • +2 (2 voturi)    
    nu cred (Duminică, 22 septembrie 2013, 18:27)

    evoque [utilizator] i-a raspuns lui ty

    ca o sa mai fie vreo suspendare, au primit o lectie de golaneala politica pe masura actiunii lor.
    • +1 (1 vot)    
     "golaneala politica " (Duminică, 22 septembrie 2013, 21:24)

     ty [utilizator] i-a raspuns lui evoque

     Asa numesti tu reactia avuta la porcaria uslasa de politicieni din aceasta lume?
     • -3 (3 voturi)    
      care (Luni, 23 septembrie 2013, 9:51)

      evoque [utilizator] i-a raspuns lui ty

      politicieni? din care lume? lumea ppe? cam putina lume.
      • 0 (0 voturi)    
       Citesti cam putin evoque (Luni, 23 septembrie 2013, 21:04)

       ty [utilizator] i-a raspuns lui evoque

       The Guardian: "In Romania, anul trecut, premierul Victor Ponta a incercat ceea ce a fost in larga masura considerata a fi o lovitura de stat constitutionala esuata cu scopul de a-si inlatura rivalul politic si dusmanul, presedintele Traian Basescu. A dat gres"
       Mesajul lui Merkel către Ponta: "Dorim să fim partenerul României, cu condiţia respectării statului de drept"
       Mihai Gadea: "Anul trecut am avut o disputa foarte aprinsa intre presedintele Basescu si coalitia condusa de Victor Ponta, Crin Antonescu si Daniel Constantin. Cine a gresit, aveti o opinie legata de asta?"
       Baroneasa Emma Nicholson: "Da, am o opinie. Cred ca a fost lipsit de intelepciune sa incercati sa nu tineti cont de Constitutie, asta s-a intamplat."
  • +3 (3 voturi)    
   chiar ca le bubui!! (Duminică, 22 septembrie 2013, 15:57)

   cinic [utilizator] i-a raspuns lui evoque

   din " istetzime" ? De la promulgare timp de UN AN tot 50% este. Asa ca de unde o suspendare? Risca ai tai o noua infrangere (s-ar putea sa nu iasa nici 20% sau sa fie NU cam 60%). RIsca Ponta? Va deveni el " ilegitim" aplicandu-i propriile palavre (si ale tale).
 • -29 (33 voturi)    
  BASELU (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:22)

  eusiel [utilizator]

  Traianeee, a nebutit lupul.Orice vine de la parlament,contesti la CCR.Pana cand?
  • +13 (13 voturi)    
   pana cand (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 15:41)

   sucaa [utilizator] i-a raspuns lui eusiel

   reusesc aia din parlament sa-si faca treaba bine.
   nu ca ar exista vreo speranta cu specimenele de pe acolo, dar cineva trebuie sa le mai dea peste nas.
   uita-te mai bine ce legi dau si apoi ai sa descoperi ca tipi la cine nu trebuie
  • +13 (13 voturi)    
   Infinit (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 16:37)

   benois [utilizator] i-a raspuns lui eusiel

   Pana cand vrea pushca lui, ca are prerogative. Asa cum si gunoiu de ponta isi foloseste prerogativele din plin. Dar nu te-am vazut sa comentezi nimic la stirea cu cei trei directori regionali anti-frauda numiti de ponta prin puterea prerogativelor de care se bucura. Acolo ai tacut ca porcu in porumb.
 • +20 (20 voturi)    
  altceva mai bun nu este... (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:26)

  ciprian1313 [utilizator]

  De ce m-ar interesa pe mine referendumul, oricum e consultativ. Ma intereseaza cum faci tu ca guvern sa creezi locuri de munca, ati promis asta. Dar de promis se promite marea cu sarea si se serveste un pahar de plastic gol. Primele locuri de munca create au fost in parlament, restul locurilor de munca au fost desfintate.
  • +3 (3 voturi)    
   Consultativ? (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 18:44)

   Nichita [utilizator] i-a raspuns lui ciprian1313

   Adevarat ca Referendumul este consultativ dar crede-ma ca nu cade bine politicienilor (partidelor) sa nu ''ia in seama parerea poporului''.....
 • +28 (30 voturi)    
  50% vs. 30% (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:28)

  Mileu [utilizator]

  Toate argumentele puerile care sustin scaderea pragului sunt false din start.
  Daca "poporul" vrea in mod special ceva, atunci se atinge pragul de 50%. Vezi referendumul pt. parlament unicameral de 300 membrii din 2009. Participarea a fost de peste 50%. Nu mai este nimic de spus, toate argumentele stupide ale USL sunt doar minciuni, vuvuzele si fumigene, ca de obicei de altfel.
  • -6 (16 voturi)    
   Traian Basescu a sesizat la Curtea Constitutionala (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 16:28)

   Bancheru [utilizator] i-a raspuns lui Mileu

   Ce te faci atunci cand unii boicoteaza un referendum pentru a nu se atinge acel prag de 50%+1? Regula ar fi ca participarea la vot sa fie obligatorie. Felul cum voteaza fiecare e altceva. Nu se poate ca un presedinte sa fie ales cu votul a 25% din totalul alegatorilor (circa 5 milioane de voturi) si sa nu poata fi demis cu 43% din voturi (circa 7,4 milioane de voturi). De asemenea, incitarea la neparticiparea la vot ar trebui sanctionata, aceasta actiune nefiind democratica.
   • +3 (5 voturi)    
    normal (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 18:49)

    sucaa [utilizator] i-a raspuns lui Bancheru

    cand faci un referendum incalcand democratia. blocand institutii ale statului si speriind tot mapamondul, da, acel referendum trebuia invalidat democratic, prin neprezentare.
    nedemocratic a fost puciul ce a dus la referendum. demiterea fara acoperire constitutionala si restul de legi neconstitutionale date in cateva zile. nu invitatia de a nu valida ceva pornit prin incalcarea democratiei.
    in democratie nu dai un presedinte jos pt ca a scazut in sondaje dupa 8 ani de mandat, ci pt fapte deosebit de grave.
    un presedinte in functie nu trebuie demis nici cu voturile a 100% din populatie daca n-a comis acte grave. democratia spune ca un presedinte este ales pe o perioada fixa definita bine in costitutie. nu cat timp are popularitate.
    demiterea unui presedinte trebuie sa fie un act extrem, nu cand vrea opozitia.
    atentie mai bine la democratia actelor pornite de usl inainte sa acuzi ca incitarea la neprezentare este nedemocratia :)
 • +18 (18 voturi)    
  hai Steaua! (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:38)

  aresul [utilizator]

  In conformitare cu toate prevederile legale mentionate de catre administratia prezidentiala, aceasta lege este neconstitutionala.
  In conformitate cu filozofia lui Moromete, aceasta lege este o ,,smekerie" a sistemului politic cu caracter inutil. La urmatoarele alegeri, procentul neparticiparii va mai mare sau egal.
  Din partea lui Moromete, pragul electoral poate fi stabilit la 1%, ba, mai mult, putand fi introdusa si ,,pedofilia politica" prin stabilirea varstei minime a electorului la 16 ani (asa cum, la un moment dat, a fost propus).
  Aceste reglementari, cu adevarat, nu rezolva nimic, industria sistemului politic ramanand a fi formata doar din cei direct interesati, in baza unui numar tot mai mic de suporteri, transferati, se pare, in industria fotbalului.
 • +21 (27 voturi)    
  Basescu nu "se afla in treaba"... (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 13:40)

  PopaPius [anonim]

  Pina a fi o arma cu doua taisuri, in defavoarea USL, aceasta aberatie de "majoritate cu 30%" este in defavoarea noastra, a poporului, deoarece riscul sa avem din nou o dictatura a secerii si a ciocanului este foarte mare. Si atunci mai da-l jos pe KKrau daca poti.
  • -12 (16 voturi)    
   Si te-ai gandit... (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 15:30)

   Gigi Kent [utilizator] i-a raspuns lui PopaPius

   ...ca ar fi mai buna o dictatura a comunistilor "de dreapta" reprezentati actualmente de dl Basescu prin care se iau decizii pe baza de "neparticipare" la vot, nu?

   Vorbesti in numele poporului de parca cei asemeni tie ar fi 80-90% din populatie cand de fapt alegerile au demonstrat ca sunteti o minoritate si nimic mai mult ...
   • +6 (8 voturi)    
    dictatura? (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 18:51)

    sucaa [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    cand in vremea lui basescu vreo televiziune n-a avut voie sa transmita manifestatii?
    cand in vremea lui base vreo televiziune n-a avut voi sa critice puterea?
    i-a vezi mataluta cine a inceput deja sa instituie dictatura in Romania in ultimile luni :)
    da, sunt o minoritate neatinsa de manipularile unui securist sa unui hot penal.
    de regula cei destepti sunt in minoritate :)
  • -5 (11 voturi)    
   ai grija ce-ti doresti (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 15:37)

   Tanasse [utilizator] i-a raspuns lui PopaPius

   in caz ca n-ai observant este deja dictatura pentru ca de 23 ani sunt aceeasi oameni la conducerea tarii cu foarte mici variatiuni. Trec de la un partid la altul si fac tot posibilul sa stea la putere. Nu conteaza doctrina, convingerile politice, nimic; putere sa fie. Se tot invart pe la guvernare vreo 4-5 partide iar in curand vor ramane doar 2-3.

   Studiaza putin legile dupa care se poate infiinta astazi un nou partid politic in RO si ai sa te convingi. Raspunsul este scurt: nu se poate infiinta. Motivul il reprezinta legile extreme de restrictive care fac infiintarea unui partid nou cvasi-imposibila. A, pardon, cu o singura exceptie si anume sa fie un partid "rupt" dintr-unul actual puternic (vezi asta nou a lui Neamtu).

   Revenind la cvorum, avand in vedere ca participarea la vot in orice tara din lume este in jur de 30-35% este aberant sa impui cvorum de 50%. Sa nu facem confuzie intre cvorum si exprimarea optiunii de vot care este cu totul altceva.

   In plus, daca se fac alegeri prezidentiale maine si se prezinta la vot doar 1.000 de oameni din care 600 spun ca-l vor presedinte pe X, ce se intampla? Pai simplu, il punem presedinte pe X pe considerentul ca majoritatea a vrut asa. Cei care nu s-au prezentat inseamna ca nu sunt interesati asa ca sa le fie de bine. Daca-i asa, atunci la demitere de ce sa nu se aplice acelasi principiu?

   Mie unul si 30% mi se pare mult dar oricum este acceptabil. La o populatie de vreo 20 milioane daca ies in strada 100 de mii (cum au iesit polonezii saptamana asta) inseamna 0.5% iar daca socotesti din numarul celor cu drept de vor nu trece de 1%. Iti spun eu ca daca vin la Bucuresti 100.000 de oameni si striga "Jos orice" se duce dracu orice cvorum plus ca o sa fie muuult sub 30% ca sa nu mai spun de 50%.
   • +1 (3 voturi)    
    nu in orice tara (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 18:56)

    sucaa [utilizator] i-a raspuns lui Tanasse

    referendum cu participare redusa se face in tarile cu democratie stabila, nu intr-o tara unde se poate da un puci in cateva zile si sa iasa la vot o majoritate manipulata de televiziuni.
    pt noi, prezenta redusa la referendum inseamna haos. oricand cineva va putea sa porneasca un referendum si sa dea jos un presedinte. nu este vb aici numai de basescu. este vorba de a arunca tara in haos dupa cum au chef anumite grupuri in acel moment.
    referendumul este ceva exceprional. alegerile sunt constante. un referendum poate schimba din temeli o tara. alegerile nu! :)
 • +12 (16 voturi)    
  Minunat ! (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:29)

  puricelu [utilizator]

  Vor fi cazuri nenumărate de abuzuri. În viziunea căcărăului şi plagiatorului, acesta ar trebui sa fie majoritatea absoluta (!!!) care trebuie să voteze orice lege. Fie ea economica, politică sau indiferent ce caracter ar avea (a fost un cântăreţ ce afirma că, oricum, poporul nu înţelege legile ce se votează - asta apropos de nr. de parlamentari ai României ). Şi, în loc de 50% + 1, să vă treziţi că aveţi 30% + 1 ! Minunat. Şi să fie preşedinte căcărău şi să fie dat jos cu doar 30% + 1.
 • +10 (12 voturi)    
  E criza si la partide (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 14:38)

  Jimmy Hoffa [utilizator]

  Pai, mai oameni buni, voi va dati seama ce cheltuieli implica furtul voturilor a.i. sa fie cvorum de 50%? E mai ieftin cu cvorum de 30%. Mituiesti mai putini oameni, media votului multiplu scade, inchiriezi mai putine autobuze. Totul devine mai simplu si mai ieftin aproape la jumatate. Lasati deoparte gargara cu principiile constitutionale, legale sau ale Comisiei de la Venetia. Asta e miza - sa se fure mai usor si sa iasa rezultatul pe care il doreste USL-ul.
 • +7 (11 voturi)    
  Eh, iesim in strada?! (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 15:36)

  Adrian.. [utilizator]

  De ce nu se gasesc macar 2.000 de romani sa strige impotriva Noii Legi a Referendumului?!

  Ah, pentru asta trebuie sa gandesti putin ca sa iti dai seama ca 25 nu e jumatatea lui 100...

  Dar gandirea e straina romanului,-noi "stie doar sa salveaza Rosia Montana"...
 • -4 (10 voturi)    
  Solutia! (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 15:44)

  Azra [utilizator]

  Guvernul acesta mai bine ar fi omologat rapid rezultatele ultimului recensamant (de acum nici nu mai stiu cati ani...!!!) si apoi sa fi dispus a fi refacute si mai rapid listele electorale , pe baza rezultatelor recensamantului si nu mai era nevoie de nici o alta lege a Referendumului. Foarte simplu. Dar noua nu ne plac lucrurile simple!!
  • +4 (6 voturi)    
   Nu se face asa (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 19:17)

   Jimmy Hoffa [utilizator] i-a raspuns lui Azra

   Dupa continutul comentariului, esti un USL-ist spalat pe creier cu antenol. Listele electorale se actualizeaza permanent sau cel putin asa ar trebui, pe baza CNP-urilor. Ca sa intelegi mai clar, imagineaza-ti ca nu deschide nimeni usa recenzorului. Care va fi rezultatul recensamantului? 0. Deci cati trebuie sa se prezinte la vot ca sa fie cvorum? :)

   Recensamantul are un alt scop, nu acela de a actualiza listele electorale.
  • +4 (6 voturi)    
   sigur (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 20:41)

   sucaa [utilizator] i-a raspuns lui Azra

   la cate ilegalitati a facut acest guvern, ce mai conteaza una :)
   recensamantul populatiei nu are nicio treaba cu populatia cu drept de vot. ca sa votezi trebuie sa ai buletin, nu sa fii recenzat!
   buletinul se dal de la politie, nu de la institutul national de statistica.
   nu este obligatoriu sa fii recenzat. dovada ca ponta si multi altii din usl la vremea recensamantului a REFUZAT recenzare dar ei au votat la referendum.
   daca e sa fie cum spui tu, ponta a votat ilegal la referendumul de anul trecut, nu?
   mai aveti multe idei ca ce de mai sus? :))))
  • +3 (5 voturi)    
   ce legatura (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 21:46)

   Aramis [utilizator] i-a raspuns lui Azra

   exista intre recensamint si listele electorale?
   vezi ca nu stii?
 • -3 (7 voturi)    
  oare mai scăpăm o dată de acest ticălos (Sâmbătă, 21 septembrie 2013, 19:54)

  jr.vastro [utilizator]

  care a făcut cea vrut mușchii lui din legislația electorală, pentru ai fi favorabilă doar lui. Acum sigur că îi este frică să nu fie demis și pe ultima sută de metri. Vă dați seama că individul rămâne fără privilegii ulterioare și ce-i mai important pentru psihocomunist este că nu i se va mai da în folosință VILA DANTE, în care a pompat milioane de euro din banii noștri. Îl doare-n cot pe individ de noi, pe el îl doare de el, progeniturile și lingăii lui. Prost o fi Ponta sau cine va fi prim ministru când acest impostor va elibera fotoliul de la cotroceni și să i se dea în folosință ce i s-a dat lui Iliescu NU VILA DANTE pe care chiorâș a vizat-o.
 • +4 (6 voturi)    
  Solutia pentru eliminarea balbelor... (Duminică, 22 septembrie 2013, 2:14)

  Florin J. [utilizator]

  este prezenta obligatorie la votare.
  O au si alte tari si in conditiile manipularii mediatice de la noi este singura solutie pentru ca populatia sa inteleaga ca trebuie sa se exprime cumva indiferent ce parere au despre candidatii propusi. Este evident in acest caz ca invalidare a 50% + 1 din voturi ar trebui sa duca la repetarea alegerilor pe zone, cu obligativitate din partea partidelor politice de a-si schimba candidatii propusi acolo.

  Si optiunile la vot sunt:
  - vot pentru X-ulescu sau
  - invalidare vot prin votarea mai multor candidati

  Ar trebui sa fie pus votul in aceiasi categorie cu mobilizarea generala in conditii de razboi.
  Prin similitudine oricum se poate considera procesul de votare ca un razboi impotriva anarhiei, dictaturii si coruptiei.
  Astfel se pune intrebarea:
  De ce ar fi diferite conditiile de desfasurarea a acestui proces fata de mobilizarea generala?

  Pe de alta parte in cazul votului obligatoriu atentia populatiei se va muta intr-un procent mai mare asupra indatoririlor civice elevand pe o scara mai mare corelarea dintre cei care ne conduc si bunastarea generala a tarii. Ca o consecinta imediata se va creea o apropiere mai mare intre asteptari si rezultate ducand astfel la o probabilitate mai mare de succces in guvernare.

  Militati pentru votul obligatoriu !!!
  Astfel vom lupta mai multi impotriva ticalosiilor.

  In ceea ce priveste sanctiunile pentru neprezentarea la vot, fiindca neindeplinirea acestei obligatii duce la un prejudiciu de democratie, nu vad de ce nu ar fi buna pedeapsa cu limitarea (nu privarea!!!) dreptului de libertate pe durata unui ciclu electoral. Astfel pedepsa capata si o functionalitate educationala esentiala in deschiderea ochilor mintii in ceea ce priveste intelegerea beneficiilor democratiei.
  Care vor fi aceste limitari ? Asta de noi depinde ce vom hotara.
 • +4 (4 voturi)    
  BRAVO BASE !!!! (Duminică, 22 septembrie 2013, 13:20)

  ElenaFanache [anonim]

  Un singur OM imopotriva tuturor !!! Strada , PIATA --Nu va lasati ! Eu am o anumita varsta dar toata viata am luptat impotriva curentului . Tineri , luptati impotriva acestor NINCINOSI, mastecatori de vorbe goale !!! ACUM , Nu mai tarziu cand va fi PREA TARZIU asa cum a fost cu Iliescu !!!
 • 0 (0 voturi)    
  T.B. a sesizat Curtea Constitutionala (Luni, 23 septembrie 2013, 14:34)

  LiviuStoian [anonim]

  Dreptatea este de fiecare parte, insa in moduri diferite. Daca am avea vot obligatoriu si doua optiuni (da si nu) ar fi corect ca majoritatea sa fie de 50% din numarul celor cu drept de vot. In acest caz cine controleaza statistica controleaza votul. In conditiile in care exprimarea optiunilor este mai variata, respectiv da, nu si abtinere, este corect ca rezultatul sa fie transat intre cei care s-au exprimat. Si in acest caz INS poate inclina balanta daca exista un prag de participare (30%). Pentru ca exprimarea optiunilor sa fie independenta de statistica, ar trebui ca pragul de participare sa dispara. Ce lipseste in acest caz este simetria, adica dreptul de a demite un ales cu acelasi numar de voturi cu care a fost ales si oricand in timpul mandatului, nu la termene. imense de 4-5 sau 7 ani. In felul acesta alesii ar fi legati de electorat. Procedura de demitere ar trebui sa fie una judiciara si nu politica, prin liste de semnaturi prezentate unui judecator si verificate de acesta. O alta problema este modul in care alegatorul poate sa verifice daca votul sau a fost inregistrat corect. Daca in momentul votului votantul ar primi un numar unic (de exemplu pe un duplicat de buletin), iar ulterior s-ar publica o lista cu aceste numere si cu votul exprimat, fiecare votant ar putea vedea ca votul sau a contat. Oricum ar fi, atat parlamentul cat si presedintia ar trebui sa nu poata impiedica convocarea si exprimarea prin referendum. Ideal ar fi ca toate hotararile care vizeaza intreaga tara pe termen lung sa fie supuse referendumului de catre avocatul poporului si nu de catre presedinte sau alticineva, iar avocatul poporului sa fie ales direct de popor, odata cu presedintele. Oricum este evident ca presedintele actioneaza in interes personal si nu este corect sa hotarasca singur, sau prin persoane pe care tot el le-a promovat in functii. Sa speram ca modificarile constitutiei vor aduce mai multa democratie.
  Titlul corect: T.B. a sesizat Curtea...


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by