Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul de lege privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene, care stabileste faptul ca Romania este reprezentata la reuniunile Consiliului European fie de primul-ministru, fie de presedinte, in functie de caz, anunta Agerpres.

Senatul este Camera decizionala in cazul acestui proiect de lege. Camera Deputatilor l-a adoptat tacit.

In favoarea acestui proiect de lege s-au exprimat 72 de senatori, 17 au votat impotriva, in timp ce trei senatori s-au abtinut de la vot.

Senatorii au aprobat, de asemenea, si raportul de admitere cu amendamente formulat de membrii Comisiei pentru administratie publica si cei ai Comisiei pentru afaceri europene.

Principala prevedere a acestui act normativ este cea prin care se stabileste, in functie de caz, daca delegatia Romaniei la reuniunile Consiliului European va fi condusa de primul-ministru sau de presedintele tarii.

Conducatorul delegatiei Romaniei va trebui stabilit, prin acordul primului-ministru si al presedintelui, in situatia in care cei doi nu vor putea ajunge la un consens, atunci Parlamentul va decide acest aspect, intr-o sedinta de plen comun.

''Conducatorul delegatiei Romaniei la reuniunile Consiliului European este presedintele Romaniei sau primul-ministru al Guvernului Romaniei. Stabilirea conducatorului delegatiei Romaniei la reuniunile Consiliului European se face prin accord intre Guvernul Romaniei si Institutia Prezidentiala, cu cel putin 20 de zile lucratoare inainte de data reuniunii. In situatia in care acordul prevazut la alin. (2) nu se realizeaza in termen, Parlamentul, in sedinta comuna a celor doua Camere, desemneaza conducatorul delegatiei Romaniei la respectiva reuniune a Consiliului European'', precizeaza articolul 19 din legea amintita.

De asemenea, Parlamentul este cel care stabileste mandatul de negociere al Romaniei la reuniunile internationale, conducatorul delegatiei tarii noastre trebuind sa prezinte, in fata plenului reunit al Parlamentului, mandatul.

''Guvernul transmite Parlamentului in minim 7 zile, inainte de data reuniunii Consiliului, propunerea de mandat de negociere. In termen de pana la 10 zile lucratoare inainte de data reuniunii Consiliului European, primul-ministru sau, atunci cand conducatorul delegatiei este presedintele Romaniei, ministrul desemnat care face parte din delegatie prezinta in plenul Parlamentului proiectul de negociere al Romaniei. Parlamentul adopta, prin hotarare, mandatul de negociere al Romaniei. In cazul in care conducatorul delegatiei Romaniei, in timpul negocierilor, adopta alta opinie decat cea primita prin mandat, Guvernul va motiva, in scris, Parlamentului respectiva pozitie'', precizeaza articolul 20, in forma amendata de senatorii din cele doua comisii.

Totodata, Guvernul motiveaza in scris, in cel mai scurt timp, sustinerea altei pozitii decat cea exprimata in opinia Parlamentului sau a celor doua Camere, daca va fi cazul.

O alta modificare importanta adusa legii prevede faptul ca Parlamentul va fi informat de catre Guvern in legatura cu nominalizarea persoanelor in vederea ocuparii functiilor in cadrul institutiilor Uniunii, iar persoana care este propusa pentru functia de membru al Comisiei Europene va fi audiata in comisiile reunite de specialitate din Parlament, care vor da un aviz consultativ.

Membrii celor doua Comisii senatoriale reunite au modificat, prin amendament, si articolul 16, astfel incat pentru fiecare proiect de act legislativ aflat in curs de negociere la nivelul institutiilor UE, Guvernul va trebui sa transmita celor doua Camere, in cel mult 10 zile lucratoare de la data notificarii de catre acestea a lansarii procedurii de examinare parlamentara, o fisa explicativa.

Pentru proiectele de acte fara caracter legislativ, aflate in curs de adoptare la nivelul UE, Guvernul transmite Parlamentului, in cel mult 15 zile lucratoare de la data notificarii de catre aceasta a lansarii procedurii de analiza, o informare generala.

Parlamentul sau cele doua Camere ale sale finalizeaza examinarea parlamentara si transmit Guvernului opinia sau avizul motivat, inainte cu cel putin trei zile lucratoare de la data stabilita de Guvern pentru definitivarea pozitiei nationale de negociere in Consiliu, Guvernul avand posibilitatea de a solicita urgentarea prezentarii opiniei Parlamentului. In situatia in care termenele nu sunt respectate, Guvernul va decide in absenta opiniei Parlamentului sau a celor doua Camere ale sale.

''In cazul in care mandatul sustinut de Guvern in Consiliu difera substantial de opinia Parlamentului sau a celor doua Camere ale sale, reprezentantii Guvernului prezinta motivele care fundamenteaza aceasta situatie'', mai precizeaza un alt amendament adoptat in comisii.

Senatorii din cele doua comisii au mai amendat si articolul 18 in sensul ca avizele Parlamentului sau ale celor doua Camere in cazul documentelor de strategie, programare sau consultare ale UE au caracter consultativ pentru Guvern.

''Pe durata derularii analizei, la solicitarea oricareia dintre cele doua Camere, reprezentantii Guvernului pentru domeniile lor de competenta se prezinta la comisiile pentru afaceri europene ale Parlamentului sau la comisiile de specialitate pentru a informa asupra aspectelor relevante pentru Romania, din cadrul documentului si asupra elementelor preliminare de pozitie ale Guvernului'', mai precizeaza acelasi articol de lege.