Modernizarea educatiei se amana si in invatamantul universitar

de Stefan Vlaston     HotNews.ro
Joi, 17 septembrie 2009, 17:20 Actualitate | Opinii

Stefan Vlaston
Foto: Arhiva personala
Legea educatiei nationale nu prevede clar care sunt mecanismele de control si verificare care sa previna eliberarea de diplome false si existenta unor programe de studii ilegale. Nu sunt prevazute criterii clare de finantare de la bugetul de stat doar in functie de calitatea procesului educatiei si de formare, concretizat in numarul de absolventi intrati in piata muncii si nivelul salariilor acestora.

Art. 70 (2) In cadrul misiunii generale stabilite la art. 29, alin. (5), institutiile de invatamant superior decid, la nivelul senatului universitar, si fac publica misiunea asumata, care poate fi de:

a) invatamant –  organizeaza programe de studii de licenta;

b) invatamant si cercetare stiintifica/creatie artistica – organizeaza programe de studii de licenta  si masterat;

c) cercetare stiintifica avansata/creatie artistica si invatamant –  organizeaza programe de studii de licenta, masterat, doctorat si postuniversitare.

Comentarii: s-a preluat ideea din proiectul Miclea, relativ la clasificarea universitatilor, functie de obiectivele pe care si le propun. Aceasta clasificare ar trebui sa fie validata de un organism de evaluare, preferabil extern, pentru ca de la dorinta la putinta mai este un drum de parcurs.

Art. 74 - Admiterea in programe de studiu

1. Admiterea in invatamantul superior de stat, particular si confesional pentru fiecare ciclu si program de studii universitare este de competenta fiecarei institutii de invatamant superior si se organizeaza pe baza metodologiilor specifice de admitere stabilite de fiecare institutie de invatamant superior, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii poate elabora metodologii generale de organizare a examenului de admitere in invatamantul superior.

Comentarii: prevedere tipic romaneasca. Daca universitatile au dreptul sa decida admiterea, ce rost au metodologiile elaborate de minister? Doar ca sa se afle in treaba?

Art. 75 - Registrul Matricol Unic

(1) Registrul Matricol Unic, numit in continuare RMU, este o baza de date oficiala si este protejat legal. Falsificarea inregistrarilor din RMU constituie infractiune si se pedepseste cu amenda penala, conform prevederilor legale cu privire la falsul in inscrisuri.

Comentarii: o prevedere salutara, trebuia introdusa mai demult in sistem. Se spera un control mai bun asupra parcurgerii efective a cursurilor de catre studenti, pentru a se evita diplomele false si programe de studii ilegale. Ramane intrebarea, de ce nu s-a introdus pana acum?

Art 83 (8) Programele de studii universitare de masterat sunt acreditate pe domenii de ARACIS in conformitate cu standardele nationale de calitate.

Comentarii: Prevederea contrazice o lege recenta data de senat, camera decizionala, care lasa la latitudinea universitatilor cu “grad ridicat de incredere” introducerea programelor de masterat, fara verificarea ARACIS. Cum foarte multi absolventi de licenta doresc si studii de masterat, s-au infiintat ca ciupercile, peste tot.

Art. 87 (5) Doctoratul se organizeaza in institutiile de invatamant superior aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, numit in continuare CNATDCU, pe baza evaluarii periodice a capacitatii lor institutionale de a oferi un mediu integrat de invatare si cercetare avansata, de nivel national sau international.

Comentarii: acordarea dreptului de a organiza doctorate il da ministerul, nu ARACIS, o institutie, de bine de rau, independenta. Este o abatere grava de la principiul evaluarii de terta parte si depolitizarii deciziei, cu miza mare. O problema importanta ramasa nerezolvata este transparenta: nici in prezent si, dupa lege nici in viitor, nu se vor publica, anual, lista, cv-urile si rezumatele tezelor de doctorat. Vor fi posibile in continuare cazuri de tipul Dinel Staicu, Mischie, Genica Boierica?  

Art. 111. - Raspunderea publica

(3) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor stipulate in alin. (1), Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii recurge la urmatoarele masuri:

a) suspendarea rectorului, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. Pana la stabilirea unui nou rector, un prorector reprezinta universitatea si devine ordonator de credite;

b)reducerea sau eliminarea temporara sau definitiva a finantarilor din surse publice;

c) nerecunoasterea diplomelor, certificatelor sau a altor acte de studii emise de universitatile in culpa;

d)initierea unui proiect de lege de preluare sau fuziune a universitatilor de stat slab performante de catre cele performante;

e) initierea unui proiect de lege de desfiintare a universitatii.

(4) Guvernul va asigura protectia intereselor, a drepturilor si libertatilor studentilor, inscrisi legal in institutiile de invatamant superior sanctionate

Comentarii: sunt sanctiuni identice cu acelea din proiectul Miclea. De salutat decizia Guvernului de a asigura protectia studentilor. Se va tine de promisiune?  

Art. 120 (12) Toate resursele de finantare ale universitatilor de stat sunt venituri proprii.

Comentarii: un aliniat straniu, pentru ca sunt definite ca “venituri proprii” inclusiv alocatiile venite de la bugetul de stat. Oare de ce? Cum sa fie venituri proprii daca le primeste fara efort, de la altii?  

Art. 131 - Anularea institutionala a actelor de studii.

(1) In cazurile in care se constata si dovedeste utilizarea unor mijloace frauduloase sau abateri grave de la etica universitara in obtinerea unui act de studii, institutia de invatamant superior care l-a eliberat dispune anularea acestuia si anunta institutiile abilitate.

(2) Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii poate dispune anularea actelor de studii cu antetul acestuia atunci cand constata ca au fost eliberate fara respectarea in totalitate a legalitatii.

Comentarii: o diploma, odata intrata in circuit civil, nu poate fi anulata decat de instanta (principiul securitatii raporturilor juridice). Este  o prevedere gresita. Nu sunt prevazute masuri de verificare si control anterioare  eliberarii diplomelor, pentru a nu se repeta fenomene de tipul Spiru Haret.

Art. 141 - Finantarea cercetarii stiintifice universitare.

(1) Finantarea cercetarii stiintifice universitare se asigura de la:

a) bugetul de stat

Comentarii: care sunt criteriile folosite in acordarea finantarii universitare? Niciunul?

Art. 210 - Domeniile si criteriile asigurarii calitatii.

(2) Domeniul „eficacitatea educationala” consta in mobilizarea resurselor cu scopul obtinerii rezultatelor invatarii si este concretizat prin urmatoarele criterii:

a) continutul programelor de studiu;

b) rezultatele invatarii

c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, dupa caz;

d) activitatea financiara a organizatiei;

Comentarii: nu apare in capitolul referitor la evaluarea  calitatii criteriul cel mai important; numarul absolventilor care intra in piata muncii in specializarea studiat, in primul an de la absolvire si media salariilor. Dincolo de acest criteriu, folosit si in alte state, avem doar povesti frumoase, despre ce inseamna calitatea invatamantului superior.

Art 212 (4) Furnizorul de educatie/unitatea/institutia furnizoare de educatie si programele de studii sau de calificare acreditate ale acestora se supun din 5 in 5 ani evaluarii externe periodice de catre ARACIP/ARACIS sau de o alta agentie autohtona ori internationala inscrisa in Registrul European al Agentiilor de Asigurarea Calitatii (EQAR), pe baza de contract si cu avizul Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Comentarii: este foarte bine ca evaluarea periodica sa poata fi realizata si de agentii inscrise in EQAR. Dar de ce aceste agentii, recunoscute in plan european, ar mai avea nevoie de avizul ministerului? Doar pentru a selecta pe cele mai docile si prietenoase?  

Art. 230 - Incompatibilitati privind calitatea de membru ARACIS.

(1) Calitatea de membru in Consiliul ARACIS este incompatibila cu exercitarea functiei de demnitate publica sau a functiei de rector. Nu pot participa la concursul de selectare a membrilor consiliului ARACIS persoanele cu functii de predare in invatamantul superior care la data organizarii concursului, au implinit varsta de 65 de ani.

(2) Persoanele care au calitatea de angajati ai ARACIS nu pot cumula functii didactice in invatamantul superior.

Comentarii: se rezolva, in sfarsit, conflictul de interese pentru membrii Consiliului ARACIS, care pana acum predau si pe la diferite universitati, fata de care, nu-i asa, trebuiau sa fie neutri.

Art. 283 (24) Rezultatul analizei contestatiei de la Senat respectiv de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ramane definitiv.

Comentarii: se incalca accesul liber la justitie, prevazut in constitutie. Nimic nu e definitiv, doar o hotarare  definitiva si irevocabila a justitiei.  

Art. 284 (19) Norma didactica  prevazuta de lege reprezinta limita minimala privind normarea activitatii didactice. Conducerea universitatii, in baza autonomiei universitare, poate mari norma cu activitate de invatamant si cercetare pe baza contractului individual de munca, cu respectarea standardelor de asigurare a calitatii procesului didactic.

Comentarii: se lasa o portita pentru multiplicarea normelor si implicit a retributiei.

Art. 289 (3) In sistemul colegial de conducere universitara, structurile si functiile de conducere din institutia de invatamant superior acreditata sunt alese prin vot secret, pe o perioada de patru ani, conform Cartei universitare si in conditiile legii.

(7) In sistemul de conducere manageriala se aplica urmatorul mecanism:

a) Seful de catedra sau directorul de departament, respectiv membrii biroului catedrei sau ai consiliului departamentului sunt alesi de colectivele espective prin vot universal, nominal si secret, conform cartei universitare;

b) Consiliul facultatii se constituie din reprezentantii catedrelor, departamentelor  si ai studentilor, alesi prin vot universal, nominal si secret. Marimea acestui consiliu pentru fiecare facultate e stabilita de catre senat. Consiliul facultatii, in baza votului, inainteaza rectorului maximum trei propuneri pentru postul de decan.

Comentarii: s-au acceptat ambele tipuri de conducere, colegiala si manageriala, decizia fiind a universitatii si este inscrisa in Carta Universitara.  

Art. 298 - Suspendarea din functie a rectorului.

(1) In cazuri bine justificate, in perioada unei legislaturi de 4 ani, ministrul educatiei, cercetarii si inovarii poate, prin ordin, sa suspende din functie pe rectorul unei institutii de invatamant superior de stat sau particulare acreditate sau autorizate provizoriu.

(3) Daca impotriva suspendarii voteaza cel putin 2/3 din numarul total al membrilor senatului universitar, hotararea respectiva se transmite, de urgenta, Consiliului National al Rectorilor, care are obligatia de a se pronunta, in termen de 10 zile lucratoare, prin rezolutie motivata, cu caracter consultativ.

(4) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ia decizia finala cu luarea in considerare a hotararii senatului universitar si tinand seama de incalcarea flagranta si  in mod repetat a obligatiilor prevazute la art. 111 alin. (1), precum si de consecintele deosebit de grave asupra desfasurarii procesului de invatamant universitar.

Comentarii: in comparatie cu situatie prezenta, cand decizia Senatului cu 2/3 este opozabila deciziei de suspendare a rectorului, legea viitoare elimina aceasta opozitie, iar rezolutia  Consiliului National al Rectorilor este consultativa. Un lucru pozitiv care va duce la eliminarea rectorilor care nu respecta legile.

Art 317 (8) Conferentiarii universitari, profesorii universitari si profesorii conducatori de doctorat pot ramane in activitate si dupa implinirea varstei legale de pensionare, cu acordul consiliului facultatii si aprobarea anuala a Senatului, prin vot secret, maxim pana la implinirea varstei de 70 de ani.

(11) Functiile de conducere din universitati nu pot fi ocupate de persoane care au depasit varsta legala de pensionare

Comentarii: in varianta Miclea exista aceasta posibilitate, dar cu contract pe perioada determinata, cu titlul de cadru didactic consultant, nu titular pe post. In aceasta  situatie postul trebuia scos la concurs si doar daca nu era ocupat de un candidat mai tanar, putea fi ocupat de cel care trecuse de varsta de pensionare. Varianta adoptata este un pas inapoi, mentine, ca titulari, persoane trecute de varsta de pensionare. Prevederea de la alin (11) elimina statutul de “rector pe viata”, atat la stat cat si la privat.

A disparut functia de presedinte a universitatii, un lucru pozitiv.

Art 250 (2) Se interzice ocuparea simultana a functiilor de conducere in aceeasi unitate/institutie de catre persoanele care sunt rude pana la gradul II inclusiv sau sunt sot/sotie. De asemenea, se interzice ca persoanele care sunt rude pana la gradul II inclusiv sau sunt sot/sotie sa voteze simultan in acelasi consiliu profesoral sau Senat.

(3) Se interzice ocuparea posturilor didactice si de cercetare de catre persoane dovedite ca  au plagiat. Se anuleaza automat concursul pentru un post didactic ocupat, indiferent cand, de catre o persoana dovedita ca a plagiat.

(4) Incalcarea dispozitiilor din prezentul articol conduce la invalidarea automata a concursului si sanctionarea celor vinovati potrivit legii.”

Comentarii: Un lucru pozitiv dar nu exista notiunea juridica de “anulare automata”. In cazul in care plagiatul este anterior angajarii, universitatea sau orice persoana interesata (contracandidatii), pot cere in instanta anularea concursului. In cazul in care fapta este comisa dupa anagajare, se constituie comisii de etica care cer sanctiunea corespunzatoare faptei, inclusiv revocarea din functie.

(5) Persoanele cu functie de demnitate publica nu pot ocupa functii de conducere din cadrul universitatilor

Comentarii: arata fara dubiu incompatibilitate intre functia de parlamentar si cea de rector, de exemplu.

In concluzie, s-au facut progrese insemnate, dar:
 1.  Nu sunt clare mecanismele de control si verificare care sa previna eliberarea de diplome false si existenta unor programe de studii ilegale.
 2.  Nu sunt prevazute criterii clare de finantare de la bugetul de stat doar in functie de calitatea procesului educati si de formare, concretizat in numar de absolventi intrati in piata muncii si nivelul salariilor acestora.
 3.  Ar trebui limitat numarul de locuri platite integral de stat in universitati, doar pentru acei tineri care indeplinesc simultan conditiile: au rezultate foarte bune la invatatura si nu au resurse materiale.
 4.  Nu sunt prevazute mecanisme de mobilitate a cadrelor didactice si studentilor in SEIS (Spatiul European al Invatamantului Superior).
 5.  Poate ar fi fost mai bine precizate incompatibilitatile, mai ales pentru invatamantul superior.
 6.  Ce se intampla cu “clanurile universitare”, nu se stie daca legea se aplica si familiilor existente deja, care au functii de conducere.


Citeste mai multe despre   Material sustinut de Julius Meinl

Doar furând meserie, merge. N-ai cum - Loredana Groza, interviu în turneul ADOR

Un interviu luat în miez de noapte, în mașina care ne aducea la București, prin viscol și ceață. O întoarcere în timpul albumului Atitudine. Este momentul reinventării, momentul în care Loredana Groza a realizat că altfel nu se poate. Că totul depinde de ea. compoziția, cântarea, re-creerea. Partea a doua a reportajului de turneu Ador. Prima parte, "Lori din Onești, Ador la Ploiești", poate fi văzută AICI.

1157 vizualizari

 • 0 (0 voturi)    
  pertinent (Joi, 17 septembrie 2009, 19:09)

  marius [anonim]

  ca tinar universitar pot spune ca observatiile dvs sunt pertinente. Speram la o finantare diferentiata, ce sa tina cont si de calitate, cercetare etc. Nu se poate, nu avem vointa politica sa ducem o reforma pina la capat.
  • 0 (0 voturi)    
   concurenta (Joi, 17 septembrie 2009, 21:12)

   mihsi [anonim] i-a raspuns lui marius

   Eu sper la un sistem concurential real intre facultati si la o statistica privind cele mai bune facultati din tara tinind cont de numarul celor care se angajeaza in domeniu. Pentru cercetare a facut AdAstra un clasament.
   • 0 (0 voturi)    
    si? (Joi, 17 septembrie 2009, 23:12)

    marius [anonim] i-a raspuns lui mihsi

    si tine cineva cont de acel clasament al ad-astra?


Abonare la comentarii cu RSSBuchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică