Codul Andronescu a invins solutiile Miclea

de Stefan Vlaston     HotNews.ro
Luni, 7 septembrie 2009, 10:48 Actualitate | Opinii

Stefan Vlaston
Foto: Arhiva personala
Constatam ca premierul Emil Boc a cedat si a promovat codul Andronescu, in proportie de 90%, pentru asumarea raspunderii, renuntand la solutiile Miclea. In ciuda promisiunilor premierului ca se va trece la modernizarea educatiei, constatam aceleasi solutii promovate de d-na Andronescu, care mentin politizarea si centralizarea. Ministerul si Inspectoratele Scolare au in continuare atributii prea mari in numirea directorilor de scoli, (prin folosirea “expertizei” inspectoratelor scolare, numirea directorilor si rezolvarea contestatiilor la concursurilor de directori), gestionarea resursei umane se face in continuare de catre inspectoratele scolare, curriculum diferentiat si cel de dezvoltare locala sunt decise tot de catre minister.

Argumente: Se mentine politizarea si centralizarea --Ce spunea premierul dupa ultima sedinta de guvern: “In al saptesprezecelea rand, depolitizarea directorilor de scoli”. Iata ce a iesit: Art. 327. (2) Directorul isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul inspectoratului scolar pentru problemele educationale si sub indrumarea primarului, pentru problemele de administrare si finantare.

Comentarii: Directorul scolii este privit ca un personaj incapabil sa ia decizii in interesul elevilor si al scolii. Trebuie indrumat si controlat de autoritati POLITICE.

Art 288
(5)Ocuparea functiilor de director si de director adjunct se face in urma castigarii concursului organizat de consiliul de administratie, cu expertiza inspectoratului scolar si desfasurat pe baza criteriilor de competenta profesionala si manageriala. Metodologia concursului se stabileste de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si se aproba prin ordin al ministrului.
(6) Eventualele contestatii privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de conducere din unitatile de invatamant si/sau a rezultatelor acestuia se adreseaza inspectorului scolar general, in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor. Hotararea este luata de Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, este definitiva si nu poate fi atacata decat prin contestatie la Tribunalul pe raza caruia functioneaza inspectoratul scolar.
(7) Directorul unitatii de invatamant este numit, in urma castigarii concursului, prin decizie a inspectorului scolar general, cu avizul primarului, respectiv cu avizul consiliului judetean pentru unitatile de invatamant special, pentru o perioada de 5 ani.

Comentarii: aceleasi formulari ca in varianta initiala a codului, expertiza inspectoratului scolar. Nu s-a schimbat nimic.


Toata resursa umana din educatie este in continuare gestionata de catre minister prin inspectoratele scolare

Art. 281
(11)Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numita de inspectorul scolar general, avand ca presedinte un inspector scolar general adjunct. Componenta comisiei si atributiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
(13) Evaluarea probelor din concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor se realizeaza de comisii, instituite la nivelul organizatorului concursului si numite prin decizia inspectorului scolar general.
(14) Contestatiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice in invatamantul preuniversitar de stat se adreseaza comisiilor de concurs, in termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor.
(15) Contestatiile se solutioneaza prin reevaluarea lucrarilor in cauza de catre o comisie stabilita de inspectorul scolar general, alta decat cea initiala. Hotararea acestei comisii este definitiva.

Structura invatamantului preuniversitar a ramas aceea din Codul Andronescu

Art 29. (9) Invatamantul preuniversitar cuprinde urmatoarele niveluri:
a)    educatie timpurie formata din nivelul ante-prescolar (4 luni – 3 ani), respectiv nivelul prescolar (3 – 6/7 ani), cuprinzand grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare, pregatitoare pentru scoala;
b)    invatamant primar: clasele I-IV;
c)    invatamant secundar care cuprinde:
1.    invatamant secundar inferior: gimnaziu, clasele V-VIII;
invatamant secundar superior: liceu, clasele IX-XII/XIII

Admiterea la liceu

Art 36 (2)Continuarea studiilor din invatamantul secundar inferior, gimnazial in invatamantul secundar superior, liceal este asigurata pe baza unui proces de consiliere si orientare scolara si profesionala, fundamentat pe cunoasterea elevilor si pe recomandarile cadrelor didactice, precum si pe rezultatele invatarii si pe optiunile individuale.
(2) Pentru orientarea scolara si profesionala a absolventilor clasei a VIII-a si continuarea studiilor in clasa a IX-a, se iau in considerare urmatoarele rezultate ale invatarii:
a)    rezultatele scolare obtinute pe parcursul claselor V-VIII, ca indicator general al performantelor elevului in raport cu standardele curriculare;
b)    rezultatele obtinute la o testare nationala realizata la finalul clasei a VIII-a si structurata dupa modelul testarilor internationale standardizate, ca indicator specific privind competentele-cheie formate pe parcursul invatamantului general de tip comprehensiv.

Comentarii: nu se accepta examenul de admitere la liceu. Trecerea la liceu se face pe baza notelor din clasele V-VIII si a evaluarii finale de clasa a VIII.

Curriculumul scolar  se stabileste ca in varianta Andronescu

Art 45 (3) Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul secundar cuprind 60% discipline din trunchiul comun, 20% curriculum diferentiat si 20% curriculum la decizia scolii/curriculum in dezvoltare locala.

Observatii: nu coincide cu ce spunea premierul, la ultima sedinta de guvern, anume
„In al optisprezecelea rand, curriculumul la decizia scolii este de 20% in invatamantul preuniversitar. 60% este curriculum national, 20% curriculum optional, adica dintr-o lista de materii se aleg un numar, iar 20% ramane la decizia scolii”.
Curriculumul diferentiat este altceva decat optional si este stabilit tot de minister. Curriculumul de dezvoltare locala este stabilit tot de minister, la propunerea inspectoratelor scolare. Scoala, practic, nu mai are niciun cuvant.

Subordonarea invatamantului preuniversitar doar fata de minister si inspectorate

Art 29.(11)  Invatamantul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele scolare, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, iar invatamantul superior este coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu respectarea autonomiei universitare

Comentarii: nici o vorba despre subordonarea administrativa, despre rolul Consiliilor Locale si Consiliilor Judetene. Nu exista nicaieri in lege mentionata Directia judeteana de invatamant.

Art. 61 (5) Unitatile de invatamant de stat si unitatile de invatamant obligatoriu organizat pin invatamant particular acreditat functioneaza ca unitati finantate din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza isi desfasoara activitatea, si din alte surse, potrivit legii

Comentarii: nu sunt prinse gradinitele private, care nu intra in categoria “invatamant obligatoriu”.
(3) Art. 32 (2) Actiunile de infiintare, desfiintare si reorganizare a unitatilor de invatamant anteprescolar prescolar, primar si gimnazial se realizeaza in succesiune obligatorie astfel:
a)    consiliul local propune actiunea, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivel local care se va referi, in mod obligatoriu, cel putin la evolutiile demografice, situatia spatiilor de scolarizare si evolutiile bugetului local;
b)    inspectoratul scolar da avizul conform pe propunerea consiliului local, in baza unei evaluari privind asigurarea calitatii, conform standardelor nationale;
c)    pentru infiintarea unitatii de invatamant, se parcurg procedurile prevazute de prezenta lege cu privire la evaluarea pentru autorizare/acreditare;
d)    in cazul aprobarii infiintarii sau al aprobarii cu conditii, consiliul local emite decizia conforma de realizare a actiunii prin hotarare a consiliului local;
e)    inspectoratul scolar isi asuma si pune in practica hotararea consiliului local de realizare a actiunii.

Comentarii: acesta este mecanismul de “codecizie” care cuprinde doua avize “conforme”, interventia ARACIP la pct. c,  un amestec de codecidenti care se vor bloca unii pe altii si vor duce birocratia la cote inalte.

Se mentin o multime de organisme subordonate si consultative care toaca bani, nu se stie pe ce.

Art. 147 (2) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii constituie structuri de experti si se sprijina pe organisme consultative, la nivel national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National pentru Reforma Invatamantului, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, Consiliul National al Bibliotecilor, Consiliul National pentru Formare si Educatie Continua, Consiliul National pentru Etica, Colegiul National al Educatorilor, comisiile nationale de specialitate pe discipline si structurile manageriale ale programelor de reforma. Componenta acestor organisme consultative si regulamentele lor de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii

Art 149. a) Institutul de Stiinte ale Educatiei, b) Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, c) Consiliul National pentru Curriculum, d) Centrul National pentru Invatamantul Profesional si Tehnic, e) Serviciul National pentru Evaluare si Examinare, f) Serviciul National pentru Evaluarea Manualelor Scolare, g) Centrul National pentru Formarea Personalului din Invatamantul Preuniversitar, h) Centrul National de Excelenta, i) Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, j) Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO, k) Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, l) Centrul National pentru Bursele de Studii in Strainatate, m) Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social, n) Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare, o) Centrul European UNESCO pentru Invatamantul Superior (CEPES), p) Institutul Limbii Romane, q) Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Comentarii: Organisme consultative, consultative, dar „Componenta acestor organisme consultative si regulamentele lor de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii”. Curat consultare d-na ministru!

Puzderia de structuri subordonate ministerului au tocat si vor toca in continuare bugetul de stat, fara sa aiba efecte benefice. Ele au functionat si pana in prezent cu urmatoarele rezultate: diplome false, programe de studii ilegale, absolventi fara competente in piata muncii, bani cheltuiti fara eficienta si fara rezultate.

Prime concluzii:
 • In ciuda promisiunilor premierului Boc ca se va trece la modernizarea educatiei, constatam aceleasi solutii promovate de d-na Andronescu, care mentin politizarea si centralizarea. Ministerul si Inspectoratele Scolare au in continuare atributii prea mari in numirea directorilor de scoli, (prin folosirea “expertizei” inspectoratelor scolare, numirea directorilor si rezolvarea contestatiilor la concursurilor de directori), gestionarea resursei umane se face in continuare de catre inspectoratele scolare, curriculum diferentiat si cel de dezvoltare locala sunt decise tot de catre minister.
 • In lipsa indemnizatiilor de sedinta este de presupus ca la activitatea Consiliilor de administratie se vor prezenta doar profesori, ceea ce arunca in derizoriu participarea la decizie a parintilor si reprezentantii administratiei locale.
 • Nu exista in lege mecanisme sigure de control a utilizarii eficiente si fara fraude a banului public, ceea ce mentine deschisa in continuare calea risipei si fraudarii fondurilor bugetare.
 • Nu exista in legea prevazuta activitatea si prerogativele Directiilor Judetene de invatamant, care sa gestioneze si administreze reteaua scolara.
 • D-na ministru Andronescu nu reuseste sa se elibereze de paradigma comunista a educatiei, care inseamna birocratie, centre de decizie multiple ce se incurca intre ele, centralism si decizie politica pana la nivelele inferioare. Era normal ca rezultatul efortului produs pentru constructia acestei legi, altfel notabil, sa poarte amprenta personalitatii sale. Dar ce vina au cele 4,5 milioane de elevi si studenti, care se vor confrunta cu piata muncii actuale, sa suporte consecintele unei gandiri ramase ancorata in epoca comunista. 

Promitem sa revenim cu alte observatii.


Citeste mai multe despre   2922 vizualizari

 • +2 (4 voturi)    
  back to the future (Luni, 7 septembrie 2009, 11:03)

  Mazeta [utilizator]

  Lasati, dle Vlaston, nu fiti suparat. La anul (in cel mai bun caz) se va face reforma din nou.
 • -1 (1 vot)    
  Inspectorii sunt cei mai mari spagari! (Luni, 7 septembrie 2009, 11:11)

  Ieronim [anonim]

  MUltumim, Abramburica!
  Multumim, PSD!
  DE exemplu, in Caras-Severin este inspector general fostul meu profesor de matematica si e un spagar ordinar care a steptat toata viata sa fie inspector, sa ia spaga la nivel judetean!
  • 0 (0 voturi)    
   sila cea de toate zilele (Luni, 7 septembrie 2009, 15:17)

   Marius [anonim] i-a raspuns lui Ieronim

   Da si eu stiu cazuri de inspectori judeteni in Constanta, au cerut 2000 euro de la profesori ca sa nu fie dati afara. Cu sila nemarginita fatza de aceste scursuri...
 • 0 (0 voturi)    
  Cred ca plec..... (Luni, 7 septembrie 2009, 11:12)

  gabriel4west [utilizator]

  bataie de joc !!!!!
 • +2 (2 voturi)    
  Bun, ce e de facut ? (Luni, 7 septembrie 2009, 11:16)

  mm [anonim]

  Apreciez analiza comparativa a domnului Vlaston dar astept continuarea ... Cunoasterea fara actiune este zero!
 • -1 (5 voturi)    
  Cioco (Luni, 7 septembrie 2009, 11:26)

  G [anonim]

  Sistemul lui Miclea era oricum potrivit pentru o societate utopic de moderna, nu pt evul mediu din Romania. Deci nici o pierdere.

  Nu am fost de acord cu dl. Vlaston sau cu codul Miclea numai si numai din acest motiv.

  Nu sustin sistemul Abramburica in mod absolut, dar relativ la situatia din tara, e realist.

  Oricum inca odata marele premier s-a facut de ciocolata.
  • +1 (3 voturi)    
   Pai laudati-l pe premier! (Luni, 7 septembrie 2009, 11:56)

   silicon [anonim] i-a raspuns lui G

   Pai stai sa inteleg: varianta Andronescu era mai potrivita, marele premier a inteles asta si a ales varianta cea mai motrivita. Asta este logica dumneavoastra. De fapt daca sunteti consecvent pana la capat ar trebui sa il aplaudati pe premier. Si-a inghitit propriile declaratii si a facut ce era mai bine pentru tara, nu??

   Aiurea, aveti o logica de doi bani. Propunerile care ar fi schimbat cu adevarat invatamantul preuniversitar au fost eliminate, sub imensa presiune a intregii clase politice: inspectoratele scolare numite politic taie si spanzura in continuare atat in concursurile de angajare, cat si in alocarea resurselor financiare.

   Premierul s-a facut de ciocolata, dar cu totul din alte motive decat va bucurati dumneavoastra. Bucurati-va, o sa ramanem cu codul Andronescu, care schimba tot si nu modifica nimic. Fortele politice taie si spanzura prin isnpectoratele scolare, liceele nu isi pot organiza examene, consiliile de administratie ale scolilor or sa fie o sueta cu directorul si doi profesori care nu au treaba acasa. Rusine sa ne fie tuturor pentru asta, nu il acest fel vom miscora decalajul care ne separa de tarile dezvoltate.
 • +2 (2 voturi)    
  bani (Luni, 7 septembrie 2009, 11:53)

  mihai [anonim]

  Banii vor dicta cum va evolua invatamantul de stat. Din acest punct de vedere, cele mai importante articole din toata legea sunt 122 pt invatamantul preuniversitar si 170 pentru invatamantul universitar.

  Cum se alege directorul, cum se angajeaza profesorii, cum se alege rectorul este important. Dar fara bani nu se poate face nimic.
  • +1 (1 vot)    
   nervus rerum gerendarum (Luni, 7 septembrie 2009, 12:17)

   Mazeta [utilizator] i-a raspuns lui mihai

   Asa e, aveti dreptate. Banii reprezinta conditia necesara (nu si suficienta). Pot exista 15 reforme, modele performante europene, metode ultramoderne etc., dar fara bani tot degeaba. Iar guvernantii tocmai asta nu au pt invatamant. Sunt curios care va fi procentul din PIB anul viitor.
 • 0 (0 voturi)    
  finantarea pentru scoli private (Luni, 7 septembrie 2009, 12:34)

  Dan [anonim]

  Pana la urma se mentine sprijinul pentru scolile si gradinitele private prin introducerea finantarii "per capita"?
  • 0 (0 voturi)    
   Finantare (Luni, 7 septembrie 2009, 12:59)

   Stefan Vlaston [anonim] i-a raspuns lui Dan

   La gradinitele private nu, ca nu intra in categoria "invatamant obligatoriu".
   • 0 (0 voturi)    
    gradinite de stat (Luni, 7 septembrie 2009, 15:30)

    mihai [anonim] i-a raspuns lui Stefan Vlaston

    Gradinitele de stat nu primesc bani de la stat?
    • 0 (0 voturi)    
     Ba da (Luni, 7 septembrie 2009, 15:55)

     Vlaston Stefan [anonim] i-a raspuns lui mihai

     Dar nu si cel private, cu exceptia clasei pregatitoare, care intra in inv. obligatoriu.
     • 0 (0 voturi)    
      interpretari (Luni, 7 septembrie 2009, 17:16)

      Mihai [anonim] i-a raspuns lui Vlaston Stefan

      "(9) Învăţământul preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
      a) educaţie timpurie formată din nivelul ante-preşcolar (4 luni – 3 ani), respectiv nivelul preşcolar (3 – 6/7 ani), cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare,
      pregătitoare pentru şcoală;
      ................" pag 23

      si

      CAP. II – ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR :

      ..........................
      art. 190: Drepturile elevilor din învăţământul particular:
      ............
      "(2) Elevii din unităţile de învăţământ particular autorizate/acreditate au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat."
      ................. (pag 171)


      Fiecare intelege ce vrea, dar eu inteleg ca si copiii care aleg sa mearga la gradinitele private au dreptul sa primeasca aceeasi bani ca si cei care urmeaza o gradinta de stat.
 • +2 (2 voturi)    
  D-le Vlaston de ce? (Luni, 7 septembrie 2009, 13:06)

  Haret [anonim]

  De ce nu se accepta examen de admitere in liceu (si facultate)?

  Intr-o societate stramba evaluarea continua e utopica, asa cum de fapt sunt ambele proiecte de lege.
  • +1 (1 vot)    
   Pentru ca (Luni, 7 septembrie 2009, 13:19)

   Stefan Vlaston [anonim] i-a raspuns lui Haret

   Jocurile politice sunt mai importante decat calitatea scolii. Si corectitudinea. Una e sa intri la licee bune pe merit si alta pe cadouri date profesorilor. Examenele de admitere n-or fi 100% corecte, dar nici nu-si permit sa umple liceele de elita cu elevi veniti cu note umflate de mai stiu de unde. Examenele de bac de vara asta arata pana unde sa- ajuns cu coruptia.
 • 0 (0 voturi)    
  It is happening again (Luni, 7 septembrie 2009, 13:38)

  Justin Puscasu [anonim]

  Viitorul a milioane de copii a fost din nou scos la mezat si vandut in schimbul catorva luni de guvernare.
  Dorinta de compromis cu PSD-ul a primat din nou si s-a ales calea pseudo-reformelor PSD-iste, ale caror efecte le-am tot suportat in ultimii 20 de ani.
  Boc, ai nota 2! Iesi afara!
  • 0 (0 voturi)    
   n-o fi psd-ul un mare ce (Luni, 7 septembrie 2009, 17:46)

   Strange [utilizator] i-a raspuns lui Justin Puscasu

   da' pdl-eba nu putea debita nici macar pe sfert de atat ceva coerent. Asa incat, pana una alta Andronescu a facut ceva (perfectibil, imperfect, cum vreti) da in pdl cine sa faca?
   • 0 (0 voturi)    
    . (Luni, 7 septembrie 2009, 19:50)

    Ivanu [utilizator] i-a raspuns lui Strange

    ba nu ti-e rusine sa mai arunci cu noroi? pai codul Miclea era mult mai bun dar la presiunile PSD-ului a fost mutilat si ne-am ales cu porcaria asta de lege. PSD-ul niciodata nu va face ceva bun in tara asta!!!
 • +1 (3 voturi)    
  Incompetentul de Miclea (Luni, 7 septembrie 2009, 13:47)

  DanBruma [anonim]

  credea ca face reforma invatamantului nefiind ministru. Asta e tehnica pedalista lansata de capitanul Rosu. Cand esti ministru nu faci nimic (vezi autostrazile lui Basescu, vezi reforma lui Miclea - ministrul educatiei din 2005 - egala cu zero) te dai rotund cand esti in opozitie.
 • +1 (1 vot)    
  Cum e cu politizarea? (Luni, 7 septembrie 2009, 15:28)

  Amalita [anonim]

  Eu nu inteleg prea bine cum vine treaba cu politizarea. Adica subordonarea scolilor ministerului inseamna politizare, iar o eventuala subordonare autoritatilor locale nu ar insemna politizare? Dar autoritatile locale nu sunt numite tot politic? Si ce ar insemna ca fiecare CJ sau Primarie sa angajeze experti didactici care sa coordoneze scolile din judete?Sau inchipuiti-va directori de scoli numiti de Primari, ar fi mai buni si mai nepolitici decat cei actuali?
  • 0 (0 voturi)    
   Cons. Locale/Judetene (Luni, 7 septembrie 2009, 15:53)

   Stefan Vlaston [anonim] i-a raspuns lui Amalita

   Sunt formate din mai multe partide, nu e decizia unui singur om, Inspector sau Primar. Dintre doua rele acesta-i cel mai mic. Alternativa este ca un singur om numit politic, Inspectorul General, sa decisa totul.
 • 0 (0 voturi)    
  sunt dezamagit (Luni, 7 septembrie 2009, 17:38)

  ion [anonim]

  Imi pare rau ca Boc nu are curajul sa faca o reforma reala. Se pare ca proiectele lui Basescu nu au sustinere nici macar cu premierul si colegii lui de partid in guvern. Sunt dezamagit de Boc.
 • 0 (0 voturi)    
  incompetenta (Marţi, 8 septembrie 2009, 10:34)

  anonim [anonim]

  Explicatia e simpla. Codul Miclea nu era formulat sub forma de lege ci mai degraba era o analiza si strategie de reforma. Pentru a fi pus sub forma de lege trebuiau facute modificari care ar fi durat mai mult de 3-4 zile. Asa ca s-a carpit pe ici pe colo legea Andronecu si gata. Inca odata ne dovedim incapabili sa ne concentram si sa realizam ceva coerent.
  Marele Boc trebuia sa-si treaca in palmares reforma invatamantului. Sa fie el cel care a pus punctul pe I in invatamant. Un incompetent cu vise de preamarire ca toti politicienii din romania. Poti sa fii sigur domnule boc ca vei fi pastrat in analele istoriei.
 • 0 (0 voturi)    
  primari (Marţi, 8 septembrie 2009, 10:45)

  ion [anonim]

  Descentralizarea nu poate insemna decat numirea directorilor de catre niste primari semianalfabeti, patroni locali, dubiosi. Chiar vreti asta?


Abonare la comentarii cu RSSBuchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri