Introducere

Recensământul populației este una dintre cele mai vechi cercetări statistice (1525039_E_ECE_CES_41.pdf (unece.org)), organizat pentru cunoașterea dimensiunii și a unor caracteristici ale populației ce se află într-un anumit teritoriu. Dacă la începuturi, acestea erau organizate ocazional, în funcție de nevoia de a dispune de anumite informații referitoare la populația dintr-un anumit teritoriu, în epoca modernă, recensământul se organizează, în fiecare țară, de regulă, o dată la zece ani. În România, în perioada 1859 – 2011 s-au desfășurat 12 recensăminte: (1) în perioada 1859 – 1860 a fost organizat primul recensământ în Principatele Unite; (2) decembrie 1899; (3) decembrie 1912; (4) decembrie 1930; (5) aprilie 1941; (6) ianuarie 1948; (7) februarie 1956; (8) martie 1966; (9) ianuarie 1977; (10) ianuarie 1992; (11) martie 2002 și (12) octombrie 2011.

Tudorel Andrei Foto: Arhiva personala

În perioada modernă, recensămintele populației și locuințelor din fiecare țară sunt organizate de oficiul de statistică, având la bază recomandări la nivel internațional. Culegerea datelor cu privire la aspecte importante referitoare la populația rezidentă și condițiile de locuit sunt colectate, după metoda tradițională direct de la populație, din surse administrative sau, combinat, prin cele două surse. Repartizarea țarilor membre ale Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE), după metoda de colectare a datelor la ultimul recensământ, se prezintă astfel:

 • metoda tradițională de colectare a datelor a fost aplicată în 25 de țări. În majoritatea cazurilor, colectarea datelor s-a realizat direct de la populație, prin interviu, folosind tableta, laptopul, notebook sau smartphone. Într-un număr mic de țări care au recurs la metoda tradițională, colectarea datelor s-a realizat pe suport de hârtie;
 • folosirea registrelor o regăsim în 12 țări. În acest caz, pentru colectarea informațiilor nu se mai interacționează cu populația, ci se recurge la sursele administrative disponibile în sectorul public sau privat;
 • metoda combinată care îmbină folosirea surselor administrative și colectarea datelor de la populație a fost aplicată în 16 țări;
 • în Franța se folosește recensământul de tip Rolling.

Țările din regiune au recurs la următoarele metode de colectare a datelor de recensământ:

 • tradițional: Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Muntenegru, Republica Moldova;
 • registre: Letonia, Lituania, Turcia;
 • combinat: România, Cehia, Estonia, Ungaria, Polonia.

În cadrul rundei 2021 a recensamintelor, dintre țările UE care au finalizat recensământul și au recurs la autorecenzare menționăm în cele ce urmează procentul de autorecenzare: Bulgaria (34%), Croația (40%), Portugalia (99,3%), Anglia și Țara Galilor (88,9%) și Slovacia (86%). Italia, la recensământul din 2011, a avut o cotă de autorecenzare de 33,4%.

La unele țări din Europa recensământul a fost amânat din motive de pandemie în anul 2022. Dintre acestea menționăm: Irlanda, Ungaria, Germania etc.

Unele caracteristici ale recensământului populației și locuințelor RPL2021

În anul 2022, în perioada 14 martie – 17 iulie, se va organiza în România culegerea datelor de la populație pentru caracteristici referitoare la populația rezidentă și la locuințe. Caracteristicile pentru care sunt culese informații sunt prevăzute în legislația națională (toate detaliile privind legislația sunt postate pe site-ul recensământului populației și locuințelor: Recensamantul Populatiei si Locuintelor – RPL 2021 (recensamantromania.ro). Acestea sunt caracteristici înregistrate în toate țările UE, care organizează recesământul, potrivit programului comun, și caracteristici pentru care se cer statistici la nivel național.

Pentru buna desfășurare a recensământului din runda 2021, INS a definit, încă din 2013, imediat după publicarea datelor recensământului din 2011, câteva aspecte importante ce a trebuit să fie avute în vedere la actualul recensământ:

 • eliminarea completă a chestionarelor pe suport de hârtie din procesul de culegere a datelor de la populație. Informatizarea culegerii datelor statistice de la populație se va realiza ținând seama de gradul de înzestrare a populației cu tehnică de calcul și de capacitatea de utilizare a acesteia. Din acest motiv, colectarea datelor de la populație s-a prevăzut să se realizeze, atît în sistem online (în perioada 14 martie – 15 mai 2022), dar și prin colectarea datelor pe tableta unui operator care să se deplaseze la adresele locuințelor la care înregistrarea datelor cu privire la locuință și/sau persoane nu a putut fi realizată online sau s-a realizat doar parțial (16 mai – 17 iulie 2022). Mai mult, pentru stimularea colectării datelor în sistem online la nivelul localităților s-au prevazut puncte de completare a datelor din chestionar, folosind suportul tehnic și sprijinul din partea recenzorilor special organizați pentru această etapă;
 • dimensionarea adecvată a perioadei de culegere a datelor de la populației. Dacă la recensământul din octombrie 2011, culegerea datelor s-a realizat pe parcursul a numai zece zile, la RPL2021 s-a optat pentru o perioadă mult mai întinsă, de patru luni;
 • folosirea surselor administrative pentru culegerea datelor pentru anumite caracteristici incluse în chestionarul recensământului, pentru o cât mai mare parte a populației rezidente. În acest sens, în perioada 1.02.2022 – 13.03.2022, folosind surse de date de la diverse instituții, au fost colectate datele statistice disponibile pentru încărcarea Bazei de date a RPL2021, în vederea reducerii sarcinii de răspuns a populației, dar și pentru asigurarea sustenabilității datelor de recensământ;
 • asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute la recensământ, prin dezvoltarea de proceduri specifice care să permită calcularea de indicatori statistici esențiali la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale privind populația rezidentă și locuințele rezidențiale în fiecare an, pentru susținerea deciziilor de politică economică.

La recensământul populației și locuințelor - runda 2021 vor fi culese informații cu privire la componența și membrii gospodăriei, caracteristicile locuinței și caracteristicile fiecărei persoane din gospodărie (caracteristici demografice, migrația internă și internațională, caracteristici etno-culturale, educaționale și economice). În chestionar, pentru persoanele cu vârsta de peste de 15 ani, este prevăzută o întrebare vizând evaluarea măsurii în care pandemia de coronavirus le-a afectat activitatea.

Noutăți la RPL2021, în România

Recensământul populației și locuințelor - runda 2021 conține câteva noutăți tehnice prezentate în cele ce urmează:

 1. Pentru prima dată, în România, la un recensământ al populației și locuințelor culegerea datelor de la populație se realizează exclusiv în format electronic. Astfel, nu se va mai recurge la chestionarul clasic pe suport de hârtie, informațiile fiind furnizate și completate de fiecare cetățean direct în format electronic. O asemenea manieră de culegere a datelor oferă câteva avantaje certe:
  1. în primul rând, se asigură controlul în ceea ce privește respectarea confidențialității datelor personale, printr-o protecția ridicată a acestora. Din momentul în care persoana finalizează completarea chestionarului de recensământ, acesta devine complet anonimizat, iar datele la nivel individual nu mai pot fi extrase din baza de date;
  2. validarea datelor pentru cele mai multe câmpuri (rubrici) din chestionar este una în timp real, crescând astfel calitatea datelor introduse în baza de date a recensământului;
  3. se reduce timpul dintre momentul finalizării culegerii datelor și cel al publicării primelor rezultate ale recensământului.
 2. Culegerea pe scară largă a datelor în sistem online, etapă ce se va derula în perioada 14 martie – 16 mai a.c., oferă o serie de avantaje, atât pentru fiecare persoana care trebuie să furnizeze datele de recensământ, cât și pentru nevoile Institutului Național de Statistica (INS):
  1. persoanele care oferă aceste informații în perioada culegerii online a datelor nu mai sunt vizitate acasa de recenzori, întrucât datele pot fi furnizate de o singura persoană (de regulă, capul gospodăriei) pentru toți membrii gospodăriei;
  2. fiecare persoană poate să își gestioneze timpul și confortul completării chestionarului de recensământ;
  3. în situația în care chestionarul de recensământ nu este completat la punctele special organizate la nivelul localității pentru recenzarea online, se vor reduce costurile culegerii datelor;
  4. o pondere mare a persoanelor care aleg să se autorecenzeze atestă o consacrare pozitivă a țării la nivel international. În majoritatea țărilor UE, ponderea persoanelor care s-au autorecenzat a fost de cel puțin 30% din populația recenzată.
 3. În organizarea RPL 2021 au fost luate măsuri pentru asigurarea transparenței proceselor de colectare, prelucrare și diseminare a datelor de recensământ. În acest sens, menționăm următoarele:
  1. la inițiativa INS, prin legislația națională, s-a constituit Consiliul de Comunicare și Transparență (CCT), având în componență personalități din domeniul academic, reprezentanți ai societății civile, ai tuturor partidelor politice parlamentare, reprezentanți ai mass-media etc. Președintele CCT este dl. Academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, iar vicepreședinții Consiliului sunt dl. prof. univ. dr. Vasile Ghețău și dl. Cătălin Manea – deputat din partea minorităților;
  2. pentru prima dată, INS a publicat populația țintă (estimată), la nivel național, dar și la nivelul unităților administrativ teritoriale (UAT). Evident că în măsura în care estimările diferă foarte mult de datele înregistrate la nivel de UAT, acestea pot fi supuse unor evaluări mult mai atente pentru a stabili dacă estimările au fost subevaluate sau dacă datele culese au fost viciate din diverse motive. Menționăm că datele obținute în urma prelucrării permit calcularea indicatorilor statistici privind populația și locuințele la nivel detaliat, respectiv de grid de 1 km2;
  3. pe tot parcursul perioadei de culegere a datelor (14 martie – 17 iulie a.c.) se va publica periodic numărul de chestionare ce au fost validate.
 4. Pentru prima dată la un recensământ organizat în România ,chestionarele sunt disponibile pentru publicul larg în limba română, engleză și în alte 14 limbi ale minorităților naționale;
 5. Datele colectate pe parcursul perioadei 14 martie – 17 iulie 2022 sunt supuse ulterior procesului de prelucrare. Prelucrarea datelor este efectuată numai de către specialiștii Institutului Național de Statistică. Nici o altă persoană din afara instituției nu are acces la baza de date a recensământului. În plus, fiecare chestionar este complet anonimizat. Procesul de colectare și prelucrare fiind complet informatizat, orice modificare de date ar lăsa, inevitabil, « urme», ceea ce nu era posibil în cazul colectării clasice pe suport de hârtie;
 6. Pentru asigurarea sustenabilității datelor de recensământ, INS va promova în perioada următoare un proiect de lege cu privire la statistica populației pentru a asigura cadrul legal necesar dezvoltării sistemului informațional care să asigure datele necesare calculării populației rezidente la nivelul fiecărui UAT, în fiecare an și nu o dată la zece ani, cu ocazia organizării unui recensământ. Pentru susținerea acestui demers, dar și pentru asigurarea transparenței activităților dezvoltate de institut pe acest domeniu și, implicit, pentru întărirea independenței profesionale a institutului, se va constitui Consiliul științific pe probleme de populație rezidentă și migrație internațională, format din reprezentanți ai mediului academic.

Recensământul populației și locuințelor este organizat de INS, atât pentru nevoi naționale, dar și pentru calcularea statisticilor de populație la nivel european. Din acest motiv, trebuie avut în vedere că INS este o instituție independentă din punct de vedere profesional. Statistica oficială din România, ca parte a Sistemului Statistic European, își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului (CE) nr. 223/2009, modificat prin Regulamentul (UE) 2015/759. În mod special, în acest sens, la articolul 5a (2c) se stipulează că „în îndeplinirea sarcinilor lor statistice, conducătorii INS-uriloracționează în mod independent și nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a altei instituții, organism, birou sau entitate”. În plus, RPL 2021 se organizează în toate țările UE pe baza aceluiași regulament european care reglementează strict confidențialitatea și securitatea datelor personale culese la recensământ.

În calitate de șef al INS nu am încălcat și nu voi încălca principiile ce stau la baza statisticii europene și naționale. Mai mult, RPL 2021 este unul dintre proiectele profesionale la care eu și colegii din INS (sediul central și direcțiile teritoriale de statistică) ne-am implicat foarte mult, nu numai din dorința de a finaliza un alt recensământ, ci si din convingerea că reprezinta încă un pas pentru modernizarea acestei instituții cu valente europene.

Viitorul Recensământul Populației și Locuințelor

Acest recensământ va putea să-și atingă toate obiective propuse numai în măsura în care participarea populației la această acțiune este una exhaustivă. Dacă recensământul din 2011 va rămâne în istorie ca fiind ultimul recensământ la care s-a folosit chestionarul pe suport de hârtie pentru colectarea datelor de la populație, cel organizat în acest an va fi primul recensământ din România complet informatizat. Mai mult, acesta va fi și ultimul recensământ ce recurge la culegerea datelor direct de la populație.

Potrivit studiilor UN/ECE, pentru recensământul ce va fi organizat în anul 2030 se estimează că dintre cele 46 de țări care au făcut parte dintr-un studiu, 23 de tari vor organiza această cercetare exclusiv folosind registrele, iar, dintre acestea, 15 vor publica date de recensământ în fiecare an, 11 își propun lărgirea listei de indicatori statistici pentru care se detaliază gradul de dezagregare la nivel local. Un număr de 5 țări își propun organizarea viitorului recensământ prin recurgerea la tehnologia de tip big data.Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro