Într-o analiză publicată anterior am prezentat o modalitate alternativă pentru determinarea randamentului cu care au fost investite sumele transferate către Pilonul II, arătând totodată că acesta este diferit de creșterea valorii unității de fond raportată detaliat de către instituțiile de profil. Reluând algoritmul prezentat anterior, considerând cele mai recente date, respectiv la momentul aprilie 2018, randamentul mediu nominal anualizat al sumelor transferate către Pilonul II este de circa 6,2%. În aceeași perioadă creșterea medie anualizată a valorii unității de fond – indicator care măsoară sintetic performanța administratorilor de fonduri – a fost de circa 8,7%. Cifrele se referă la valori nete de comisioanele plătite administratorilor de fonduri.

Bogdan DumitrescuFoto: Hotnews

Activele totale administrate de fondurile de pensii se situau în aprilie 2018 la circa 43 mld. de lei în timp ce contribuțiile brute transferate de la participanți au însumat circa 35,7 mld. de lei, rezultând un câștig net de circa 7,3 mld. de lei. Pentru determinarea randamentului nominal obținut de participanți este eronat să împărțim câștigul net la sumele totale transferate în perioada mai 2008 – aprilie 2018 întrucât sumele s-au acumulat în timp. De exemplu, în anul 2017 contribuțiile brute au însumat circa 7,14 mld. de lei, iar acestea au fost investite pe o perioadă de până la un an și 3 luni și din acest motiv nu pot fi incluse în determinarea randamentului ca și cum ar fi fost investite în mai 2008.

Având în vedere relevanța mai mare a fructificării în termeni de putere de cumpărare a sumelor transferate către Pilonul II, în continuare va fi determinat randamentul mediu anualizat în termeni reali, sau ajustat cu rata inflației.

Modalitatea de calcul este următoarea: într-o primă etapă este determinat factorul de multiplicare nominal al sumelor transferate din luna t prin împărțirea valorii medii a unității de fond din luna t la cea din luna mai 2008; în a doua etapă acest factor este împărțit la indicele prețurilor de consum aferent perioadei aprilie 2018 / luna t, obținându-se astfel factorul real de multiplicare a sumelor investite (referința este reprezentată de prețurile anului 2018). Apoi se determină suma finală în termeni reali prin adunarea sumele lunare transferate înmulțite cu factorul real de fructificare. În final, se determină randamentul mediu anualizat printr-un calcul de tip rată internă de rentabilitate: va fi identificată acea rată de fructificare care egalează suma contribuțiilor fructificate cu suma finală determinată la pasul anterior.

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ASF, INS, APAPR

Calculele arată un randament mediu anualizat ajustat cu inflația al sumelor transferate către Pilonul II de circa 4%. Altfel spus, în medie a existat o fructificare în termeni de putere de cumpărare a sumelor transferate cu acest nivel. Spre exemplu, dacă presupunem că un participant a transferat în fiecare an din perioada 2008-2018 1000 de lei în termeni reali, câștigul său ar fi 40 de lei pentru sumele transferate în ultimul an, 81,6 pentru sumele transferate în urmă cu 2 ani, 480,2 pentru sumele transferate în urmă cu 10 ani, respectiv un total de 2486,4 în 10 ani.

Spre comparație, creșterea anualizată a valorii unitare a activului net ajustată cu rata inflației în perioada mai 2008 – aprilie 2018 a fost de circa 4,6%. Ecartul de circa 0,6 pp față de randamentul real al fluxurilor de contribuții comparativ cu cel de circa 2,5 pp considerând valorile nominale este explicat de faptul că majorarea mai mare a unității de fond înregistrată în prima parte a intervalului s-a suprapus unei perioade cu inflație mai ridicată, iar sumele transferate în acea perioadă de început au fost mai reduse ceea ce a diminuat media randamentului nominal al fluxurilor de contribuții.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro