Guvernul a anunțat modificarea cotei de contribuție transferată către Pilonul II de la 5,1% la 3,75% concomitent cu trecerea anunțată anterior a contribuțiilor sociale în sarcina angajatului. Ce înseamnă acest lucru?

Bogdan DumitrescuFoto: Hotnews

1. Noul sistem de așezare a contribuțiilor de asigurări ar echivala într-adevăr cu o majorare a sumelor transferate către Pilonul II în condițiile menținerii aceluiași procent transferat din salariul brut după cum se poate observa și din tabelele de mai jos. Însă, diminuarea anunțată a cotei transferate către Pilonul II este mai ridicată decât cea necesară pentru a asigura menținerea la același nivel a sumelor transferate către Pilonul II.

Mai jos redau câteva calcule cu salariul brut și sumele transferate către Pilonul II pentru un salariu net de 1000 de lei. Primul tabel se referă la situația din prezent, al doilea consideră modificările fiscale propuse pentru anul 2018.

Salariu brut Cote 1425,72
CAS angajator (se aplica la salariul brut): 22,83% 22,83% 325,49
CAS angajat (se aplica la salariul brut): 16,5% 16,50% 235,24
Impozit pe venit (se aplica la salariul brut minus CAS angajat): 16% 16% 190,48
Salariul in mana
1000,00
Total cost angajator (salariul brut plus CAS angajator)
1751,21
Contribuție Pilon II (5,1% aplicat la salariul brut)
72,71

Sursa: calcule proprii

Salariu brut Cote 1709,40
CAS angajator 2,25% 38,46
CAS angajat (se aplica la salariul brut): 35% 35,00% 598,29
Impozit pe venit (se aplica la salariul brut minus CAS angajat): 16% 10% 111,11
Salariul in mana
1000,00
Total cost angajator (salariul brut)
1747,86
Contribuție Pilon II (5,1% aplicat la salariul brut)
87,18
Contribuție Pilon II (4,2535% aplicat la salariul brut)
72,71

Sursa: calcule proprii

Se observă că, dată fiind majorarea în noul sistem de așezare a contribuțiilor sociale a salariului brut necesar pentru a plăti același salariu net cu 19,89%, cota de contribuție către Pilonul II necesară pentru a asigura transferul aceleiași sume ca și în prezent este de circa 4,25%. Orice diminuare a cotei de contribuție sub nivelul de 4,25% în condițiile trecerii la noul sistem de așezare a contribuțiilor de asigurări reprezintă o reducere a acesteia comparativ cu situația actuală. Nivelul propus de 3,75% echivalează deci cu o reducere de circa 12%. Este ca și cum în condițiile menținerii actualului sistem de așezare a contribuțiilor de asigurări, procentul ar scădea de la 5,1% la circa 4,5%.

2. Sumele nominale transferate către Pilonul II în anul 2018 vor scădea ca urmare a diminuării cotei cu circa 12% considerând sisteme comparabile și vor crește ca urmare a majorării salariilor nete cu 9,3% – considerând ultima prognoză CNP. Per total, sumele nominale transferate vor scădea cu circa 4% față de 2017.

Salariu brut Cote 1868,38
CAS angajator 2,25% 42,04
CAS angajat (se aplica la salariul brut): 35% 35,00% 653,93
Impozit pe venit (se aplica la salariul brut minus CAS angajat): 16% 10% 121,44
Salariul in mana
1093,00
Total cost angajator (salariul brut)
1910,41
Contribuție Pilon II (4,2535% aplicat la salariul brut)
79,47
Contribuție Pilon II (3,75% aplicat la salariul brut)
70,06

Sursa: calcule proprii

Astfel, deși nominal sumele transferate către Pilonul II scad cu circa 4%, pierderea față de situația firească în care și contribuția către Pilonul II se majora o dată cu cea a salariului de 9,3% este din nou de circa 12%. Acesta este efectul real al măsurii.

3. Dacă în situația actuală un participant la sistemul de pensii virează circa 80,6% din sume către Pilonul I (21,2%/26,3%) și 19,4% la Pilonul II (5,1%/26,3%), în noul sistem cota de participare la Pilonul I crește la (25%-3,75%)/25% = 85%.

4. Care va fi impactul asupra veniturilor bugetare? În primele 6 luni din 2017 sumele transferate de către Pilonul II au însumat circa 3,5 miliarde lei, urmând ca până la finalul anului să depășească 7 miliarde lei. Considerând rata de creștere a salariilor prognozată de CNP pentru 2018, sumele ar fi urmat să ajungă în anul următor la circa 7,65 miliarde. În execuția bugetară, aceste sume apar ca venituri negative la nivelul contribuțiilor de asigurări.

Aplicând scăderea de circa 12% a cotei de contribuție, netă de modificarea sistemului privind așezarea contribuțiilor, impactul la nivelul veniturilor bugetare va fi de circa +0,9 miliarde de lei. Subliniez că, deși sumele transferate vor scădea nominal față de anul 2016 doar cu circa 4% până la 6,75 miliarde lei, impactul bugetar se calculează față de scenariul de bază în care condițiile rămâneau neschimbate, iar transferurile ajungeau la 7,65 miliarde lei. Aceste calcule nu țin cont de o eventuală eliminare a caracterului obligatoriu al Pilonului II.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro